Heb jij een goed idee om jouw achterban bij je project of organisatie te betrekken? Vertel ons je creatieve plan om mensen in beweging te krijgen en win 4.500 euro om jouw communicatieplan in Nederland of België uit te voeren!

Motivatie

Globale crisissen vragen om lokale antwoorden

De wereld wordt geconfronteerd met veel uitdagingen. De klimaatcrisis, de armoedecrisis, de migratiecrisis, de energiecrisis, oorlogen en conflicten. Deze uitdagingen hangen met elkaar samen.

Vaak vragen wereldwijde problemen om lokale oplossingen. De film The Letter (Laudate Si) geeft hiervan een mooi voorbeeld. Zie de trailer of de volledige film. Het gaat over de brief van de Paus die hij aan alle bewoners op de wereld heeft geschreven over de klimaatcrisis en activisten in de frontlinie die opkomen voor de bescherming van de aarde.

Verhalen van ver dichterbij brengen staat centraal in deze prijsvraag

Wij zien dagelijks de impact van kleinschalige projecten die uitgevoerd worden door partners en gemeenschappen. Kleine projecten die een groot verschil maken. Met deze prijsvraag willen we een stimulans geven om de verhalen daarover te vertellen.

Het doel is om mensen te laten zien hoe gemeenschappen veerkrachtig antwoord geven op de impact van internationale uitdagingen. En om onwetendheid te doorbreken en verbondenheid te vergroten tussen jullie achterban hier en de gemeenschap waar je partner zich voor inzet. Kleine stichtingen en vzw’s weten als geen ander dat lokale inzet hier kan leiden tot verbetering elders op de wereld.

Voorbeelden van verhalen van partners die mensen hier in beweging brengen

We zien heel vaak dat de verhalen van jullie partners en andere aanpakkers uit hun gemeenschap effect hebben op mensen in Nederland en België. Zie bijvoorbeeld het verhaal van Chief Dadá die samenwerkt met de POI Stichting Sinchi. Zijn verhaal in de film The Letter, Laudate Si, biedt inzicht in het werk van mensen in het Amazonegebied die zich verzetten tegen grootschalige boskap.

Een ander voorbeeld is van een Somalische organisatie. Zij organiseren twee keer per jaar een zaalvoetbaltoernooi voor jongeren in Amsterdam Zuidoost. In de sportzaal vertellen ze hoe hun partners in Puntland omgaan met de toenemende droogte. Daar komen die jongeren voor in beweging! En daar gaat het om. Verhalen waar we niet om heen kunnen, verhalen die raken en mensen in beweging brengen. Juist als ze authentiek zijn, verteld vanuit mensen om wie het gaat, gericht op de verandering die ze in gang zetten, juist dan komen mensen in beweging. Die beweging willen we stimuleren met deze extra bijdrage. En we hopen dat jij mee doet!

Extra aandacht voor kinderen en jongeren

We willen extra aandacht vragen voor het betrekken van kinderen en jongeren. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren weliswaar overspoeld worden met nieuws over de gevolgen van allerlei crises, maar zich er niet vanaf keren. Deze groep wil er juist meer over weten. Concrete verhalen zorgen bij hen voor inspiratie en inzicht. We spelen hier met deze prijsvraag extra op in.

Extra aandacht voor betrokken mensen die afkomstig zijn uit het land waar je partners werken

Vaak is het zo dat mensen die zelf een sterke binding hebben met een land, daar het beste over kunnen vertellen. Ook merken we dat de tweede of derde generatie kinderen van ouders die gemigreerd zijn naar Europa heel actief zijn om een verschil te maken in het land van herkomst van hun ouders of grootouders. We moedigen deze samenwerking van harte aan.

Waar kun je aan denken bij deze prijsvraag?

We willen zoveel mogelijk aansluiten bij de praktijk. Wij zijn daarom op zoek naar goede voorbeelden waarin het verhaal van jouw partner, hun werk en hun resultaten op authentieke en aantrekkelijke wijze wordt verteld. Gefocust op de verandering en dromen die mensen voor ogen hebben. Welke ingang past bij de door jou gekozen doelgroep? Waarvoor komen ze en blijven ze in beweging en hoe klinkt hierin de authentieke stem van jouw partner?

Het kan via een voice-over die ingesproken wordt door jouw partner, het kan via een debat waarin je partner aan de hand van filmpjes de stellingen introduceert, of misschien hebben jullie een boek geschreven en willen jullie hiermee langs de bibliotheken? Of denk je juist aan een muziekvoorstelling of een sportwedstrijd om mensen eerst te betrekken en dan pas het verhaal te vertellen? Mooi om anderen te verrassen met jouw creatieve idee!

Extra voorbereiding

Doe mee aan de online workshop op 15 november voor extra coaching.

Wat kun je winnen?

We selecteren uit alle inzendingen drie winnaars.

De drie winnaars ontvangen ieder een prijs van 4.500 euro om hun educatie/communicatie project in Nederland en/of België uit te voeren.

De bekendmaking van de winnaars vindt plaats voor 23 december 2022 en het bedrag van 4.500 euro wordt dan aan de winnaars overgemaakt.

We zullen jouw project op de Wilde Ganzendag op 11 maart dan ook zeker in het zonnetje zetten!

Spelregels

 • De inzending van jouw voorstel (zie richtlijnen hieronder) moet uiterlijk 12 december voor 24.00 uur binnen zijn gestuurd naar servicedesk@wildeganzen.nl. Onder vermelding van PRIJSVRAAG.
 • Het project wordt in Nederland of/en België uitgevoerd in 2023.
 • Een jury beoordeelt de communicatieplannen. De jury bestaat uit een onafhankelijke commissie van experts. Die commissie zal zich daarbij laten leiden door de volgende criteria:
 • Toepassing van de principes uit de communicatie toolkit van Frame, Voice, Report.
 • Helder plan qua doelgroep, beoogd doel, resultaten, activiteiten, middelen.
 • Creativiteit van de gekozen benadering en aantrekkelijkheid voor jongeren of mensen met een link naar landen buiten Nederland of België.
 • Mate waarin het plan realistisch is in het algemeen.
 • Mate waarin het plan financieel realistisch is uit te voeren binnen het gestelde budget van 4.500 euro en de tijd die je aangeeft. Als je budget hoger is, dan moet er een realistische dekking van de begroting bij zitten.
 • Verwacht bereik kwantitatief en kwalitatief omschreven. Verwacht aantal betrokken jongeren of kinderen en/of mensen met migratie achtergrond, indien je hierop extra inzet pleegt.
 • De jury beslist, na de bekendmaking van de uitslag wordt niet meer gecorrespondeerd.
 • De winnaars krijgen voor 24 december bericht dat ze zijn geselecteerd. Verder maken we de prijswinnaars bekend op onze website.
 • Organisaties die in de afgelopen vijf jaar een samenwerkingscontract hebben gehad met Wilde Ganzen kunnen meedoen, mits ze nog steeds geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel, een bestuur en een bankrekening hebben.
 • Na afloop van je project stuur je een korte rapportage naar Wilde Ganzen.

Richtlijnen om te gebruiken bij jouw indiening

De eerste vier punten zijn verplicht mee te sturen, verder kun je je plan in een vrije vorm opstellen. Maar kijk als handreiking naar de volgende punten:

 • Organisatie (welke organisatie dient het plan in) en website.
 • Wie is contactpersoon
 • Bankgegevens en KvK
 • Wie is je lokale partner en in welk land is hij/zij actief
 • Aanleiding (waarom wordt het plan opgesteld, motief vanuit de organisatie bekeken)
 • Welke doelgroep wil je bereiken? (Bijvoorbeeld: jongeren, maar welke jongeren? Speciale groepen, maar welke groepen?)
 • Hoe breng je het verhaal van je partner of/en hun gemeenschap voor het voetlicht?
 • Welke andere principes uit Frame Voice Report pas je toe en waarom?
 • Doelstelling(en)
 • Resultaten (aantallen bereikte mensen, aantallen betrokken mensen, wat hebben ze geleerd?)
 • Activiteiten (wat moet er gedaan worden om de resultaten te bereiken?)
 • Hoe ga je je project in de markt zetten, zodat mensen hieraan meedoen?
 • Hoe wordt geëvalueerd of de resultaten bereikt worden en of de doelstelling dichterbij komt?
 • Kosten van de uitvoering van de activiteiten
 • Planning van de activiteiten en looptijd
 • Hoe ga je hierover straks terug rapporteren