Quickscan

 1. Werk je vanuit een in Nederland geregistreerde organisatie?

  Ja Nee

  Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van Wilde Ganzen, moet de Nederlandse organisatie een rechtspersoon zijn. Bijvoorbeeld een stichting of vereniging. Wilde Ganzen sluit geen samenwerkingsovereenkomst met privépersonen.

  Vragen? Neem contact op met Wilde Ganzen.

 2. Werk je samen met een officieel geregistreerde, lokale partner?

  Ja Nee

  Wilde Ganzen pleit ervoor dat projecten worden uitgevoerd door lokale, in het ontwikkelingsland geregistreerde organisaties met een actief bestuur.

  Vragen? Neem contact op met Wilde Ganzen.

 3. Vindt het project plaats in een land dat op de DAC-lijst staat?

  Ja Nee

  Wilde Ganzen ondersteunt alleen projecten die in DAC-landen worden uitgevoerd. Dat zijn landen die door de DAC (Development Assistance Committee, Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zijn gekwalificeerd als ontwikkelingsland.

  Vragen? Neem contact op met Wilde Ganzen.

 4. Betreft tenminste 60% van het in te dienen projectbudget concrete, eenmalige, materiële investeringen?

  Ja Nee

  Wilde Ganzen ondersteunt projecten die bestaan uit eenmalige, materiële investeringen zoals: drinkwater- en sanitatiesystemen, renovatie en nieuwbouw, apparatuur, inventaris e.d.. Ten hoogste 40% van het budget kan worden geïnvesteerd in capaciteitsopbouw, voor zover dit ten goede komt aan het renderen van de materiële investeringen.

  Vragen? Neem contact op met Wilde Ganzen.

 5. Is het aan Wilde Ganzen voorgelegde budget (het deel dat je zelf werft + de bijdrage van Wilde Ganzen) niet minder dan € 5.000 en niet meer dan € 300.000?

  Ja Nee

  Wilde Ganzen hanteert € 5000 als het minimaal voorgelegd projectbudget en € 300.000 als het maximale budget. (Het gaat bij dit budget om het gedeelte dat de Nederlandse organisatie als PI zelf werft inclusief het gedeelte dat Wilde Ganzen bijdraagt).

  Vragen? Neem contact op met Wilde Ganzen.

 6. Stelt de lokale partner zelf een projectplan en begroting op?

  Ja Nee

  Wilde Ganzen ondersteunt alleen projecten waarbij het vooraf duidelijk is wat de doelstellingen zijn, hoe en door wie ze zullen worden gerealiseerd en in welk tijdsbestek. Een realistische begroting is daarbij een vereiste. De lokale partner moet daarbij de ‘projecteigenaar’ zijn en het projectvoorstel zelf opstellen en ondertekenen.

  Vragen? Neem contact op met Wilde Ganzen.

 7. Gaat de Nederlandse organisatie actief fondsen werven voor het project?

  Ja Nee

  Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van Wilde Ganzen moet de organisatie zelf actief fondsen werven. Wilde Ganzen geeft een premie van 50% over het geworven bedrag.

  Vragen? Neem contact op met Wilde Ganzen.

 8. Kan het project binnen een jaar afgerond worden?

  Ja Nee

  Na goedkeuring van de aanvraag heeft de Nederlandse organisatie een jaar de tijd om fondsen te werven. Ook het project zelf moet, nadat Wilde Ganzen de projectgelden heeft overgemaakt, binnen een jaar kunnen worden uitgevoerd.

  Vragen? Neem contact op met Wilde Ganzen.

 9. Zijn de lopende kosten voor de partnerorganisatie gedekt?

  Ja Nee

  Wilde Ganzen betaalt niet mee aan de lopende (terugkerende) kosten die het gebruik van de investeringen met zich meebrengen. De financiering van deze kosten moet wel door een andere partij zijn gegarandeerd.

  Vragen? Neem contact op met Wilde Ganzen.

 10. Wordt het project alleen bij Wilde Ganzen ingediend voor financiële ondersteuning?

  Ja Nee

  Wilde Ganzen draagt niet bij aan projecten die door de overheid worden gesubsidieerd. Bijdragen van stichtingen of vermogensfondsen mogen maximaal één derde van de projectbegroting bedragen.

  Vragen? Neem contact op met Wilde Ganzen.

Quickscan voltooid

Heb je alle tien de vragen met ja kunnen beantwoorden? Dan betekent dat dat jouw project op het eerste gezicht goed bij ons beleid past. Wij zijn heel benieuwd naar je project!

Heb je niet alle vragen met ja kunnen beantwoorden? Neem dan toch even contact met ons op: we bespreken graag met je wat mogelijk is.

Via dit formulier kun je je aanmelden. Linda of Martha van onze Servicedesk Particulieren neemt dan zo snel mogelijk contact met je op. Liever eerst overleggen? Stuur je vraag per mail naar servicedesk@wildeganzen.nl of neem contact op via telefoonnummer 035-6251030. We kijken er naar uit om je te leren kennen!

Meld je project hier aan