Theory of Change

Een Theory of Change (ToC) gebruik je tijdens het managen van je project. Het maakt duidelijk wat het projectdoel is, waarom dit het doel is, hoe dit kan worden bereikt en wat dit aan financiën vraagt. Formuleer direct jullie Theory of Change met deze tool:

TheoryofChange

Stap 1

Start met de beschrijving van de lange-termijn-verandering die jullie graag zouden willen zien en het probleem dat jullie proberen op te lossen. Om tot een goede planning en route te komen, zullen alle belanghebbenden achter de lange-termijn-doelen moeten staan.

Stap 2

Omschrijf welke mensen het meest beïnvloed worden door het probleem. Dit kan een kleine gemeenschap zijn of een specifiek gedeelte van de gemeenschap.

Stap 3

Nu kijk je naar de wijze waarop jullie toegang krijgen tot deze doelgroep en hoe jullie kunnen starten met het project. Dit kan een plek zijn, een persoon of materiaal waardoor je de groep kan bereiken. Een analyse van de betrokken personen en connecties kan hier behulpzaam in zijn.

Stap 4

Welke praktische stappen zouden jullie kunnen zetten om voor verandering te zorgen? Bijvoorbeeld het aangaan van partnerschappen, voorlichting geven of andere kleine veranderingen in bestaande processen. Denk aan een extra controlevraag bij een medische keuring of een training van een bestaand bestuur. Beschrijf deze zo concreet mogelijk en gericht op actie. Bespreek met je lokale partner of jullie inspanningen – naast het direct voorzien in basisbehoeften – ook baat hebben bij lobby en beleidsbeïnvloeding. Bekijk ook of daar trainingen voor nodig zouden zijn. Richt de activiteiten als het kan dus ook op structuren en systemen in de samenleving die het probleem van jullie doelgroepen veroorzaken, in stand houden of versterken.

Stap 5

Wat zouden de directe resultaten zijn van de acties? Dit kunnen tastbare en wezenlijke resultaten zijn die jullie kunnen presenteren aan andere mensen. Hiermee laten jullie zien dat dit project een verschil maakt.

Stap 6

Maak een lijst van de belangrijkste te bereiken resultaten uit jullie activiteiten. Dit zijn tegelijkertijd de voorwaarden om voor de lange-termijn-verandering te kunnen zorgen.

Terwijl jullie de boxjes invullen is het goed om veronderstellingen te beschrijven die ten grondslag liggen aan deze zeven stappen. Wat is nodig om deze te kunnen zetten, wat zijn kansen en eventuele gevaren? Dit helpt om potentiële risico’s te identificeren.

Ter inspiratie: een ingevulde ToC zou er zo uit kunnen zien:
TOC IMG_3329
Kijk hier voor een Engelstalige uitleg en download van het schema.

Tips

  • De lokale partner en zijn doelgroepen weten zelf het beste wat hun probleem of vraag is. Zij moeten dit duidelijk aangeven voordat er naar oplossingen wordt gezocht. Zij kennen de lokale situatie immers het beste.
  • Als Nederlandse organisatie kun je misschien bijdragen aan het vinden van oplossingen, omdat je nieuwe ideeën en perspectieven aandraagt. In ieder geval moet je een indicatie geven van de financiële mogelijkheden. De lokale partner en de doelgroepen kiezen echter de oplossing. Zij kunnen een goede inschatting van de haalbaarheid geven.

Valkuilen

  • Vaak reserveren organisaties zoveel mogelijk geld voor de uitvoering van een project en niet voor de voorbereiding ervan. Terwijl een succesvol project juist staat of valt met een goede voorbereiding!
  • Dat vertegenwoordigers van een dorp of een gemeenschap altijd ieders belangen kennen en behartigen, is een misverstand. Probeer als het mogelijk is er achter te komen of er ook andere belangen in het spel zijn.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.