Thabelang Disabled Center is een centrum voor mensen met een beperking in Namakgale, een township in Limpopo (Zuid-Afrika). De wens hier is een nieuw gebouw, zodat Thabelang in aanmerking komt voor overheidssubsidie, nog meer mensen met een beperking kan ondersteunen en uiteindelijk duurzaam zelfredzaam worden.

Voor mensen met een beperking is opgroeien in Zuid-Afrika een behoorlijke uitdaging, omdat deze groep maar wordt moeilijk geaccepteerd in de maatschappij. Laat staan dat het vanzelfsprekend is om onderwijs te volgen. Veel kinderen met een handicap gaan niet naar school. En als ze het geluk hebben naar een speciale school te kunnen, moeten de ouders schoolgeld betalen, terwijl de gewone kinderen gratis naar school gaan. Kinderen met een beperking, en in dit geval ook nog uit arme gezinnen worden daardoor achtergesteld.

Veel problemen in de townships

Zo gaat het ook in de provincie Limpopo, op de rand van het beroemde Kruger Park. De mensen hier zijn arm, velen werken in de mijnen. De zwarte bevolking woont in townships waar veel drank en drugs wordt gebruikt, de criminaliteit hoog is en hiv een groot probleem is.

In township Namakgale is Thabelang het centrum voor mensen met een beperking. Hier zijn wat basisfaciliteiten aanwezig om zorg te verlenen aan mensen met een handicap. Maar het gebouw is vervallen en de faciliteiten en de zorg is volstrekt ontoereikend. Mede daardoor geeft de overheid ook geen subsidie, want het centrum voldoet niet aan de eisen.

Onderwijs en dagbesteding

Samen met Stichting Vrienden van Bambanani en Bambanani Community Development Organisation willen we hier verandering in brengen. Het doel is om een nieuw centrum te bouwen voor kinderen en volwassenen met een beperking. Dagelijks ontvangen ze hier onderwijs, deskundige begeleiding, een dagbesteding en een warme maaltijd. Het hele project voldoet aan de eisen van de overheid (Social Development), zodat het centrum in de toekomst subsidie kan krijgen en daarmee zelfredzaam wordt. Ook de extra faciliteiten als een eigen waterput, een eigen groentetuin, sportveldje en moringa plantage maken deel uit van dit project.

Los van een nieuw centrum wordt ook het hele team van begeleiders getraind, zodat de begeleiding van kwetsbare groep mensen ook een boost krijgt.

Wij vinden dat mensen met een beperking volwaardig onderdeel uitmaken van de samenleving. Goed onderwijs en de mogelijkheid om zelf geld te verdienen horen daar ook bij. Help daarom mee om dit mogelijk te maken in dit township in Zuid-Afrika!

Project in het kort