Wilde Ganzen is altijd op zoek naar nieuwe projecten. Projecten die zijn opgezet door lokale mensen samen met ondernemende Nederlanders. Wij adviseren graag bij de opzet van project, geven coaching, brengen je in contact met andere aanpakkers en geven geld.

Als een project bij ons past, geven we 50% premie boven op de fondsen die je zelf werft. Elke opgehaalde euro wordt dus € 1,50 waard. Voor projecten met een budget tot €6.000 draagt Wilde Ganzen zelfs de helft bij: 100% premie dus.

Samen maken we van jullie project een succes. Nu en in de toekomst.

Past je project bij Wilde Ganzen?

Wilde Ganzen werkt graag samen met aanpakkers: ondernemende mensen die een probleem zien en concreet aan de slag gaan. Voor deze samenwerking hebben we een aantal voorwaarden opgesteld. Doe de quickscan en zie direct of je aan de belangrijkste voorwaarden voldoet.

 1. 1

  Werk je vanuit een in Nederland of België geregistreerde organisatie?

  Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van Wilde Ganzen, moet de Nederlandse organisatie een rechtspersoon zijn. Bijvoorbeeld een stichting of vereniging. Wilde Ganzen sluit geen samenwerkingsovereenkomst met privépersonen.

  Vragen? Neem contact op met Wilde Ganzen.

 2. 2

  Werk je samen met een officieel geregistreerde, lokale partner?

  Wilde Ganzen pleit ervoor dat projecten worden uitgevoerd door lokale, in het ontwikkelingsland geregistreerde organisaties met een actief bestuur.

  Vragen? Neem contact op met Wilde Ganzen.

 3. 3

  Vindt het project plaats in een land dat op de DAC-lijst staat?

  Wilde Ganzen ondersteunt alleen projecten die in DAC-landen worden uitgevoerd. Dat zijn landen die door de DAC (Development Assistance Committee, Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zijn gekwalificeerd als ontwikkelingsland. Bekijk alle DAC landen.

  Vragen? Neem contact op met Wilde Ganzen.

 4. 4

  Gaat jouw organisatie actief fondsen werven in Nederland of België?

  Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van Wilde Ganzen moet de organisatie zelf actief fondsen werven. Wilde Ganzen geeft een premie van 50% over het geworven bedrag.

  Vragen? Neem contact op met Wilde Ganzen.

Dat klinkt goed. Het lijkt er op dat we goed bij elkaar passen!

Is je projectbudget lager dan €6.000?

Dien dan hier je project in

Is je projectbudget hoger dan €6.000?

Dien dan hier je project in

Twijfel je nog of jouw project geschikt is? Stuur dan je vraag per mail naar servicedesk@wildeganzen.nl of neem contact op via telefoonnummer 033-2045555. We kijken er naar uit om je te leren kennen.

Heb je een vraag met 'Nee' beantwoord of twijfel je nog of jouw project geschikt is? Stuur dan je vraag per mail naar servicedesk@wildeganzen.nl of neem contact op via telefoonnummer 033-2045555. We kijken er naar uit om je te leren kennen.

Hier letten we verder op

Projecten kunnen verschillende thema’s hebben. De thema’s gaan bijvoorbeeld over het nastreven van gelijkwaardigheid voor mannen en vrouwen, opvang van kinderen in een gezinssituatie, het bieden van een veilige omgeving voor kinderen, het verbeteren van onderwijs of het versterken van de positie van mensen met een beperking.

Een aanvraag starten

Denk je dat je initiatief bij ons past? Quickscan gedaan? Meld je project dan bij ons aan. De servicedesk neemt zo snel mogelijk contact op.

Als het project aan onze voorwaarden voldoet en voldoende aansluit bij ons beleid, volgt er een kennismaking. Daarna kun je samen met je lokale partner de projectaanvraag indienen. Na zes weken ontvangen jullie bericht of de aanvraag is geaccepteerd.