“Toen ik voor het eerst in Salac in Guatemala kwam, raakte het mij dat bijna alle kinderen parasieten hadden. Ons project om een waterleiding aan te leggen en latrines te bouwen maakt voor deze kinderen een wereld van verschil.” Aan het woord is Ineke de Smidt van stichting Ayuda Maya.

Ineke de Smidt
Ineke de Smidt

Parasieten en diarree

In het dorp Salac in Guatemala hebben de inwoners last van een vervuilde waterbron en daarom drinken veel mensen regenwater of water uit poelen of riviertjes. Soms komt er een tankwagen langs die water brengt dat in grote vaten wordt opgeslagen. In het dorp Corozal hebben de mensen helemaal geen schoon water. Ze zijn aangewezen op een vervuilde rivier waar ze zich ook in wassen en hun behoefte doen. Bijna alle kinderen uit deze twee dorpen hebben parasieten en last van diarree waardoor ze ondervoed raken.

Met dit project kan ik doen wat ik graag doe: op een praktische manier. Samen met de mensen in Salac en Wilde Ganzen wordt er hard gewerkt aan toegang tot veilig drinkwater voor het dorp. De Nederlandse Stichting Ayuda Maya werkt samen met Asociación Adicay uit Guatemala, een lokale organisatie van sociaal werkers en technici, die alle projecten uitvoert. Samen willen zij 97 Maya gezinnen van schoon drinkwater voorzien.

— Ineke de Smidt

Eigen kraan in Guatemala

Asscociación Adicay gaat allereerst samen met de bevolking latrines aanleggen. En voorlichting geven op scholen over hygiëne en het belang van schone scholen. Als iedereen doordrongen is van het belang van schoon water en sanitatie wil men graag dit waterleidingsysteem aanleggen. Het dorp zorgt voor hout, stenen en zand. De mannen helpen met het graaf- en sjouwwerk. En als het klaar is kan elk huishouden uit eigen kraan water tappen!

Stichting Ayuda Maya werft fondsen en is de schakel tussen donateurs in Nederland en de partners in Guatemala. Wilde Ganzen steunt financieel maar ook met kennis en kunde om de projecten tot een goed einde te brengen. Wilde Ganzen gelooft dat kleinschalige, concrete projecten het verschil maken in de levens van mensen in armoede. Daarom steunt Wilde Ganzen duurzame ontwikkelingsprojecten zoals deze; opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking. Dát is de manier van armoedebestrijding van Wilde Ganzen.