©Mike Roelofs

2.4 Basisonderwijs

Speciale projectcriteria

Wilde Ganzen deelt het standpunt van UNICEF met betrekking tot het recht op onderwijs: ‘Goed onderwijs is absoluut nodig voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving.’

Wilde Ganzen heeft een voorkeur voor onderwijsprojecten waarbij:

 • Een openbare school gerealiseerd wordt (in tegenstelling tot een particuliere);
 • Samengewerkt wordt met de ouders om de kosten te dekken voor het onderhoud van de school;
 • De lopende, terugkerende kosten (zoals salarissen) gefinancierd kunnen worden zonder steun van de Nederlandse organisatie of andere buitenlandse bronnen
 • De school goed toegankelijk is/wordt voor kinderen met een beperking;
 • Er aparte toiletten voor meisjes komen.

Voorwaarden voor ondersteuning van onderwijsprojecten:

 • Het plan om de school te stichten of uit te breiden is goedgekeurd door de overheid in het land;
 • Wilde Ganzen financiert niet mee aan lopende kosten (salarissen etc.);
 • Er is geen twijfel over het grondeigendom voor de school;
 • Als er gebouwd gaat worden is er een deugdelijk bouwplan.
 • Als er een niet-openbare (particuliere) school gerealiseerd wordt, moet de school toegankelijk zijn voor zeer arme kinderen.

Wilde Ganzen draagt graag bij aan investeringen in bijvoorbeeld:

 • Infrastructuur; klaslokalen en bijgebouwen, stafwoningen, drinkwater, toiletten, meubilair, energievoorziening, etc. (zowel nieuwbouw als groot onderhoud)
 • Leermiddelen voor één of meerdere klassen: boeken, schriften, rugtassen, computers, sport- en spelmaterialen, groentetuinen
 • Transportmiddelen: schoolbusjes, fietsen, motoren
 • Kwaliteitsverbetering van het curriculum, opleidingen/trainingen van leraren, schoolbesturen, oudercomités (tot maximaal 40% van de begroting van het project).

Wilde Ganzen is lid van de Global Campaign for Education  (GCE), een internationale alliantie van NGO’s die zich bezig houden met Onderwijs.

Algemene informatie