Wilde Ganzen bestrijdt armoede op een unieke manier. Met de giften en de nalatenschappen die we krijgen, steunen we werelwijd kleinschalige projecten. Deze projecten zijn altijd opgezet door lokale mensen of partijen die samenwerken met ondernemende Nederlanders. Wij noemen ze graag ‘aanpakkers’.

Waarom nalaten aan Wilde Ganzen?

  • Uw nalatenschap besteden wij aan kleinschalige en concrete projecten. Met kleine, slimme projecten zorgen mensen in hun eigen buurten voor verandering en vooruitgang. Zo helpen wij mensen uit armoede te komen.
  • Als u dat wilt, kunt u nalaten aan een specifiek thema of land. Laat u het ons wel van te voren weten? Zo weten wij zeker dat wij uw wensen kunnen vervullen.
  • Wij betalen geen erfbelasting. Daarom gaat uw volledige nalatenschap naar Wilde Ganzen.
  • Onder bepaalde voorwaarden kunt u Wilde Ganzen benoemen tot uw executeur.
  • Uw nalatenschap wordt goed besteed want 90,9% van elke euro besteden wij aan armoedebestrijding en wordt dus geïnvesteerd in kleinschalige en concrete projecten.
Rose

Webinar: meer weten over nalaten

Nadenken over later, over ouder worden en je nalatenschap. Het is iets wat we vaak voor ons uitschuiven. Maar het geeft ook rust en duidelijkheid als het geregeld is. Waar je allemaal op moet letten vertellen deskundigen Nickey Smelt en Emmy Janssen.

Veelgestelde vragen

Ongeveer een kwart van onze inkomsten ontvangen wij uit nalatenschappen.  Hiermee kunnen wij vele projecten ondersteunen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, welzijn en kinderen, schoon water en sanitatie, voedselzekerheid en klimaat & milieu.

Wanneer u zelf wilt bepalen hoe uw erfenis na uw overlijden wordt verdeeld, is het belangrijk een testament op te stellen.  Als er geen testament is, bepaalt de wet wat er met uw erfenis gebeurt.  Door het opstellen van een testament neemt u zelf de regie in handen, en kunt u zelf bepalen wie van u erft.

Bij een erfstelling benoemt u Wilde Ganzen tot uw erfgenaam.  Dan ontvangen wij een percentage van uw nalatenschap na aftrek van kosten, schulden en legaten. Bij een legaat benoemt u Wilde Ganzen tot legataris.  Wij ontvangen dan een vast bedrag, percentage of bepaalde goederen als een huis of effectenportefeuille zonder dat wij verder betrokken zijn bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Ja dat is mogelijk.  U kunt in uw testament opnemen dat Wilde Ganzen uw nalatenschap moet besteden aan bijvoorbeeld onderwijs- of gezondheidsprojecten. Laat het wel altijd van te voren weten zodat we zeker weten dat wij uw wensen kunnen uitvoeren.

Ja, onder bepaalde voorwaarden kunnen wij optreden als executeur. Dan dragen wij zorg voor de hele afwikkeling van uw nalatenschap.  Als u dit overweegt, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Nee Wilde Ganzen betaalt geen erfbelasting over een ontvangen nalatenschap.

Dat hoeft niet, maar we waarderen het wel en het heeft voordelen als u het ons laat weten.  Dan kunnen wij u bijvoorbeeld uitnodigen voor bepaalde bijeenkomsten of u op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen.  Ook kunnen we eventueel samen hoe wij aan uw wensen kunnen voldoen.

Natuurlijk, u kunt een persoonlijk gesprek aanvragen met Emmy Janssen.  Dit kan bij ons op kantoor of bij u thuis als u dat liever heeft.  Zij maakt een gespreksverslag dat u eventueel kunt meenemen als input voor de notaris. Bel naar <a href=”tel:0332045522″>033-2045522</a> of mail naar <a href=mailto:“emmy@wildeganzen.com”>emmy@wildeganzen.nl</a> voor het maken van een afspraak.

U kunt contact opnemen met Viola van Dalfsen.  Zij is binnen Wilde Ganzen verantwoordelijk voor de afwikkeling van nalatenschappen.  U kunt haar bereiken op <a href=”tel:0332045508″>033-2045508</a> of mail naar <a href=mailto:“viola@wildeganzen.com”>viola@wildeganzen.nl</a>