Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Bekijk hier alle veelgestelde vragen. Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

 • Waar staat het meest recente Magazine online?

  #

  Vier keer per jaar geven we een magazine uit met nieuws over onze projecten, interviews met bevlogen Nederlanders en achtergrondverhalen. Je vindt ons magazine bij Actueel. Je kunt ook gebruik maken van de zoekoptie: Magazine.

 • Wat is de werkwijze van Wilde Ganzen

  #

  Wilde Ganzen steunt projecten van bevlogen Nederlanders – de zogenaamde Particuliere Initiatieven (PI) – door in eigen land fondsen werven. Zo’n PI werkt samen met een projecteigenaar (PE), een lokale organisatie in het ontwikkelingsland zelf. Zij komen vaak met het idee en controleren of het project ter plaatse goed wordt uitgevoerd. Als een project door Wilde Ganzen wordt goedgekeurd, vermeerderen we het opgehaalde bedrag met 50%. Elke euro is dan €1,50 waard. Wilde Ganzen steunt zo’n 250 projecten per jaar. Een overzicht van een deel van de projecten die Wilde Ganzen steunt, vind je hier.

 • Kom ik in aanmerking om zelf een project te starten en hoe dien ik dat vervolgens in?

  #

  Als je wilt weten of je project in aanmerking komt, kun je gebruik maken van de Quickscan op onze website. Hoe je vervolgens een project indient, lees je op deze pagina. Je kunt uiteraard ook telefonisch contact opnemen via 035-6251030 of mailen naar servicedesk@wildeganzen.nl.

 • Hoe weet ik dat mijn gift aan Wilde Ganzen goed besteed wordt?

  #

  Wilde Ganzen heeft het CBF-Keurmerk sinds 2001. Met dit keurmerk geeft het Centraal Bureau Fondsenwerving aan dat Wilde Ganzen verantwoord omgaat met het door jou geschonken geld. Alle houders van het CBF-keurmerk houden zich aan dezelfde keurmerkregels voor bestuur, beleid, fondsenwerving, bestedingen en verslaggeving. De jaarverslagen van Wilde Ganzen zijn openbaar. Wilde Ganzen heeft transparantie hoog in het vaandel staan. 88.2% van elke euro besteden wij aan de doelstelling en wordt dus geïnvesteerd in de projecten.
  Mocht je behoefte hebben aan meer informatie dan kun je uiteraard altijd contact met ons opnemen via 035 – 625 1030 (kies voor optie 2) of service@wildeganzen.nl.

 • In welke ontwikkelingslanden geeft Wilde Ganzen steun?

  #

  Wilde Ganzen geeft alleen steun in de zogenaamde DAC-landen. Een volledig overzicht van alle landen kun je hier vinden.

 • Wat als de weekopbrengst hoger is dan benodigd voor de projecten die ik in de uitzending zie?

  #

  Donaties die via de tv-uitzending bij Wilde Ganzen binnenkomen zijn bestemd voor het desbetreffende project. Ontvangt Wilde Ganzen voor een project meer dan nodig is, dan is de meeropbrengst bestemd voor een soortgelijk project.

 • Wat is het salaris van de directeur van Wilde Ganzen?

  #

  Het jaarinkomen van de directeur is € 90.312. Daarmee blijft het salaris binnen het maximum van € 109.550 volgens de beloningsregeling Vereniging Fondsenwervende Instellingen. Voor een toelichting kun je ons jaarverslag bekijken.

 • Hoe komt Wilde Ganzen aan zijn naam?

  #

  De Deense theoloog-filosoof Søren Kierkegaard beschreef ooit een wilde gans die een koppel tamme ganzen opnieuw leert vliegen. De tamme ganzen zijn het verleerd en moeten oppassen voor de verleiding en het gevaar om gezapig te worden. Wilde ganzen steken juist hun nek uit en nemen initiatief. Ze werken daarbij hecht samen, want met vereende krachten kunnen ze grote uitdagingen aan. Daarom vliegen ze in V-formatie. Dat beeld stond onze naamgevers destijds voor ogen.

 • Sinds wanneer is de uitzending van Wilde Ganzen te zien en te horen?

  #

  Sinds 1957. Zo lang is het geleden dat de eerste uitzending bij de IKON plaatsvond. Op de radio is Wilde Ganzen al net zo lang te horen. De tv-uitzending van Wilde Ganzen is daarmee, na het NOS Journaal, het oudste, doorlopende en nog bestaande televisieprogramma.

 • Ik wil donateur worden. Is dit makkelijk te regelen?

  #

  Ja, dat kan hier. Wil je liever persoonlijk geholpen worden door een medewerker of heb je vragen over jouw donatie, bel dan 035-6256104. Wij helpen je graag verder.

 • Is Wilde Ganzen te volgen via sociale media?

  #

  Wilde Ganzen heeft een Facebook-pagina, een Twitter-account, een YouTube kanaal en een LinkedIn-groep. Ook kun je ons volgen via Instagram.

 • Ik geef een feestje en wil tegelijkertijd Wilde Ganzen steunen, kan dit?

  #

  Ja, er zijn verschillende mogelijkheden waaruit je kunt kiezen:

  • Steun voor een campagneproject
  • Steun voor het Project van de Week
  • Steun voor een specifiek project, iets waar je hart naar uit gaat.

  Ook als je met pensioen gaat, een huwelijksfeest geeft, of bij een geboorte of een overlijden kun je Wilde Ganzen steunen. Zet bijvoorbeeld op de kaart ‘in plaats van bloemen, graag een gift aan Wilde Ganzen’.

  Voor meer informatie: service@wildeganzen.nl. Telefonisch kan natuurlijk ook via 035-6251030.

 • Kan ik doneren met belastingvoordeel?

  #

  Ja, dit is mogelijk en dit kan tegenwoordig gemakkelijk zonder tussenkomst van een notaris. Je geeft voor een periode van vijf jaar elk jaar een vast bedrag aan Wilde Ganzen. Dit leg je vast in een periodieke schenkingsovereenkomst. Jouw gift wordt dan via de zogenaamde ‘periodieke schenking‘ aan Wilde Ganzen overgemaakt. Het bedrag is 100% aftrekbaar van je verzamelinkomen, dus de fiscus betaalt tot 52%van jouw schenking. Neem voor meer informatie contact op met Viola van Dalfsen via 035-6260991 of viola@wildeganzen.nl.

 • Wat is een Fonds op Naam?

  #

  Als je een bijzondere band met een specifiek land of thema hebt en persoonlijk betrokken wilt zijn bij de besteding van uw geld, is een Fonds op Naam een goede optie. Dit fonds wordt dan door Wilde Ganzen opgericht, waarbij je zelf de naam bepaalt en het type projecten waaraan het geld besteed wordt. Wij stellen projecten voor en houden je op de hoogte van de ontwikkelingen. Een fonds op naam is bij ons mogelijk vanaf € 10.000 per jaar, voor een minimum van vijf jaar. Het kan tijdens leven of na overlijden via een testamentaire beschikking.

  Neem voor meer informatie contact op met Maaike Koomen via 035-8700284 of maaike@wildeganzen.nl. Wil je een fonds op naam in het testament, neem dan contact op met Emmy Janssen: 035-8700281 / emmy@wildeganzen.nl.

 • Ik wil Wilde Ganzen opnemen in mijn testament, is dit makkelijk te regelen?

  #

  Ja, neem hiervoor contact op met Emmy Janssen via emmy@wildeganzen.nl of 035-8700281. Zij helpt je graag verder. Emmy kan ook de brochure ‘Nalaten’ opsturen en/of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Omdat Wilde Ganzen de ANBI-status heeft, hoeven wij geen erfbelasting te betalen: de gift uit de nalatenschap komt dus rechtstreeks ten goede aan onze projecten.

 • Wat zijn de mogelijkheden voor bedrijven?

  #

  Je kunt kiezen voor een gift die wij vrij kunnen besteden, doneren aan een specifiek project dat aansluit bij de interesse of geografische focus van je bedrijf of een fonds op naam starten. Wil je liever een diepgaande, meerjarige samenwerking op maat? Dan bekijken we graag samen hoe we elkaar kunnen versterken. Per samenwerkingsvorm geven wij graag informatie over de belastingaftrek. Neem voor meer informatie contact op met Maaike Koomen via 035-8700284 of maaike@wildeganzen.nl.

 • Komt mijn donatie in aanmerking voor fiscale aftrek?

  #

  Ja, Wilde Ganzen is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. Wilde Ganzen is ook lid van de VFI (Vereniging van Fondsenwervende Instellingen). Ook hierdoor zijn giften fiscaal aantrekkelijk.

  De fiscale voordelen houden in:

  • Wilde Ganzen hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die Wilde Ganzen doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Als donateur kan je giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, mits jouw giften aan Wilde Ganzen en/of andere ANBI’s gezamenlijk minimaal een vastgesteld percentage van het inkomen bedragen. Bekijk voor meer informatie over de fiscale aftrek van jouw giften op www.belastingdienst.nl.

 • Hoe kan ik mijn donatie aanpassen of stopzetten?

  #

  Is er een financiële reden om je donateurschap te wijzigen? Dan is er misschien een mooi alternatief. Wist je dat je bijdrage kunt aanpassen naar een lager bedrag? Iedere euro is belangrijk en gaat direct naar concrete projecten en helpt mensen uit armoede te komen. Besluit je om je donatie te wijzigen of helaas toch op te zeggen? Dan kan met één eenvoudig telefoontje naar 035 – 625 1030 (kies voor optie 3). Wij maken het dan direct voor je in orde.

 • Kent Wilde Ganzen een klachtenprocedure?

  #

  Het is Wilde Ganzen er alles aan gelegen om zorgvuldig om te gaan met haar relaties en de haar beschikbaar gestelde middelen. Toch kan het voorkomen dat er aanmerkingen zijn op de werkwijze van Wilde Ganzen. Als dit het geval is, horen wij graag je feedback zodat wij ons werk en onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

  Het kan ook zijn dat je onvrede verder gaat: misschien ben je ontevreden over de manier waarop je bent bejegend of de wijze waarop je projectaanvraag is behandeld. Als je van mening bent dat je belangen zijn geschaad door Wilde Ganzen en het lukt niet om dit met je contactpersoon bij Wilde Ganzen op te lossen, dan is het mogelijk schriftelijk een klacht in te dienen bij de afdelingsmanager of directeur. Vanaf dat moment treedt de klachtenprocedure in werking.

  De afdelingsmanager of de directeur onderzoekt de klacht, zal hierbij ook met je in gesprek gaan en neemt binnen zes weken een besluit. Als je het niet eens bent met dit besluit kun je beroep instellen bij de directeur (indien de klacht is behandeld door de afdelingsmanager) of bij de onafhankelijke klachtencommissie van Wilde Ganzen (indien de klacht is behandeld door de directeur).

  De klachtencommissie doet binnen vier weken een uitspraak, waarvan de directeur alleen met redenen omkleed ten nadele van de klager af kan wijken. De volledige klachtenprocedure is via e-mail op te vragen bij de Management Assistent.

 • Waarom staat mijn project niet op de website?

  #

  Op onze website staat altijd een selectie van projecten die door Wilde Ganzen gesteund zijn en waarvoor wij nog fondsen werven. Helaas is het voor ons niet mogelijk om alle projecten op de website te publiceren.

 • Hoeveel mensen werken er bij Wilde Ganzen?

  #

  Er waren bij onze organisatie per 31 december 2017 47 mensen in dienst. Omgerekend naar voltijd-factor, komt dat overeen met 38,95 Fte. Bezoek hier ons medewerkersoverzicht.

 • Wat is het totaal van inkomsten op jaarbasis van Wilde Ganzen?

  #

  Dit verschilt per jaar. Over 2014 waren de inkomsten in totaal €16.099.157. De inkomsten van 2015 bedragen in totaal €17.459.417.

 • Er komen wervers aan de deur voor Wilde Ganzen. Klopt dit wel?

  #

  Wilde Ganzen heeft momenteel deur-aan-deur-campagne lopen. Wij hopen hiermee nieuwe structurele donateurs te werven: mensen die Wilde Ganzen voor langere tijd willen steunen. Met jouw hulp kunnen we, samen met betrokken Nederlanders, projecten voor armoedebestrijding blijven voortzetten. Het kan dus zijn dat we binnenkort bij jou aanbellen met de vraag of je donateur wilt worden!

  Onze medewerkers zijn te herkennen aan een ID-kaart met het logo van Wilde Ganzen én een tablet waarop zij de gegevens van nieuwe donateurs invullen.