In Centraal Oost Sri Lanka hebben veel scholen geen of onvoldoende veilig drinkwater en behoorlijke sanitaire voorzieningen. Stichting Kansarmen Sri Lanka zorgt voor verbetering. Wilde Ganzen helpt mee. Jij ook?

SKSL streeft ernaar de levenskwaliteit van de meest kansarme inwoners te verbeteren. Een beter bestaan vergroot ook het toekomstperspectief van de mensen. De stichting houdt zich vooral bezig met het aanleggen van drinkwatervoorzieningen deugdelijke sanitaire voorzieningen, in combinatie met gezondheidslessen op de plattelandsscholen.

Scholen en leefgemeenschappen

In het gebied staan 1200 openbare scholen, waarvan er veel niet over water en toiletten beschikken. Dat is een onprettige en onveilige situatie. Water en sanitaire voorzieningen zijn nodig om de kinderen te helpen gezond te blijven, met name ook voor opgroeiende meisjes. Er is wel water uit stroompjes uit de bergen, maar dat is er niet altijd en niet toereikend.

Project in het kort

Waterleiding

Met dit project willen we op 17 scholen, in drie woongemeenschappen voor thuislozen en bij een zorgcentrum voor gehandicapten waterleidingen en toiletten aanleggen. Daarmee zullen 9272 mensen, met name  leerlingen, onderwijzers, jongeren met een beperking en daklozen toegang krijgen tot schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Tevens wordt voorlichting gegeven en het lesprogramma bestaat uit de hoofdonderwerpen schoon drinkwater, lichaamshygiëne, schoon toilet en schone leefomgeving. Ouders, leraren en schoolraad zijn betrokken en het programma wordt verzorgd met goedkeuring van de lokale overheid.

Het betreft een groot project dat gereed zal komen in januari 2018. Wij steunen dit project. Wil je meedoen? Alvast hartelijk dank voor je donatie.