Wilde Ganzen wil meer aandacht voor het gebrek aan gelijkheid tussen mannen en vrouwen wereldwijd. Wij hechten hier grote waarde aan, net als de Nederlandse overheid.

Volgens minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kunnen vrouwen en mannen alleen gelijke kansen en rechten hebben, als vrouwen een grotere rol spelen in politiek, economie en vredesprocessen.

Soorten projecten

Wilde Ganzen heeft een voorkeur voor ontwikkelingsprojecten:

 •  waarbij de rechten van vrouwen en meisjes gewaarborgd zijn en die vrouwen en meisjes gelijke toekomstperspectieven bieden als mannen en jongens.
  Bijvoorbeeld projecten op het gebied van:
  – onderwijs waarbij faciliteiten aanwezig zijn die meisjes een veilige leeromgeving bieden (zoals gescheiden toiletten)
  – beroepsonderwijs waarbij ook meisjes vernieuwende (niet-traditionele) beroepen leren
 • specifiek op vrouwen en meisjes gerichte projecten die bijdragen aan de verbetering van hun leefomstandigheden en het versterken van hun positie in de maatschappij. Bijvoorbeeld projecten op het gebied van:
  – seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (bijvoorbeeld seksuele voorlichting en gezondheidszorg, moeder- en kindzorg, ‘baas in eigen buik’-educatie)
  – werkgelegenheid en inkomstengenerering voor vrouwen
  – projecten voor én door vrouwen die bijdragen aan vrouwelijk leiderschap, door versterking van de eigen organisatie en/of de doelgroep. In het algemeen steunt Wilde Ganzen alleen projecten die voor maximaal 40% uit training & opleiding bestaan (en voor 60% uit materiële investeringen). We hechten grote waarden aan organisatie versterking en daarom is voor dit type projecten 100% capaciteitsversterking toegestaan.

“Dankzij de activiteiten van ons project zijn de vrouwen nu meer zelfvoorzienend. Je ziet het ook aan hun houding: ze zien hun eigen kracht en willen graag meer leren om hun vaardigheden nog verder te verbeteren."

— H. Nijssen, Stichting Hoog Tijd voor Andersom, project Kenia

Belangrijke voorwaarden voor samenwerking

 • Het project gaat uit van de vrouwenrechten: vrouwen en meisjes hebben het recht om de ruimte te krijgen zich vrij te uiten, zelf keuzes te maken en deel te kunnen nemen aan maatschappelijke en ontwikkelingsprocessen.
 • Vrouwen zijn geen slachtoffer maar constructieve actor.
 • In het project nemen vrouwen en meisjes actief deel aan de besluitmaking en aan de uitvoering van het project. Alleen op die wijze kunnen vrouwen de belangen van andere vrouwen goed behartigen.
 • Vrouwen en meisjes weten zelf goed wat ze nodig hebben en het project sluit aan bij deze behoefte.
 • De lokale en Nederlandse partner werken vanuit een ‘genderperspectief’: Hierin laten de partners zien hoe ze werken aan gelijkwaardigere machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen door de interventie gelijkwaardiger zijn en wat de gevolgen hiervan zijn. Geen enkel project mag een negatief bijeffect hebben op vrouwen of mannen.

"Je ziet de vooruitgang. Kwamen de vrouwen in het begin lopend naar het atelier, nu staan er allemaal fietsen voor de ingang. Een slimme ondernemer is daardoor gestart met een fietsenzaak in het dorp. En je ziet overdag veel minder kinderen op straat, want onze medewerksters sturen hun kinderen naar school. "

— D. Beumer, bestuurslid Rinsma Nepal Foundation, Nepal
Relevante organisaties
WO=MEN – Nederlands genderplatform gericht op pleiten, beïnvloeden en kennis delen.
Rutgers WPF  – Expertisecentrum seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
Femconsult – Consultants op het gebied van gender en ontwikkeling
UNWomen– VN-organisatie die zich richt op gendergelijkheid en empowerment van vrouwen
AWID– VS, Association for women’s rights in development
Algemene informatie
Gender Equality Index van het UNDP (per land informatie beschikbaar)