Lachende afrikaanse kinderen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Bekijk hier de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Algemeen

 • Wat is de werkwijze van Wilde Ganzen?

  #

  Wilde Ganzen steunt projecten van bevlogen Nederlanders – de zogenaamde Particuliere Initiatieven (PI) – door in eigen land fondsen werven. Zo’n PI werkt samen met een projecteigenaar (PE), een lokale organisatie in het ontwikkelingsland zelf. Zij komen vaak met het idee en controleren of het project ter plaatse goed wordt uitgevoerd. Als een project door Wilde Ganzen wordt goedgekeurd, vermeerderen we het opgehaalde bedrag met 50%. Elke euro is dan €1,50 waard. Wilde Ganzen steunt zo’n 250 projecten per jaar. Een overzicht van een deel van de projecten die Wilde Ganzen steunt, vind je hier. Ook hebben we de programma’s Change the Game en Frame, Voice, Report! Wilde Ganzen is actief met andere organisaties in het Better Care Network.

 • In welke ontwikkelingslanden geeft Wilde Ganzen steun?

  #

  Wilde Ganzen geeft alleen steun in de zogenaamde DAC-landen. Een volledig overzicht van alle landen kun je hier vinden.

 • Hoe komt Wilde Ganzen aan haar naam?

  #

  De Deense theoloog-filosoof Søren Kierkegaard beschreef ooit een wilde gans die een koppel tamme ganzen opnieuw leert vliegen. De tamme ganzen zijn het verleerd en moeten oppassen voor de verleiding en het gevaar om gezapig te worden. Wilde ganzen steken juist hun nek uit en nemen initiatief. Ze werken daarbij hecht samen, want met vereende krachten kunnen ze grote uitdagingen aan. Daarom vliegen ze in V-formatie. Dat beeld stond onze naamgevers destijds voor ogen.

 • Sinds wanneer is de uitzending van Wilde Ganzen te zien en te horen?

  #

  Sinds 1957. De tv-uitzending van Wilde Ganzen is daarmee, na het NOS Journaal, het oudste, doorlopende en nog bestaande televisieprogramma.

  Je kunt onze tv-uitzending elke week zien op zondagochtend, 11.55 uur op NPO2. Ook kun je onze spots op YouTube bekijken.

 • Wat is het totaal van inkomsten op jaarbasis van Wilde Ganzen?

  #

  Over 2018 waren de inkomsten in totaal € 18.158.271. Deze cijfers zijn terug te vinden in ons Jaarverslag 2018.

 • Hoeveel mensen werken er bij Wilde Ganzen?

  #

  Er waren bij onze organisatie per 31 december 2018 49 mensen in dienst. Omgerekend naar voltijd-factor, komt dat overeen met 40,8 Fte. Bezoek hier ons medewerkersoverzicht.

 • Wat is het salaris van de directeur van Wilde Ganzen?

  #

  Het jaarinkomen van de directeur is € 98.335. Daarmee blijft het salaris binnen het maximum van € 114.247 volgens de beloningsregeling Vereniging Fondsenwervende Instellingen. Voor een toelichting kun je ons jaarverslag bekijken.

 • Is Wilde Ganzen te volgen via sociale media?

  #

  Wilde Ganzen heeft een Facebook-pagina, een Twitter-account, een YouTube kanaal en een LinkedIn-groep. Ook kun je ons volgen via Instagram.

 • Kent Wilde Ganzen een klachtenprocedure?

  #

  Het is Wilde Ganzen er alles aan gelegen om zorgvuldig om te gaan met haar relaties en de haar beschikbaar gestelde middelen. Toch kan het voorkomen dat er aanmerkingen zijn op de werkwijze van Wilde Ganzen. Als dit het geval is, horen wij graag je feedback zodat wij ons werk en onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

  Het kan ook zijn dat je onvrede verder gaat: misschien ben je ontevreden over de manier waarop je bent bejegend of de wijze waarop je projectaanvraag is behandeld. Als je van mening bent dat je belangen zijn geschaad door Wilde Ganzen en het lukt niet om dit met je contactpersoon bij Wilde Ganzen op te lossen, dan is het mogelijk schriftelijk een klacht in te dienen bij de afdelingsmanager of directeur. Vanaf dat moment treedt de klachtenprocedure in werking.

  De afdelingsmanager of de directeur onderzoekt de klacht, zal hierbij ook met je in gesprek gaan en neemt binnen zes weken een besluit. Als je het niet eens bent met dit besluit kun je beroep instellen bij de directeur (indien de klacht is behandeld door de afdelingsmanager) of bij de onafhankelijke klachtencommissie van Wilde Ganzen (indien de klacht is behandeld door de directeur).

  De klachtencommissie doet binnen vier weken een uitspraak, waarvan de directeur alleen met redenen omkleed ten nadele van de klager af kan wijken. De volledige klachtenprocedure is hier te vinden.

 • Waar staat het meest recente Magazine online?

  #

  Vier keer per jaar geven we een magazine uit met nieuws over onze projecten, interviews met bevlogen Nederlanders en achtergrondverhalen. Je vindt ons magazine bij Actueel. Je kunt ook gebruik maken van de zoekoptie: Magazine.

Donaties

 • Hoe weet ik dat mijn gift aan Wilde Ganzen goed besteed wordt?

  #

  Wilde Ganzen heeft transparantie hoog in het vaandel staan. 88.2% van elke euro besteden wij aan de doelstelling en wordt dus geïnvesteerd in de projecten. De jaarverslagen van Wilde Ganzen zijn openbaar.

  Wilde Ganzen heeft het CBF-Keurmerk sinds 2001. Met dit keurmerk geeft het Centraal Bureau Fondsenwerving aan dat Wilde Ganzen verantwoord omgaat met het door jou geschonken geld. Alle houders van het CBF-keurmerk houden zich aan dezelfde keurmerkregels voor bestuur, beleid, fondsenwerving, bestedingen en verslaggeving.

  Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

  De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

  Mocht je behoefte hebben aan meer informatie dan kun je uiteraard altijd contact met ons opnemen via 035 – 625 1030 (kies voor optie 2) of service@wildeganzen.nl.

 • Wat als de weekopbrengst hoger is dan benodigd voor de projecten die ik in de uitzending zie?

  #

  Donaties die via de tv-uitzending bij Wilde Ganzen binnenkomen zijn bestemd voor het desbetreffende project. Ontvangt Wilde Ganzen voor een project meer dan nodig is, dan is de meeropbrengst bestemd voor een soortgelijk project.

 • Ik wil donateur worden. Is dit makkelijk te regelen?

  #

  Ja, dat kan hier. Wil je liever persoonlijk geholpen worden door een medewerker of heb je vragen over jouw donatie, bel dan 035-6256104. Wij helpen je graag verder.

 • Ik geef een feestje en wil tegelijkertijd Wilde Ganzen steunen, kan dit?

  #

  Ja, je kunt je gasten vragen om een donatie aan een project van je voorkeur.

  Wij hebben een speciaal feestpakket voor je, inclusief donatiebox en extra informatie over het door jou gekozen project. Meer informatie vind je hier.

 • Kan ik doneren met belastingvoordeel?

  #

  Ja, Wilde Ganzen is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

  Als je de komende vijf jaar elk jaar een vast bedrag aan ons schenkt, is dit aftrekbaar. Dit leg je vast in een periodieke schenkingsovereenkomst. Jouw gift wordt dan via de zogenaamde ‘periodieke schenking‘ aan Wilde Ganzen overgemaakt. Het bedrag is 100% aftrekbaar van je verzamelinkomen, dus de fiscus betaalt tot 52%van jouw schenking. Neem voor meer informatie contact op met Viola van Dalfsen via 035-6260991 of viola@wildeganzen.nl.

  Bekijk voor meer informatie over de fiscale aftrek van jouw giften op www.belastingdienst.nl.

 • Wat is een Fonds op Naam?

  #

  Als je een bijzondere band met een specifiek land of thema hebt en persoonlijk betrokken wilt zijn bij de besteding van uw geld, is een Fonds op Naam een goede optie. Dit fonds wordt dan door Wilde Ganzen opgericht, waarbij je zelf de naam bepaalt en het type projecten waaraan het geld besteed wordt. Wij stellen projecten voor en houden je op de hoogte van de ontwikkelingen. Een fonds op naam is bij ons mogelijk vanaf € 10.000 per jaar, voor een minimum van vijf jaar. Het kan tijdens leven of na overlijden via een testamentaire beschikking.

  Neem voor meer informatie contact op met Maaike Koomen via 035-8700284 of maaike@wildeganzen.nl. Wil je een fonds op naam in het testament, neem dan contact op met Emmy Janssen: 035-8700281 / emmy@wildeganzen.nl.

 • Ik wil Wilde Ganzen opnemen in mijn testament, is dit makkelijk te regelen?

  #

  Ja, kijk op de pagina Nalaten of neem contact op met Emmy Janssen via emmy@wildeganzen.nl of 035-8700281. Zij helpt je graag verder. Emmy kan ook de brochure ‘Wilde Ganzen in uw testament’ opsturen en/of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Omdat Wilde Ganzen de ANBI-status heeft, hoeven wij geen erfbelasting te betalen: de gift uit de nalatenschap komt dus rechtstreeks ten goede aan onze projecten.

 • Kan Wilde Ganzen optreden als executeur?

  #

  Ja, als je ons opneemt als erfgenaam, kunnen wij optreden als executeur. Daarmee nemen wij alle zorgen rondom je nalatenschap weg en wikkelen wij je hele erfenis af. Alle praktische, administratieve en financiële zaken neemt Wilde Ganzen na je overlijden dan over.

  Wanneer je dit overweegt, neem dan contact op met Emmy Janssen: emmy@wildeganzen.nl of 035-8700281.

 • Wat zijn de mogelijkheden voor bedrijven?

  #

  Je kunt kiezen voor een gift die wij vrij kunnen besteden, doneren aan een specifiek project dat aansluit bij de interesse of geografische focus van je bedrijf of een fonds op naam starten. Wil je liever een diepgaande, meerjarige samenwerking op maat? Dan bekijken we graag samen hoe we elkaar kunnen versterken. Per samenwerkingsvorm geven wij graag informatie over de belastingaftrek. Neem voor meer informatie contact op met Maaike Koomen via 035-8700284 of maaike@wildeganzen.nl.

 • Hoe kan ik mijn donatie aanpassen of stopzetten?

  #

  Is er een financiële reden om je donateurschap te wijzigen? Dan is er misschien een mooi alternatief. Wist je dat je bijdrage kunt aanpassen naar een lager bedrag? Iedere euro is belangrijk en gaat direct naar concrete projecten en helpt mensen uit armoede te komen. Besluit je om je donatie te wijzigen of helaas toch op te zeggen? Dan kan met één eenvoudig telefoontje naar 035 – 625 1030 (kies voor optie 3). Of stuur een mail naar service@wildeganzen.nl.

  Wij maken het dan direct voor je in orde.

 • Hoe kan ik mijn adres of rekeningnummer wijzigen?

  #

  Voor het doorgeven van een adreswijziging of een ander e-mailadres kun je met ons bellen via 035-6251030 of een mail sturen naar service@wildeganzen.nl.

  Het wijzigen van een rekeningnummer kan niet telefonisch, maar per brief. We hebben daarbij je handtekening nodig. Je kunt deze brief ook ondertekenen en inscannen en dit document vervolgens naar ons mailen.

 • Waarom krijg ik post van jullie?

  #

  Voor het bereiken van onze doelstelling – het bestrijden van armoede – is Wilde Ganzen afhankelijk van steun van donateurs. We delen per post informatie over onze projecten en de werkwijze van Wilde Ganzen en vragen daarbij ook om financiële steun.

  Dat doen we bij onze bestaande donateurs, maar we zijn ook altijd op zoek naar steun van nieuwe donateurs. Daarom hebben wij je aangeschreven. Wilde Ganzen kan namelijk niet bestaan zonder giften van donateurs. (het zogenoemde ‘gerechtvaardigd bedrijfsbelang’).

  Om je te kunnen informeren, verwerken wij bepaalde gegevens. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij van je verwerken, zoals je naam, adres en woonplaats.

  Je vindt de partij waarvan jouw adresgegevens afkomstig zijn achterop de brief (net boven de achterkant van de acceptgiro). De gegevens worden door ons na maximaal 26 weken verwijderd. Wij verkopen je gegevens nooit aan andere partijen.

  Ben je al donateur (geweest) en wil je geen post van ons ontvangen dan kunt u dat kenbaar maken  via een e-mail naar service@wildeganzen.nl.

  Meer informatie over hoe Wilde Ganzen met persoonsgegevens omgaat, vind je in ons privacy statement.

Deur-aan-deur werving

 • Er komen wervers aan de deur voor Wilde Ganzen. Klopt dit wel?

  #

  Wilde Ganzen heeft momenteel deur-aan-deur-campagnes lopen. Wij hopen hiermee nieuwe donateurs te werven; mensen die Wilde Ganzen voor langere tijd willen steunen. Met jouw hulp kunnen we, samen met betrokken Nederlanders, projecten voor armoedebestrijding blijven voortzetten. Het kan dus zijn dat we binnenkort bij jou aanbellen met de vraag of je donateur wilt worden!

  Onze medewerkers zijn te herkennen aan een ID-kaart met het logo van Wilde Ganzen én een tablet waarop zij de gegevens van nieuwe donateurs invullen.

   

 • Hoe weet ik dat de wervers aan de deur echt van Wilde Ganzen zijn?

  #

  Onze medewerkers zijn te herkennen aan een ID-kaart met het logo van Wilde Ganzen én een tablet waarop zij de gegevens van nieuwe donateurs invullen. Zij dragen een witte jas met daarop duidelijk zichtbaar het Wilde Ganzen-logo.

 • Waar kan ik een vraag of opmerking over de wervers kwijt?

  #

  Heb je vragen over onze wervingsacties, neem dan gerust contact met ons op: 035-6251030 of via service@wildeganzen.nl. Vermeld daarbij je contactgegevens, de locatie waar de werving plaatsvond en de datum + tijdstip.

 • Zet Wilde Ganzen collectanten in?

  #

  Nee, Wilde Ganzen zet geen collectanten in die met een collectebus langs de deur gaan. Mocht u wel een collectant ontmoeten die zegt voor Wilde Ganzen geld in te zamelen, dan horen wij dit graag.

  Wat we wel doen is deur-aan-deur werving met enthousiaste wervers die met een tablet in de hand bij je aan kunnen bellen met de vraag of je donateur wilt worden. Deze wervers kun je ook op straat tegenkomen.

 • Werft Wilde Ganzen ook op straat?

  #

  Ja, je kan een werver van Wilde Ganzen tegenkomen op straat. Onze medewerkers zijn te herkennen aan een ID-kaart met het logo van Wilde Ganzen én een tablet waarop zij de gegevens van nieuwe donateurs invullen. Zij dragen een witte jas met daarop duidelijk zichtbaar het Wilde Ganzen-logo.

Projecten

 • Kom ik in aanmerking om zelf een project te starten en hoe dien ik dat vervolgens in?

  #

  Als je wilt weten of je project in aanmerking komt, kun je gebruik maken van de Quickscan op onze website. Hoe je vervolgens een project indient, lees je op deze pagina. Je kunt uiteraard ook telefonisch contact opnemen via 035-6251030 of mailen naar servicedesk@wildeganzen.nl.

 • Waarom staat mijn project niet op de website?

  #

  Op onze website staat altijd een selectie van projecten die door Wilde Ganzen gesteund zijn en waarvoor wij nog fondsen werven. Helaas is het voor ons niet mogelijk om alle projecten op de website te publiceren.

Programma's

 • Wat is Change the Game Academy?

  #

  Via het Change the Game-programma worden organisaties in lage- en middeninkomenslanden getraind om fondsen te werven en hun rechten te claimen in eigen land. Zo legt Change the Game de verantwoordelijkheid daar waar die uiteindelijk thuishoort: bij overheden, de middenklasse en het bedrijfsleven zelf.

  Kijk voor meer informatie op de website van Change the Game Academy.

 • Wat is Frame, Voice, Report!?

  #

  Frame, Voice, Report! is een subsidieprogramma voor maatschappelijke organisaties met als doel om de kennis van en de betrokkenheid bij de duurzame ontwikkelingsdoelen onder EU-burgers te vergroten. Wilde Ganzen voert dit programma uit in Nederland en België.

  Alle vragen over dit programma vind je op de website van Frame, Voice, Report!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.