Bangladesh VK 249 ©Mike Roelofs

2.2 Mensen met een beperking

Speciale projectcriteria

Wilde Ganzen werkt in lijn met het VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap, dat in 2006 van kracht is geworden. Daarin staat dat alle internationale ontwikkelingsprogramma’s toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. ‘Leave no one behind!’ Mensen met een beperking hebben net als ieder ander recht op een menswaardig bestaan en gelijkwaardige deelname aan de maatschappij. Het gaat erom de samenleving zo in te richten dat iedereen gelijke toegang en kansen krijgt.

We hebben daarom een voorkeur voor:

 • Armoedebestrijding waarbij actieve deelname van mensen met een beperking gewaarborgd is, ook bij de planning, de uitvoering en de evaluatie van afzonderlijke projecten;
 • Projecten die zich SPECIFIEK richten op mensen met een beperking. Denk bijvoorbeeld aan:
  – Specifieke medische zorg
  – Opvang en thuiszorg
  – Onderwijsfaciliteiten
  – Faciliteiten gericht op werkgelegenheid.

Belangrijke voorwaarden voor samenwerking met Wilde Ganzen:

 • Het project gaat uit van de mensenrechtenbenadering;
 • Er is aandacht is voor Community Based Rehabilitation (CBR). Hierbij wordt door en vanuit de lokale gemeenschap gewerkt aan ondersteuning van mensen met een beperking en hun familie, gericht op deelname in de gemeenschap;.
 • Als mensen met een beperking blijvend opgevangen moeten worden, is de opvang kleinschalig.

Relevante organisaties

Algemene informatie

Documentatie over actieve deelname

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.