Bangladesh VK 183 ©Mike Roelofs

2.5 Aanvragen met microfinanciering

Projecten met microfinanciering en/of sociaal-economische projecten

Projecten met microfinanciering en/of sociaal-economische projecten dienen bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheid, onderwijsmogelijkheden en leefomstandigheden van mensen die in armoede leven, zodat ze daarmee op eigen kracht hun situatie kunnen verbeteren.

Vormen van Microfinanciering

We onderscheiden 3 vormen van Microfinanciering bij Wilde Ganzen;

 1. Microfinanciering verstrekken als bedrijfsactiviteit op zich; het doel is werkgelegenheid. De winst die dit realiseert is bestemd voor continuïteit en groei (meer leningen verstrekken).
 2. Microfinanciering verstrekken voor een bepaald product; het doel is sociale impact bijvoorbeeld schonere leefomgeving door middel van  het voorfinancieren van zonnepanelen of Cookstove’s.
 3. Microfinanciering verstrekken als bedrijfsactiviteit naast andere NGO/CBO activiteiten: het doel is het financieren (uit de winst) van de andere sociale projecten bijvoorbeeld op het gebied van water of educatie.

Basisvoorwaarden n.v.t.

Een aantal voorwaarden uit de Basisvoorwaarden voor een regulier Project zijn niet van toepassing op een Projectaanvraag met microfinanciering en sociaal-economische projecten;

Welke voorwaarden uit de Basisvoorwaarden zijn niet van toepassing?

Onder De Projecteigenaar:
– De PE is een geregistreerde lokale partner met een actief bestuur

Onder De inhoud van het project:
– Het project betreft voor ten minste 60% eenmalige, materiele investeringen (zoals bijvoorbeeld drinkwater- en sanitatiesystemen, renovatie en nieuwbouw, apparatuur, inventaris, etc.) en voor ten hoogste 40% investeringen in capaciteitsopbouw;

– Het project moet binnen 1 jaar uitgevoerd worden. Indien het project een langere duur heeft, is het mogelijk om het in delen van maximaal 1 jaar in te dienen.

Onder Wat steunt Wilde Ganzen niet?
– Lopende (terugkerende) kosten die het gebruik van de investeringen van het project met zich meebrengen (let op: de financiering van deze lopende kosten moeten wel door een andere partij dan Wilde Ganzen zijn gegarandeerd)

– Projecten die uitsluitend microkredieten verstrekken

– Een project dat langer dan 1 jaar duurtetreft voor ten minste 60% eenmalige, materiele investeringen (zoals bijvoorbeeld drinkwater- en sanitatiesystemen, renovatie en nieuwbouw, apparatuur, inventaris, etc.) en voor ten hoogste 40% investeringen in capaciteitsopbouw;


Wijze van Financieren

Wilde Ganzen wil projectaanvragen met microfinanciering en sociaal-economische projecten ondersteunen middels het huidige premie model, waarbij Particuliere Initiatieven (stichtingen in Nederland) 2/3 van het benodigde projectbudget werven en Wilde Ganzen 1/3 hiervan.

Aspecten voor projectaanvraag met microfinanciering en sociaal-economische projecten

Voor de projectaanvragen met microfinanciering en sociaal-economische projecten letten wij, naast de basisvoorwaarden, op de volgende aspecten;

 • Het microfinancieringsproject met een duidelijke lokale ondernemer hebben met kennis en/of ervaring op het gebied van kredietverstrekking
 • De projectondersteuning wordt, naast het Fondsenwerfplan en Application form, aangevraagd middels een Businessplan met beschrijving van de ondernemer(s), product/dienst en markt en wordt onderbouwd met financiële meerjarenbegrotingen (exploitatie-, cashflowbegroting en balans)
 • Uit het Businessplan moet blijken dat er sprake zal zijn van een ‘winst’ die in redelijke verhouding staat tot de investering, ook wanneer er tegenslagen zijn (risicoanalyse);
 • In geval van een project met microfinanciering als bedrijfsactiviteit naast andere NGO/CBO activiteiten, moet de microfinancierings-activiteit gescheiden zijn van de hoofdactiviteit: zij moet als ware als een apart bedrijf opereren.
 • Projecten met microfinanciering worden uitgevoerd met respect voor het milieu;
 • De ondersteuning van Wilde Ganzen mag nooit concurrentievervalsend werken;
 • Er mag geen sprake zijn van kinderarbeid of andere vormen van uitbuiting;

Gezien de complexiteit van projecten met microfinanciering en sociaal-economische projecten is het van belang dat Stichtingen (PI – Particuliere Initiatieven)  in een vroegtijdig stadium met Wilde Ganzen over hun voornemens overleggen.

Daarnaast verwijzen wij u naar de volgende aanbevolen literatuur;

Boeken

 • Eerste hulp bij ontwikkelingswerk. Mirjam Vossen.
 • Kinderen van Afrika. Het succes van particuliere hulpprojecten. Ton van der Lee.
 • Inspirerende verhalen van migranten over hun bijdragen aan de ontwikkeling in de landen van herkomst. Seva Network Foundation.
 • Social Return on Investment (SROI). A practical guide for the development cooperation sector.

Websites

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.