Wilde Ganzen deelt het standpunt van UNICEF met betrekking tot het recht op onderwijs: ‘Goed onderwijs is absoluut nodig voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving.’

Soorten projecten

Wilde Ganzen heeft een voorkeur voor onderwijsprojecten waarbij:

  • een openbare school gerealiseerd wordt (in tegenstelling tot een particuliere).
  • samengewerkt wordt met de ouders om de kosten te dekken voor het onderhoud van de school.
  • de lopende, terugkerende kosten (zoals salarissen) gefinancierd kunnen worden zonder steun van de Nederlandse organisatie of andere buitenlandse bronnen.
  • de school goed toegankelijk is/wordt voor kinderen met een beperking.
  • er aparte toiletten voor meisjes komen.

“Dankzij de schooltuin krijgen de kinderen elke dag een gezonde maaltijd en dat is ontzettend belangrijk om goed te kunnen leren. De groente en vis die overblijft verkopen we op de markt. De moeders verdienen met dit werk een inkomen en de winst investeren we in onderwijs.”

— H. Fuseini, aanpakker Stichting Hadhakai, Ghana

Wilde Ganzen draagt graag bij aan investeringen in bijvoorbeeld:

Infrastructuur
- klaslokalen
- bijgebouwen
- stafwoningen
- drinkwater
- toiletten
- meubilair
- energievoorziening

Zowel nieuwbouw als groot onderhoud.
Leermiddelen voor één of meerdere klassen
- boeken
- schriften
- rugtassen
- computers
- sport- en spelmaterialen
- groentetuinen

Transportmiddelen
- schoolbusjes
- fietsen
- motoren
Kwaliteitsverbetering van het curriculum
- opleidingen/trainingen van leraren
- schoolbesturen
- oudercomités
(tot maximaal 40% van de begroting van het project)

Belangrijke voorwaarden voor samenwerking

  • Het plan om de school te stichten of uit te breiden is goedgekeurd door de overheid in het land.
  • Wilde Ganzen financiert niet mee aan lopende kosten (salarissen etc.).
  • Er is geen twijfel over het grondeigendom voor de school.
  • Als er gebouwd gaat worden is er een deugdelijk bouwplan.
  • Als er een niet-openbare (particuliere) school gerealiseerd wordt, moet de school toegankelijk zijn voor zeer arme kinderen.

“Ik wil meisjes helpen die net als ik op straat leven. Iedereen moet naar school, want onderwijs geeft je zelfvertrouwen en kracht. Nu wil ik advocaat worden, zodat ik op kan komen voor arme mensen die onderdrukt worden door de politie en andere mensen.”

— Shashi (15 jaar), leerling Buddha Smile School, India
Algemene informatie
Wilde Ganzen is lid van de Global Campaign for Education (GCE) een internationale alliantie van NGO’s die zich bezig houden met Onderwijs.
De prioriteiten van Unicef