Is er een match? Doe de Quick Scan

 1. Werk je vanuit een in Nederland geregistreerde organisatie?

  Ja Nee

  Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van Wilde Ganzen, moet de Nederlandse organisatie een rechtspersoon zijn. Bijvoorbeeld een stichting of vereniging. Wilde Ganzen sluit geen samenwerkingsovereenkomst met privépersonen.

  Vragen? Neem contact op met Wilde Ganzen.

 2. Werk je samen met een officieel geregistreerde, lokale partner?

  Ja Nee

  Wilde Ganzen pleit ervoor dat projecten worden uitgevoerd door lokale, in het ontwikkelingsland geregistreerde organisaties met een actief bestuur.

  Vragen? Neem contact op met Wilde Ganzen.

 3. Vindt het project plaats in een land dat op de DAC-lijst staat?

  Ja Nee

  Wilde Ganzen ondersteunt alleen projecten die in DAC-landen worden uitgevoerd. Dat zijn landen die door de DAC (Development Assistance Committee, Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zijn gekwalificeerd als ontwikkelingsland. Bekijk alle DAC landen.

  Vragen? Neem contact op met Wilde Ganzen.

 4. Gaat de Nederlandse organisatie actief fondsen werven voor het project?

  Ja Nee

  Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van Wilde Ganzen moet de organisatie zelf actief fondsen werven. Wilde Ganzen geeft een premie van 50% over het geworven bedrag.

  Vragen? Neem contact op met Wilde Ganzen.

Dat klinkt goed!

Het lijkt er op dat we goed bij elkaar passen. We zijn benieuwd naar je plan!

Dien je project in

Heb je een vraag met 'Nee' beantwoord of twijfel je nog of jouw project geschikt is? Stuur dan je vraag per mail naar servicedesk@wildeganzen.nl of neem contact op via telefoonnummer 035-6251030. We kijken er naar uit om je te leren kennen.