Fondsenwerving bij bedrijven & maatschappelijke instellingen

Het verschil tussen de commerciële en sociale sector wordt kleiner. Bedrijven worden socialer en gaan steeds meer maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Daar kunnen jullie op in spelen bij de fondsenwerving. En vergeet ook de maatschappelijke organisaties zelf niet.

Fondsen van bedrijven; zorg voor een win-winsituatie!

Met welk bedrijf zou jullie stichting in zee willen gaan en wat is er voor het bedrijf aantrekkelijk aan een samenwerking met jullie? Zorg ervoor dat het een win-winsituatie wordt en maak duidelijke afspraken. Een goede naamsbekendheid, een aaibaar project of een ambassadeur in het bedrijf vergroten je kans op steun van het bedrijf.

Er zijn allerlei mogelijkheden voor fondsenwerving bij een bedrijf. Financiële steun is één van de mogelijkheden, maar niet per se de meest winstgevende.

Een bedrijf kan bijvoorbeeld:

  • Een NGO steunen via een MVO-programma
  • Evenementen sponsoren: reclame voor het bedrijf!
  • Giften van medewerkers verhogen met een eigen bijdrage, bijvoorbeeld als keus voor de kerstbonus
  • Een project adopteren: ‘Dit schoollokaal in Bolivia wordt gesponsord door X’
  • Deskundige werknemers op projectbasis uitlenen: hulp bij je administratie of financiële jaarplan, of experts op inhoud van jullie project
  • Diensten, kennis, materialen of accommodatie beschikbaar stellen: jullie folder die gratis wordt meegedrukt op een stuk dat over is, een ruimte in het bedrijfspand voor een evenement op zaterdag, een training die jullie gratis mogen volgen
  • Distributie- of mediakanalen en hun netwerk openstellen: een groter bereik
  • Een flyer van een maatschappelijke organisatie bij producten insluiten: gratis reclame voor je stichting
  • Een percentage van de verkoop doneren: een percentage dat zij misschien niet merken, maar voor jullie snel oploopt.

 Scholen, kerken, serviceclubs

Het zijn geen bedrijven of fondsenverstrekkende instellingen, maar maatschappelijke organisaties mogen jullie niet over het hoofd zien! Veel kleine stichtingen boeken veel succes bij het inschakelen van:

Scholen
Kinderen zijn enthousiast en vaak snel maatschappelijk betrokken. Een sponsorloop of een sponsorfestival valt vaak in goede aarde. Zeker als je een leuk en interessant verhaal kunt vertellen en mooi lesmateriaal hebt, zijn scholen geïnteresseerd in zo’n lesmiddag over jullie project en het projectland.

Kerken en andere religieuze groepen
Sommige kerken en moskeeën zamelen niet alleen geld in voor hun eigen gemeente, maar collecteren ook voor doelen op het gebied van armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking of welzijn.

Serviceclubs zoals Rotary, Lions, Round Table of Juniorkamerclub
Serviceclubs zijn gericht op service en dienstverlening aan de samenleving. Ze helpen organisaties op sociaal en cultureel gebied, soms met financiële steun, soms met persoonlijke inzet van leden.

Meer informatie:
Vonk! Fondsen werven met hoofd en hart, Petra Hoogerwerf (2013).

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.