Kosten besparen op een ontwikkelingsproject

Fondsen werven is niet de enige manier om een ontwikkelingsproject financieel te ondersteunen. Kijk ook goed waarop jij en/of je partnerorganisatie kunnen besparen. Niet alles hoeft (veel) geld te kosten.

Bedenk, om kosten te besparen, wie binnen jullie stichting:

– Iets kan krijgen, maken, ruilen of lenen
– Iets tot stand kan brengen of regelen
– Iets met grote korting kan krijgen
– Goede ideeën heeft om iets te laten sponsoren (bijvoorbeeld het eten tijdens een sponsortocht)
– Specifieke kennis of ervaring heeft die van pas komt (denk ook aan de leden!).

Probeer ook buiten jullie organisatie voor geen of weinig geld mensen en organisaties te mobiliseren:

– Vraag ROC’s, hogescholen of universiteiten of zij onderzoek willen uitvoeren of stagiaires willen leveren. Misschien zoekt het UWV werkervaringsplekken of de reclassering plekken voor cliënten met een taakstraf.
– Ga op zoek naar vrijwilligers op vrijwilligerswerk.nl, freeforce.nl, nldoet.nl (heeft vrijwilligersacties) of via de vrijwilligerscentrale in jouw stad. Je kunt natuurlijk ook Googlen op vrijwilliger en de naam van je dorp, stad of regio.
– Accommodatie kan een grote kostenpost zijn. Kijk of je kantoorruimte kunt huren bij een andere grote instelling, die bijvoorbeeld vergelijkbaar is met jullie organisatie of die jullie organisatie wil steunen. Soms is de gemeente ook bereid je te helpen.
– Kijk of je kunt samenwerken met andere organisaties en iets kunt delen, huren of tijdelijk lenen.
– Organisaties of particulieren kunnen diensten gratis of met korting geven die voor hun een kernactiviteit zijn. Denk eens aan een accountantskantoor dat jullie kan helpen met de jaarrekening, of een drukker die een korting geven bij jullie nieuwe folder.
– Als je lid bent van Partin, de brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven, krijg je veel korting op handige diensten.
– Prijsvragen! Er zijn veel prijsvragen waaraan je kunt meedoen. Als je hierin actief en slim opereert, kun je een hoop geld en middelen winnen! Succesfactoren zijn het mobiliseren van je achterban om te stemmen, je doel simpel en aansprekend omschrijven en opvallen op een leuke manier.

Voorbeelden van sites met prijsvragen zijn:

  • PWC/transparantprijs voor expertadvies voor jullie jaarverslag en de titel Transparantprijs
  • Sponsoractie Fietsenscoort.nl: €2500,- voor een duurzaam project dat bijdraagt aan beter klimaat.
  • Albert Schweitzer-prijs voor initiatieven van jongeren van 18 tot 30 jaar, met het doel de gezondheidszorg in Afrika te verbeteren. €5000.
  • Ook Partin.nl schrijft (net als Wilde Ganzen zelf!) nu en dan prijsvragen uit.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.