Bangladesh VK 152 ©Mike Roelofs

Wees authentiek! En andere fondsenwervingstips

Fondsenwervende activiteiten oogsten het meeste succes als ze authentiek zijn. Zodra mensen merken dat je met hart en ziel bezig bent met een project, raken ze makkelijker geïnspireerd en voelen ze zich eerder betrokken. Meer tips volgen nu!


Tip 1 : Vertel waarom jullie initiatief belangrijk is

Vertellen waaróm je iets doet, inspireert veel meer en zet meer aan tot actie dan alleen vertellen wát je doet. In een TED Talk legt leiderschapsexpert Simon Sinek glashelder uit waarom communiceren vanuit why zo goed werkt.

Tip 2:   Betrek de achterban bij je activiteiten

Bij fondsenwerving ligt de focus vaak meer op geld dan op ideeën en andere vormen van betrokkenheid. Dat is een achterhaald idee en een gemiste kans. Praat niet tegen maar mét donateurs en betrek ze. Doe bijvoorbeeld als Dance4Life.

Dance4life: start dancing, stop aids
Jongeren lijken lastig te benaderen, maar ze voelen zich juist vaak betrokken bij wereldproblematiek en willen concreet bijdragen. Dance4life kijkt wat de doelgroep interessant vindt en sluit daarbij aan: met dansfeesten, informatie over (veilige) seks, en fondsenwerving voor hiv/aidsprojecten. De boodschap is dus niet: geef je geld want dit is een goed project, maar: geef of zoek geld want dit past bij jou en vind je leuk om te doen.

Tip 3: Maak jullie werving persoonlijk

Wees persoonlijk in beide betekenissen: werkelijk gericht op de persoon die je benadert en met inzet van je eigen persoonlijkheid. Mensen geven immers aan mensen. Laat ook de mensen uit jouw partnerland duidelijk zelf aan het woord. Niet alleen over de problemen, maar juist ook over de oplossingen en hoe zij deze gaan aanpakken.

Tip 4: Wees professioneel

Bereid je goed voor; weet waarover je praat, wie je voor je hebt en wat die ander bezighoudt. En houd je aan gemaakte afspraken.

Tip 5: Voel passie en durf die te tonen

Ons werk vereist dat we erin geloven en dat we ons emotioneel betrokken voelen. Zet je dus alleen in voor een doel waarmee je je werkelijk kunt verbinden. Wees ook niet bang om de passie te tonen die jij en je partnerorganisatie voelen.

Tip 6: Geef eerst zelf voordat je vraagt

Het is sterk om zelf het goede voorbeeld te geven. Het maakt je geloofwaardig. Dat de bestuursleden van het African Women’s Development Fund bijvoorbeeld zelf geld geven en werven draagt bij aan hun succes.

Het African Women’s Development Fund: give & get-beleid
Het African Women’s Development Fund financiert projecten voor vrouwenrechten in Afrika. Bijzonder is het give & get-beleid dat het bestuur voor zichzelf heeft ingevoerd: elk bestuurslid geeft jaarlijks $ 250 en werft jaarlijks $ 5.000 voor het vrouwenfonds. Dit beleid blijkt succesvol en levert naast geld en draagvlak ook geloofwaardigheid op bij nieuwe grote donateurs.

Tip 7: Zoek balans in geven en nemen

In de relatie met donateurs is het belangrijk om een goede balans te vinden in wat je vraagt. Vaak wordt er meer gevraagd dan geboden of sluit het aanbod niet aan op de vraag. Afstemming is dus belangrijk. Maar doe ook eens iets onverwachts. Dat hoeft weinig of geen geld te kosten, maar kan een belangrijk verschil maken in de band die iemand met jullie organisatie voelt.

Tip 8: Denk verder dan geld

Soms kunnen mensen dingen geven die meer waard zijn dan een donatie. Bijvoorbeeld toegang tot een bepaald netwerk (bijvoorbeeld iemand die een BN’er kent of heel veel volgers heeft op social media) of specifieke kennis of kunde (een accountant, een webbouwer). Kortom, wees creatief in wat je vraagt.

Tip 9: Wees transparant over het werk en je uitgaven

Het publieke draagvlak voor maatschappelijke organisaties is kwetsbaar. Wees dus zuinig op jullie publieke imago. Verstrek voldoende informatie en communiceer regelmatig cijfers en programmaresultaten. Presenteer ze helder en begrijpelijk. Zorg dat mensen vragen kunnen stellen. Schroom niet om naast goed nieuws óók minder goed nieuws te melden en vertel wat je ervan hebt geleerd.

Tip 10: Leer je lessen

In een lerende organisatie bestaan er geen fouten, alleen leerervaringen. Successen en innovaties komen niet vanzelf uit de lucht vallen. Ze zijn bijna altijd het resultaat van hard werken en veel proberen.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.