Wilde Ganzen steunt projecten van bevlogen Nederlanders – de zogenaamde Particuliere Ontwikkelings-Initiatieven (POI) – door in eigen land fondsen werven. Zo’n POI werkt samen met een projecteigenaar (PE), een lokale organisatie in het ontwikkelingsland zelf. Zij komen vaak met het idee en controleren of het project ter plaatse goed wordt uitgevoerd. Als een project door Wilde Ganzen wordt goedgekeurd, vermeerderen we het opgehaalde bedrag met 50%. Elke euro is dan¬†‚ā¨1,50¬†waard. Wilde Ganzen steunt zo’n 250 projecten per jaar. Een overzicht van een deel van de projecten die Wilde Ganzen steunt, vind je¬†hier. Ook hebben we de programma’s Change the Game en Frame, Voice, Report! Wilde Ganzen is actief met andere organisaties in het Better Care Network.

Wilde Ganzen geeft alleen steun in de zogenaamde DAC-landen. Meer informatie over de DAC-landenlijst.

De Deense theoloog-filosoof S√łren Kierkegaard beschreef ooit een wilde gans die een koppel tamme ganzen opnieuw leert vliegen. De tamme ganzen zijn het verleerd en moeten oppassen voor de verleiding en het gevaar om gezapig te worden. Wilde ganzen steken juist hun nek uit en nemen initiatief. Ze werken daarbij hecht samen, want met vereende krachten kunnen ze grote uitdagingen aan. Daarom vliegen ze in V-formatie. Dat beeld stond onze naamgevers destijds voor ogen.

Sinds 1957. De tv-uitzending van Wilde Ganzen is daarmee, na het NOS Journaal, het oudste, doorlopende en nog bestaande televisieprogramma.

Je kunt onze tv-uitzending elke week zien op zondagochtend, 12.55 uur op NPO2. Ook kun je onze spots op Uitzending Gemist bekijken.

Over 2021 waren de inkomsten in totaal ‚ā¨ 21.666.000. Deze cijfers zijn terug te vinden in ons Jaarverslag 2021.

Per maart 2024 had Wilde Ganzen 58 medewerkers. Omgerekend naar voltijd-factor, komt dat overeen met 49,78 Fte.

Het jaarinkomen van de directeur is ‚ā¨ 108.504 op basis van 34 uur per week (0,94 fte). Daarmee blijft het salaris binnen het maximum van ‚ā¨ 125.011 volgens de Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen.

Voor een toelichting kun je ons jaarverslag bekijken.

Wilde Ganzen heeft een Facebook-pagina, een Twitter-account, een YouTube kanaal en een LinkedIn-groep. Ook kun je ons volgen via Instagram.

Het is Wilde Ganzen er alles aan gelegen om zorgvuldig om te gaan met haar relaties en de haar beschikbaar gestelde middelen. Toch kan het voorkomen dat er aanmerkingen zijn op de werkwijze van Wilde Ganzen. Als dit het geval is, horen wij graag je feedback zodat wij ons werk en onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Het kan ook zijn dat je onvrede verder gaat: misschien ben je ontevreden over de manier waarop je bent bejegend of de wijze waarop je projectaanvraag is behandeld. Als je van mening bent dat je belangen zijn geschaad door Wilde Ganzen en het lukt niet om dit met je contactpersoon bij Wilde Ganzen op te lossen, dan is het mogelijk schriftelijk een klacht in te dienen bij de afdelingsmanager of directeur. Vanaf dat moment treedt de klachtenprocedure in werking.

De afdelingsmanager of de directeur onderzoekt de klacht, zal hierbij ook met je in gesprek gaan en neemt binnen zes weken een besluit. Als je het niet eens bent met dit besluit kun je beroep instellen bij de directeur (indien de klacht is behandeld door de afdelingsmanager) of bij de onafhankelijke klachtencommissie van Wilde Ganzen (indien de klacht is behandeld door de directeur).

De klachtencommissie doet binnen vier weken een uitspraak, waarvan de directeur alleen met redenen omkleed ten nadele van de klager af kan wijken. De volledige klachtenprocedure is hier te vinden.

Vier keer per jaar geven we een magazine uit met nieuws over onze projecten, interviews met bevlogen Nederlanders en achtergrondverhalen. Het magazine is hier digitaal te lezen.

Donaties

Wilde Ganzen heeft transparantie hoog in het vaandel staan. 90.2% van elke euro besteden wij aan de doelstelling en wordt dus ge√Įnvesteerd in de projecten. De jaarverslagen van Wilde Ganzen zijn openbaar.

Wilde Ganzen heeft het CBF-Keurmerk sinds 2001. Met dit keurmerk geeft het Centraal Bureau Fondsenwerving aan dat Wilde Ganzen verantwoord omgaat met het door jou geschonken geld. Alle houders van het CBF-keurmerk houden zich aan dezelfde keurmerkregels voor bestuur, beleid, fondsenwerving, bestedingen en verslaggeving.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in √©√©n oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financi√ęle kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

 

 

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Mocht je behoefte hebben aan meer informatie dan kun je uiteraard altijd contact met ons opnemen via 033-2045555 of service@wildeganzen.nl.

Per 1 juni 2023 is de acceptgiro verdwenen. Banken hebben besloten te stoppen met dit betaalmiddel omdat het gebruik ervan afneemt. Dit betekent dat alle banken (en dus ook uw bank) na 1 juni 2023 geen acceptgiro’s meer verwerken.

Goede doelen zijn daarom gestopt met de verspreiding van de acceptgiro. Wij gebruiken nu Mijn eenmalige gift om een bijdrage voor ons werk te vragen. Hiermee kun je net zo makkelijk en vertrouwd een eenmalige gift aan ons overmaken.

Meer informatie

Donaties die via de tv-uitzending bij Wilde Ganzen binnenkomen zijn bestemd voor het desbetreffende project. Ontvangt Wilde Ganzen voor een project meer dan nodig is, dan is de meeropbrengst bestemd voor een soortgelijk project.

Ja, Wilde Ganzen is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Als je de komende vijf jaar elk jaar een vast bedrag aan ons schenkt, is dit aftrekbaar.¬†Dit leg je vast in een periodieke schenkingsovereenkomst. Jouw gift wordt dan via de zogenaamde ‘periodieke schenking‘ aan Wilde Ganzen overgemaakt. Het bedrag is 100% aftrekbaar van je verzamelinkomen, dus de belastingdienst betaalt minimaal 37,1% van jouw schenking. Neem voor meer informatie contact op met Viola van Dalfsen via 033-2045555 of viola@wildeganzen.nl.

Bekijk voor meer informatie over de fiscale aftrek van jouw giften op de website van de Belastingdienst.

Als je een bijzondere band met een specifiek land of thema hebt en persoonlijk betrokken wilt zijn bij de besteding van uw geld, is een Fonds op Naam een goede optie. Dit fonds wordt dan door Wilde Ganzen opgericht, waarbij je zelf de naam bepaalt en het type projecten waaraan het geld besteed wordt. Wij stellen projecten voor en houden je op de hoogte van de ontwikkelingen. Een fonds op naam is bij ons mogelijk vanaf ‚ā¨ 10.000 per jaar, voor een minimum van vijf jaar. Het kan tijdens leven of na overlijden via een testamentaire beschikking.

Neem voor meer informatie contact op met Maaike Koomen via 033-2045526 of maaike@wildeganzen.nl. Wil je een fonds op naam in het testament, neem dan contact op met Emmy Janssen: 033-2045522 / emmy@wildeganzen.nl.

Ja, kijk op de pagina Nalaten of neem contact op met Emmy Janssen via emmy@wildeganzen.nl¬†of 033-2045522. Zij helpt je graag verder. Emmy kan ook de brochure ‘Wilde Ganzen in uw testament’ opsturen en/of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Omdat Wilde Ganzen de ANBI-status heeft, hoeven wij geen erfbelasting te betalen: de¬†gift uit de¬†nalatenschap komt dus rechtstreeks ten goede aan onze projecten.

Ja, als je¬†ons opneemt als erfgenaam, kunnen wij optreden als executeur. Daarmee nemen wij alle zorgen rondom je nalatenschap weg en wikkelen wij je hele erfenis af. Alle praktische, administratieve en financi√ęle zaken neemt Wilde Ganzen na je overlijden dan over.

Wanneer je dit overweegt, neem dan contact op met Emmy Janssen: emmy@wildeganzen.nl of 033-2045522.

Je kunt kiezen voor een gift die wij vrij kunnen besteden, doneren aan een specifiek project dat aansluit bij de interesse of geografische focus van je bedrijf of een fonds op naam starten. Wil je liever een diepgaande, meerjarige samenwerking op maat? Dan bekijken we graag samen hoe we elkaar kunnen versterken. Per samenwerkingsvorm geven wij graag informatie over de belastingaftrek. Neem voor meer informatie contact op met Maaike Koomen via 033-2045526 of maaike@wildeganzen.nl.

Is er een financi√ęle reden om je donateurschap te wijzigen? Dan is er misschien een mooi alternatief. Wist je dat je bijdrage kunt aanpassen naar een lager bedrag? Iedere euro is belangrijk en gaat direct naar concrete projecten en helpt mensen uit armoede te komen. Besluit je om je donatie te wijzigen of helaas toch op te zeggen? Dan kan met √©√©n eenvoudig telefoontje naar 033-2045555.¬†Of stuur een mail naar service@wildeganzen.nl.

Als je Wilde Ganzen steunt middels een automatische incasso herken je onze afschrijving aan onze naam en ons rekeningnummer NL67ABNA0845931407 met Incassant ID NL39ZZZ302317620000.

Bepaalde Ideal betalingen aan Wilde Ganzen worden door betaalplatform Mollie verwerkt. Zij zijn een tussenpersoon en zorgen via rekeningnummer NL51DEUT0265262461 dat je donatie veilig van jouw bank naar Wilde Ganzen gaat. Zij nemen voor Wilde Ganzen het betalingsproces uit handen, je kunt Mollie of Stg Mollie Payments op je bankafschrift zien staan. Je kunt er hier over lezen: Mollie: je vertrouwde partner voor online betalingen | Mollie

Voor het doorgeven van een adreswijziging, IBAN wijziging of een ander e-mailadres kun je dit formulier gebruiken. Je kunt ook bellen naar 033-2045555 of een mail sturen naar service@wildeganzen.nl.

Let op: wijzigen van een rekeningnummer kan niet telefonisch!

Voor het bereiken van onze doelstelling ‚Äď het bestrijden van armoede – is Wilde Ganzen afhankelijk van steun van donateurs. We delen per post informatie over onze projecten en de werkwijze van Wilde Ganzen en vragen daarbij ook om financi√ęle steun.

Dat doen we bij onze bestaande donateurs, maar we zijn ook altijd op zoek naar steun van nieuwe donateurs. Daarom hebben wij je aangeschreven. Wilde Ganzen kan namelijk niet bestaan zonder giften van donateurs. (het zogenoemde ‚Äėgerechtvaardigd bedrijfsbelang‚Äô).

Om je te kunnen informeren, verwerken wij bepaalde gegevens. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij van je verwerken, zoals je naam, adres en woonplaats.

Je vindt de partij waarvan jouw adresgegevens afkomstig zijn achterop de brief (net boven de achterkant van de acceptgiro). De gegevens worden door ons na maximaal 26 weken verwijderd. Wij verkopen je gegevens nooit aan andere partijen.

Ben je al donateur (geweest) en wil je geen post van ons ontvangen dan kunt u dat kenbaar maken  via een e-mail naar service@wildeganzen.nl.

Meer informatie over hoe Wilde Ganzen met persoonsgegevens omgaat, vind je in ons privacy statement.

Straat- en deurwerving

Wilde Ganzen heeft momenteel deur-aan-deur-campagnes lopen. Wij hopen hiermee nieuwe donateurs te werven; mensen die Wilde Ganzen voor langere tijd willen steunen. Met jouw hulp kunnen we aanpakkers steunen die met kleinschalige projecten armoede doorbreken. Het kan dus zijn dat we binnenkort bij jou aanbellen met de vraag of je donateur wilt worden!

Onze medewerkers zijn te herkennen aan een ID-kaart met het logo van Wilde Ganzen én een tablet waarop zij de gegevens van nieuwe donateurs invullen.

Je kunt onze wervers nu tegenkomen met witte jassen, gewone kleding of een geel hesje met ons logo. Uiteraard kunnen ze zich altijd legitimeren!

Zelf controleren?
Controleer zelf op Geef Gerust aan de Deur of er in de buurt door Wilde Ganzen wordt aangebeld. Kijk hier op het wervingsrooster voor de buurtplanning.

De wervers kunnen langs de deur komen tot 21.00 op werkdagen en op zaterdag tot 20.00 uur. Op zondagen en offici√ęle feestdagen bellen ze niet aan of stoppen ze eerder, om 19.00 uur.

Daarnaast houden Wilde Ganzen en haar medewerkers zich aan alle wetten en regels. Er wordt gezorgd voor benodigde vergunningen als deze in bepaalde gemeentes voor straat-en deurwerving nodig zijn.

Heb je vragen over onze wervingsacties, neem dan gerust contact met ons op: 033-2045555 of via service@wildeganzen.nl. Vermeld daarbij je contactgegevens, de locatie waar de werving plaatsvond en de datum + tijdstip.

Nee, Wilde Ganzen zet nooit collectanten in die met een collectebus langs de deur gaan. We vragen in geen enkel geval op deze manier om contant geld. Mocht u wel een collectant ontmoeten die zegt contant geld voor Wilde Ganzen in te zamelen, dan horen wij dit graag.

Wat we wel doen is deur-aan-deur werving met enthousiaste wervers die met een tablet in de hand bij je aan kunnen bellen met de vraag of je donateur wilt worden. Deze wervers kun je ook op straat tegenkomen.

Projecten

We horen graag wat jouw projectidee is! Je kunt dit hier aan ons doorgeven. Over onze voorwaarden en manier van werken kun je hier meer informatie vinden. Je kunt uiteraard ook telefonisch contact opnemen via 033-2045555 of mailen naar servicedesk@wildeganzen.nl

Op onze website staat altijd een selectie van projecten die door Wilde Ganzen gesteund zijn en waarvoor wij nog fondsen werven. Helaas is het voor ons niet mogelijk om alle projecten op de website te publiceren.

Programma’s

Via het Change the Game-programma worden organisaties in lage- en middeninkomenslanden getraind om fondsen te werven en hun rechten te claimen in eigen land. Zo legt Change the Game de verantwoordelijkheid daar waar die uiteindelijk thuishoort: bij overheden, de middenklasse en het bedrijfsleven zelf.

Kijk voor meer informatie op de website van Change the Game Academy.