Projecten met microfinanciering en/of sociaal-economische projecten dienen bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheid, onderwijsmogelijkheden en leefomstandigheden van mensen die in armoede leven, zodat ze daarmee op eigen kracht hun situatie kunnen verbeteren.

Soorten projecten

We onderscheiden 3 vormen van Microfinanciering bij Wilde Ganzen;

  1. Microfinanciering verstrekken als bedrijfsactiviteit op zich; het doel is werkgelegenheid. De winst die dit realiseert is bestemd voor continuïteit en groei (meer leningen verstrekken).
  2. Microfinanciering verstrekken voor een bepaald product; het doel is sociale impact bijvoorbeeld schonere leefomgeving door middel van  het voorfinancieren van zonnepanelen of Cookstove’s.
  3. Microfinanciering verstrekken als bedrijfsactiviteit naast andere NGO/CBO activiteiten: het doel is het financieren (uit de winst) van de andere sociale projecten bijvoorbeeld op het gebied van water of educatie.

"In beide dorpen is een actieve weefindustrie ontstaan. Elk dorp heeft een lokale projectleider, ze hebben een bestuur aangesteld en de teams werken samen in een coöperatie."

— L. Laarakker van stichting Ban Reng Khai, project in Thailand

Een aantal voorwaarden uit de Basisvoorwaarden voor een regulier Project zijn niet van toepassing op een Projectaanvraag met microfinanciering en sociaal-economische projecten.

Welke voorwaarden uit de Basisvoorwaarden zijn niet van toepassing?

Onder "De Projecteigenaar":
– De PE is een geregistreerde lokale partner met een actief bestuur

Onder "De inhoud van het project":
– Het project betreft voor ten minste 60% eenmalige, materiele investeringen (zoals bijvoorbeeld drinkwater- en sanitatiesystemen, renovatie en nieuwbouw, apparatuur, inventaris, etc.) en voor ten hoogste 40% investeringen in capaciteitsopbouw;
– Het project moet binnen 1 jaar uitgevoerd worden. Indien het project een langere duur heeft, is het mogelijk om het in delen van maximaal 1 jaar in te dienen.

Onder "Wat steunt Wilde Ganzen niet?"
– Lopende (terugkerende) kosten die het gebruik van de investeringen van het project met zich meebrengen (let op: de financiering van deze lopende kosten moeten wel door een andere partij dan Wilde Ganzen zijn gegarandeerd)
– Projecten die uitsluitend microkredieten verstrekken
– Een project dat langer dan 1 jaar duurtetreft voor ten minste 60% eenmalige, materiele investeringen (zoals bijvoorbeeld drinkwater- en sanitatiesystemen, renovatie en nieuwbouw, apparatuur, inventaris, etc.) en voor ten hoogste 40% investeringen in capaciteitsopbouw.

Wijze van financieren

Wilde Ganzen wil projectaanvragen met microfinanciering en sociaal-economische projecten ondersteunen voor het huidige premie model, waarbij Particuliere Initiatieven (stichtingen in Nederland) 2/3 van het benodigde projectbudget werven en Wilde Ganzen 1/3 hiervan.

Aspecten voor projectaanvraag 

Voor de projectaanvragen met microfinanciering en sociaal-economische projecten letten wij, naast de basisvoorwaarden, op de volgende aspecten;

  • Het microfinancieringsproject met een duidelijke lokale ondernemer hebben met kennis en/of ervaring op het gebied van kredietverstrekking.
  • De projectondersteuning wordt, naast het Fondsenwerfplan en Application form, aangevraagd middels een Businessplan met beschrijving van de ondernemer(s), product/dienst en markt en wordt onderbouwd met financiële meerjarenbegrotingen (exploitatie-, cashflowbegroting en balans).
  • Uit het Businessplan moet blijken dat er sprake zal zijn van een ‘winst’ die in redelijke verhouding staat tot de investering, ook wanneer er tegenslagen zijn (risicoanalyse).
  • In geval van een project met microfinanciering als bedrijfsactiviteit naast andere NGO/CBO activiteiten, moet de microfinancierings-activiteit gescheiden zijn van de hoofdactiviteit: zij moet als ware als een apart bedrijf opereren.
  • Projecten met microfinanciering worden uitgevoerd met respect voor het milieu,
  • De ondersteuning van Wilde Ganzen mag nooit concurrentievervalsend werken,
  • Er mag geen sprake zijn van kinderarbeid of andere vormen van uitbuiting,

"Zeker 80 mensen zullen getraind worden in het houden van bijen en het planten en beheren van bomen die de bijen voeden. Zij kunnen hun inkomsten vergroten met de verkoop van honing en bijenwas."

— Medewerker van Stichting Africa Bee One, project in Tanzania

Gezien de complexiteit van projecten met microfinanciering en sociaal-economische projecten is het van belang dat Stichtingen (PI – Particuliere Initiatieven)  in een vroegtijdig stadium met Wilde Ganzen over hun voornemens overleggen.