Kinderen wassen handen

2 Past je project bij Wilde Ganzen?

Vrouwen, kinderen en mensen met een beperking krijgen bij Wilde Ganzen extra aandacht, om te voorkomen dat hun rechten in het gedrang komen. Voor deze groepen hebben we speciale projectrichtlijnen opgesteld. Ook voor onderwijs-, opvangprojecten en aanvragen met microfinanciering hanteert Wilde Ganzen bijzondere voorwaarden. We financieren bijvoorbeeld alleen kleinschalige (dag)opvang omdat dit een beter effect heeft op kinderen dan grootschalige opvang. En we ondersteunen de bouw van een school alleen als er ook oog is voor de lessen die er gegeven gaan worden. Kijk of jullie project aan de speciale criteria voldoet.