Bangladesh VK 183 ©Mike Roelofs

2.5 Sociaal-Economische Projecten

Speciale projectcriteria

Kleinschalige landbouw, kledingproductie, de uitbreiding van een varkensstal. Wilde Ganzen ondersteunt graag sociaaleconomische projecten die bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid, onderwijsmogelijkheden en leefomstandigheden van mensen die in armoede leven, zodat ze daarmee op eigen kracht hun situatie kunnen verbeteren.

Gezien de complexiteit van sociaaleconomische projecten raden we aan hierover al in een vroeg stadium met ons te overleggen.

Hoewel Wilde Ganzen in het algemeen met giften werkt, kiezen we bij dit soort projecten voor financiering in de vorm van een sociale lening. Omdat:

 • Een subsidie voor een klein lokaal bedrijf tot concurrentievervalsing kan leiden;
 • De ondernemer ervaart dat de financieringskosten (lening, rente e.d.) meegenomen moeten worden in de uiteindelijke productprijs en de kosten van de bedrijfsvoering;
 • Een lening een bepaald risico met zich meebrengt waardoor de ondernemer zich meer verantwoordelijk voelt om de onderneming tot een succes te brengen.

Voorwaarden voor een sociale lening van Wilde Ganzen:

 •  Het project moet een duidelijke lokale ondernemer hebben die op eigen initiatief een product/dienst wil aanbieden op de lokale markt.
 • Het project is concreet en klein:
  • Aantal mensen in dienst: 1-10
  • Jaaromzet tot € 100.000,=.
 • Er is een businessplan met beschrijving van de ondernemer(s), het product/de dienst en de markt, een meerjarenbegroting (exploitatie en cashflow) en een balans.
 • De Nederlandse projectpartner werft 50% van de beoogde lening en functioneert als coach voor de lokale ondernemer. Wilde Ganzen werft de andere 50%.
 • De ondersteuning werkt niet concurrentievervalsend.
 • Uit het businessplan blijkt dat de verwachte ‘winst’ in redelijke verhouding staat tot de investering, ook wanneer er tegenslagen zijn (risicoanalyse).
 • De winst wordt, in redelijkheid en afhankelijk van de situatie, deels besteed aan een sociaal doel.
 • Er is geen sprake van kinderarbeid of andere vormen van uitbuiting.
 • Het project wordt uitgevoerd met respect voor het milieu.
 • Als het project een nevenactiviteit is van een school, kliniek of andere instelling, moet het als een afzonderlijk project ingediend worden.

De lening zelf:

 • bedraagt minimaal € 5.000,= en maximaal € 25.000,=
 • heeft een looptijd van maximaal 5 jaar
 • is rentedragend (vraag naar de actuele rentetarieven voor het betreffende projectland)
 • is in euro en wordt terugbetaald aan Wilde Ganzen in Nederland.

Het leningenmodel van Wilde Ganzen

De sociale lening beoogt een sociale impact: een verbeterd welzijn van de lokale mensen in lage- en middeninkomenslanden. De Theory of Change van het Leningenmodel van Wilde Ganzen ziet er zo uit:

leningenmodel Wilde Ganzen

Relevante organisaties

 • Context  (Voor onderzoek, trainingen en consultancy op het gebied van sociale organisaties)
 • Nationale Commissie Duurzame Ontwikkeling (NCDO) (uitgever van One World, Samsam en onderzoek over mondiale thema’s en duurzaam gedrag)
 • Ondernemen in Ontwikkelingslanden (OiO) (digital platform voor Nederlandse ondernemers die zaken doen in nieuwe markten)

Algemene informatie

 • Eerste hulp bij ontwikkelingswerk. Mirjam Vossen (2008)
 • Kinderen van Afrika: Het succes van particuliere hulpprojecten. Ton van der Lee (2011)
 • Teruggeven. R. Darson. Seva Network Foundation (2007) (Inspirerende verhalen van migranten over hun bijdragen aan de ontwikkeling in de landen van herkomst)
 • Social Return on Investment: A practical guide for the development cooperation sector. Context (2010)
 • Een goed idee is niet genoeg. My World (2014)
 • Veel succes verder. My World (2012)
 • Een ondernemingsplan maken. KvK