Met een bedrag van 32.176 euro kunnen 800 Maasai in Tanzania zonnepanelen aanschaffen en hun water- en voedselvoorzieningen verbeteren. Help je mee dit bedrag bij elkaar te krijgen?

De traditionele leefwijze van de Maasai in Oost-Afrika staat onder druk. Dit nomadenvolk probeert tradities in stand te houden, maar de invloed van de moderne wereld wordt steeds groter. Koeien zijn voor de Maasai een statussymbool. Door de afname van weidegrond en de aanhoudende droogte wordt het echter steeds moeilijker om deze koeien in leven te houden.

Hun vee is niet bijzonder geschikt voor vlees of de productie van melk. Daarnaast verplaatsen de Maasai zich graag door een groot gebied in Kenia en Tanzania. Dit veroorzaakt conflicten met boeren, omdat hun koeien vaak gewassen opeten en ziekten verspreiden waar andere dieren aan kunnen sterven.

Project in het kort

Mama Anna wilde verandering

De Maasai komen in de huidige situatie maar moeilijk uit een vicieuze cirkel van armoede. Mama Anna, een oude Maasai-leidster zag dat deze eeuwenoude levensstijl niet langer houdbaar was. Haar idee was om minder, maar betere koeien aan te schaffen, biogas te maken van de koeienmest en meer kinderen naar school te sturen. Helaas overleed ze een jaar geleden, maar een groep Maasai neemt haar ideeën over en heeft het project samen met de lokale partner Mater Dei Afrika verder uitgewerkt.

Fase 1

In deze eerste fase van het project vragen we jouw hulp bij de verbetering van de voedsel- en watervoorziening voor de Maasai. We gaan watertanks bouwen en voedselakkers aanleggen, zodat ze hun eigen veevoer kunnen produceren. Daarnaast willen we zonnepanelen aanschaffen voor verlichting en voor schrikdraad. Later komt er nog een tweede fase voor de aankoop van stieren van een ander ras. Dat zorgt voor koeien met meer vlees en daarmee voor hogere opbrengsten. Ook komen er biogasinstallaties.

Help mee de Maasai ook in de toekomst te overleven. Met jouw hulp kunnen ze noodzakelijke aanpassingen doen en tegelijkertijd hun tradities in ere houden!