In Brazilië komen door armoede en geweld veel mensen in een neerwaartse spiraal van drugs- en alcoholmisbruik terecht. Stichting Água Viva wil hier iets aan doen en vraagt hulp bij de uitbreiding en renovatie van hun centrum voor verslavingszorg.

In 2005 begonnen Wim en Daniëlle de Keijzer aan een groot avontuur: ze vertrokken naar Brazilië om hulp te bieden aan mensen die zijn vastgelopen in hun leven. Na eerst in de favelas van de grote steden Rio de Janeiro en São Paulo te hebben gewerkt, werken ze nu in een klein plattelandsdorp in het binnenland van de staat Minas Gerais. Daar geven ze leiding aan Água Viva (Levend Water).

Project in het kort

Deze stichting namen ze over van een ander Nederlands echtpaar: Piet en Johanna Hagen, twee echte bouwers. In Brazilië hielpen zij bij de bouw van sociale woningen en een centrum voor verslaafdenzorg. Piet en Johanna wonen inmiddels weer in Nederland en steunen vanuit hier Água Viva met een Nederlandse stichting.

De beide echtparen zetten zich met hart en ziel in voor mensen met een verslaving. In de staat Minas Gerais sterven jaarlijks veel jonge mensen vanwege het gebruik en de handel in drugs. Gevangenissen zitten overvol en er is veel alcoholmisbruik. Wachtlijsten voor een behandeling zijn lang en wie alles is kwijtgeraakt door de drank en de drugs, kan maar moeilijk weer een sociale huurwoning vinden.

Uitbreiding en renovatie

Dankzij hun centrum voor verslavingszorg hebben al meer dan tweehonderd mensen uit de armste laag van de samenleving de kans gekregen van hun verslaving af te komen. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, wordt nu een van de slaapzalen gebruikt als les- en trainingsruimte. Om dat te verbeteren, wil Água Viva graag uitbreiden met een multifunctioneel gebouw. Hier kunnen straks extra behandelruimtes gecreëerd worden, verschillende gespreksruimten en een receptie.

Daarnaast willen Wim en Daniëlle graag de achttien sociale woningen renoveren die bij het centrum staan. Deze huizen hebben dringend onderhoud nodig.

Verslaafde mensen verdienen de kans om weer een waardig bestaan op te bouwen. Help jij mee om de plannen van Água Viva te realiseren? Alvast dank voor je support!