©Mike Roelofs

2.4 Basisonderwijs

Speciale projectcriteria

Wilde Ganzen deelt het standpunt van UNICEF met betrekking tot het recht op onderwijs: ‘Goed onderwijs is absoluut nodig voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving.’

Wilde Ganzen heeft een voorkeur voor onderwijsprojecten waarbij:

 • Een openbare school gerealiseerd wordt (in tegenstelling tot een particuliere);
 • Samengewerkt wordt met de ouders om de kosten te dekken voor het onderhoud van de school;
 • De lopende, terugkerende kosten (zoals salarissen) gefinancierd kunnen worden zonder steun van de Nederlandse organisatie of andere buitenlandse bronnen
 • De school goed toegankelijk is/wordt voor kinderen met een beperking;
 • Er aparte toiletten voor meisjes komen.

Voorwaarden voor ondersteuning van onderwijsprojecten:

 • Het plan om de school te stichten of uit te breiden is goedgekeurd door de overheid in het land;
 • Wilde Ganzen financiert niet mee aan lopende kosten (salarissen etc.);
 • Er is geen twijfel over het grondeigendom voor de school;
 • Als er gebouwd gaat worden is er een deugdelijk bouwplan.
 • Als er een niet-openbare (particuliere) school gerealiseerd wordt, moet de school toegankelijk zijn voor zeer arme kinderen.

Wilde Ganzen draagt graag bij aan investeringen in bijvoorbeeld:

 • Infrastructuur; klaslokalen en bijgebouwen, stafwoningen, drinkwater, toiletten, meubilair, energievoorziening, etc. (zowel nieuwbouw als groot onderhoud)
 • Leermiddelen voor één of meerdere klassen: boeken, schriften, rugtassen, computers, sport- en spelmaterialen, groentetuinen
 • Transportmiddelen: schoolbusjes, fietsen, motoren
 • Kwaliteitsverbetering van het curriculum, opleidingen/trainingen van leraren, schoolbesturen, oudercomités (tot maximaal 40% van de begroting van het project).

Wilde Ganzen is lid van de Global Campaign for Education  (GCE), een internationale alliantie van NGO’s die zich bezig houden met Onderwijs.

Algemene informatie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.