Waarom is schoon water en hygiƫne zo belangrijk?

Veilig water, sanitaire voorzieningen en hygiƫne (gezamenlijk bekend als WASH) zijn cruciaal voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Zo betekent veilig en schoon drinkwater in de wereld dat er minder medische kosten gemaakt hoeven te worden. De gevolgen van slechte hygiƫne zijn vaak te voorkomen door het gebruik van schoon water. Het wassen van de handen na toiletbezoek of voor het eten verkleint bijvoorbeeld de kans om ziek te worden. Door betere hygiƫne worden mensen simpelweg minder snel en vaak ziek en zijn beter in staat om economisch productief te zijn en te blijven.

Tekort aan sanitaire voorzieningen

Er zijn nog steeds miljarden kinderen en volwassenen die geen schoon water kunnen drinken. De meerderheid die het nog zonder sanitaire voorzieningen moet stellen woont in afgelegen gebieden, zoals in Sub-Sahara Afrika. Zij halen hun water uit meren en rivieren, waardoor de kans groot is dat ze ziek worden. Elke dag overlijden honderden kinderen aan ziektes als diarree en cholera. Deze ziektes vinden hun oorsprong in vervuild water en slechte hygiƫnische omstandigheden.

Niet alleen de gezondheid van mensen in deze gebieden verbetert wanneer de watervoorziening goed geregeld is. Ook de economische omstandigheden verbeteren. Door goede sanitaire voorzieningen hoeven mensen minder tijd en moeite te doen om het te verzamelen. De tijd die hiermee gewonnen wordt, kan veel beter besteed worden. Bijvoorbeeld aan werk of naar school gaan.

De praktijk

Wereldwijd hebben 844 miljoen mensen geen toegang tot een goede waterbron of zijn hier langer dan een half uur voor onderweg. Maar liefst 2,3 miljard mensen hebben geen goede sanitaire voorzieningen en 73 procent van de mensen in lage inkomenslanden heeft geen toegang tot water of voorzieningen om handen te kunnen wassen.

De oplossing

Veilig en gemakkelijk beschikbaar water is belangrijk voor de volksgezondheid. Betere water- en sanitaire voorzieningen, en een beter beheer van de watervoorraden, kunnen de economische groei van landen stimuleren en een grote bijdrage leveren aan armoedebestrijding.

Onze aanpak

Wilde Ganzen steunt duurzame projecten die gericht zijn op het verbeteren van WASH-voorzieningen Ć©n -gewoontes. Deze combinatie leidt naar een blijvende verbetering van de gezondheid en het welzijn van mensen in armoede.

Duurzame projecten voor schoon drinkwater

Een duurzame oplossing voor schoon water betekent dat er naast de aanleg van de drinkwatervoorzieningen zelf, er ook aandacht is voor inclusiviteit, het gebruik, het onderhoud en de duurzaamheid van de voorzieningen.

Door een drinkwaterpomp te installeren dat zorgt voor voldoende schoon en veilig water, maar bij voorkeur dus ook sanitatie en hygiƫne, kan de situatie van mensen in armoede op verschillende onderdelen verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheid, de prestaties van kinderen op school en het gezinsinkomen.

Waterschaarste, wat is dat?

Maar wat nou als er door een mooie, duurzaam aangelegde waterpomp geen water meer komt? Steeds meer landen kampen met een serieus tekort aan water. Dit wordt vaak veroorzaakt door een ingewikkelde samenloop van omstandigheden.

Natuurlijk is klimaatverandering een belangrijke oorzaak van waterschaarste. Zo leidt de aanhoudende hitte op sommige plekken tot opdroging van waterbronnen. Maar ook leidt klimaatverandering tot een stijging van onze zeespiegel, waardoor overstromingen plaatsvinden, wat zowel de beschikbaarheid als de kwaliteit van water beĆÆnvloedt. Daarnaast leiden ook waterverspilling en watervervuiling tot een dalende beschikbaarheid van (veilig) water. Zet al deze problematiek tegenover een groeiende wereldbevolking en er ontstaat waterschaarste.