Bangladesh VK 183 ©Mike Roelofs

Fondsenwerving bij NGO’s & vermogensfondsen

Er zijn alleen al in Nederland meer dan duizend instellingen die fondsen beschikbaar stellen voor maatschappelijke doelen. De belangrijkste zijn vermogensfondsen en non-gouvernementele organisaties (NGO’s). Ga grondig te werk bij het werven van subsidies bij deze instellingen en schrijf niet zomaar iedereen aan.


Vermogensfondsen
zijn organisaties die vanuit de winst op hun vermogen een maatschappelijk doel ondersteunen. In Het Fondsenboek van Kennisbank Filantropie en Walburg Pers, dat jaarlijks wordt geüpdatet, staat een lijst van Nederlandse vermogensfondsen.

NGO’s zijn instellingen die actief fondsen werven en besteden volgens hun maatschappelijke missie. Regelmatig doen zij dit via andere (partner-)organisaties. Wilde Ganzen is hier een voorbeeld van, net als Edukans en Kerk in Actie.

Om kans te maken op een financiële bijdrage van een fonds of NGO is het belangrijk een goed projectplan te schrijven. Check deze tips:

– Doe grondige research naar wat voor soort subsidies men geeft
– Ontwikkel een sterke propositie (waarom doe je wat je doet, wie ben je, wat zoek je)?
– Toon de impact aan van jullie project: daarom gaat het!
– Investeer in de relatie: als het kan met persoonlijk contact.
– Lever niet meer informatie dan gevraagd: je wilt geen irritatie opwekken bij de beoordelaar omdat hij te veel irrelevante informatie door moet werken. Gebruik heldere en compacte taal.
– Leg verantwoording af: wees transparant over alles wat goed en minder goed gaat.
– Communiceer veranderingen vooraf: dan kom je capabel en betrouwbaarder over.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.