Wilt u iets blijvends nalaten? Neem Wilde Ganzen dan op in uw testament en schenk uw nalatenschap aan een goed doel. Ook u kunt door iets na te laten aan Wilde Ganzen bijdragen aan een wereld waarin mensen hun leefomstandigheden écht kunnen verbeteren. Is dat geen mooie gedachte?

Wilde Ganzen als goed doel in uw testament

Als u Wilde Ganzen opneemt in uw testament als erfgenaam of legataris, dan kunt u ervoor kiezen om uw nalatenschap aan de hele organisatie te schenken. Wij kijken dan welke projecten er op dat moment zijn en hoe we het geld het beste kunnen gebruiken. Zo wordt uw nalatenschap gebruikt om armoede de wereld uit te helpen.

U kunt uw geld ook aan een specifiek land of thema nalaten. Misschien heeft u jaren voor de klas gestaan en gelooft u in de kracht van goed onderwijs? Dan kunt u in uw testament zetten dat Wilde Ganzen uw nalatenschap moet besteden aan bijvoorbeeld onderwijsprojecten.

Nalaten aan een goed doel

Het moment dat u gaat nadenken over uw nalatenschap is best een bijzonder moment. Het is een moment waarop u nadenkt over wat belangrijk voor u is en wie uw nalatenschap mag ontvangen. Dat kan ook een goed doel zijn, zoals Wilde Ganzen. U kunt ervoor kiezen om uw hele vermogen aan een goed doel na te laten of een deel ervan. Dit legt u vast in uw testament.

Uw nalatenschap laten vastleggen in een testament

In de wet staat wie welk deel van uw nalatenschap krijgt. Dat is altijd binnen de familie. Het gaat bijvoorbeeld naar uw kinderen of kleinkinderen. Mocht u geen directe familie hebben, dan gaat uw nalatenschap naar de staat. Wilt u dat uw geld naar een specifiek iemand of een goed doel gaat? Dan moet u dit laten vastleggen in een testament bij de notaris. In een testament kunt u precies vastleggen wie welk deel krijgt.

U kunt op twee verschillende manieren nalaten aan een goed doel.

U kunt ervoor kiezen om Wilde Ganzen als (mede)erfgenaam op te nemen in uw testament. U kunt één of meerdere erfgenamen benoemen en bepalen welk percentage van uw nalatenschap iedere erfgenaam ontvangt. Na aftrek van kosten, schulden en legaten wordt uw nalatenschap verdeeld onder de erfgenamen.

U kunt uw legaat nalaten aan een goed doel en Wilde Ganzen benoemen tot legataris. Wij krijgen dan een legaat. Dat is een vastgesteld bedrag, een percentage van uw nalatenschap of bepaalde goederen zoals een huis of een kunstwerk. Een combinatie van erfstelling en legaat kan ook. Een notaris kan u hier advies over geven.

Jacqueline Kraft van Ermel foto en copyright Leonard Fäustle

Jacqueline Kraft nam Wilde Ganzen op in haar testament

“Samen met Emmy Janssen van Wilde Ganzen heb ik specifiek bepaald dat mijn geld straks naar onderwijsprojecten voor meisjes in Azië gaat. De wetenschap dat mijn geld een goede bestemming krijgt geeft rust. Het geeft me een goed gevoel dat als ik er straks niet meer ben, ik nog steeds iets beteken voor anderen.””

Met uw nalatenschap armoede bestrijden

  • We kunnen ons goed voorstellen dat u uw geld aan een specifiek land of thema wilt nalaten. Misschien heeft u jaren voor de klas gestaan en gelooft u in de kracht van goed onderwijs? Dan kunt u in uw testament zetten dat Wilde Ganzen uw nalatenschap moet besteden aan bijvoorbeeld onderwijsprojecten.
  • U kunt de hele afwikkeling van uw nalatenschap aan ons overdragen. Als executeur wikkelen wij dan alle praktische, administratieve en financiële zaken na uw overlijden zorgvuldig af. Precies zoals u dat wenst. Wanneer u dit overweegt, neem dan contact met ons op om de voorwaarden te bespreken.
  • Als u ervoor kiest om Wilde Ganzen als een van uw erfgenamen aan te wijzen, dan gaat uw geld naar de bestrijding van armoede. Alles wat u nalaat aan Wilde Ganzen komt ten goede aan de doelstelling van onze organisatie. Wilde Ganzen is een goed doel met ANBI-status en hoeft daarom geen erfbelasting te betalen. Het hele bedrag dat u nalaat gaat daardoor naar armoedebestrijding.

Wilde Ganzen als executeur

Als u een testament opstelt, dan kunt u daarin een executeur aanwijzen. Dat is iemand die ervoor zorgt dat uw testament en nalatenschap wordt uitgevoerd en afgewikkeld. U kunt ervoor kiezen om Wilde Ganzen als executeur aan te wijzen in uw testament. Dit aanvaarden wij onder bepaalde voorwaarden. Als u dit overweegt, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Samen bespreken we uw wensen zodat wij ervoor kunnen zorgen dat uw testament uitgevoerd wordt, zoals u dat voor ogen heeft.

Handig: een erfenisdossier helpt u op weg

Het is niet alleen fijn, maar ook efficiënt voor de executeur als hij of zij op de hoogte is van de belangrijkste praktische en administratieve zaken. Daarvoor hebben wij het erfenisdossier opgesteld. Hierin kunt u eenvoudig een overzicht maken van uw uitvaartwensen, bezittingen, financiën, verzekeringen en lidmaatschappen. We sturen het graag vrijblijvend naar u toe.

Vragen over nalaten aan een goed doel?

Emmy Janssen
Emmy Janssen

Emmy Janssen is Relatiemanager Nalatenschappen bij Wilde Ganzen en gaat graag persoonlijk met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken en uit te leggen.

“Gesprekken over iemands nalatenschap duren vaak anderhalf uur. Soms zelfs langer, want er is een hoop te bespreken. Ik leg uit waar mensen aan moeten denken voordat ze naar de notaris gaan. En wat de mogelijkheden zijn als ze willen nalaten aan Wilde Ganzen.” Deze gesprekken vinden vaak plaats bij mensen thuis. “Thuis voelt het vaak wat laagdrempeliger. Mensen kunnen daardoor ook makkelijker de vragen stellen die ze willen stellen.”

 

Lees de blog van Emmy over haar werk

 

Interesse? Neem contact op met Emmy via 033-2045522 of emmy@wildeganzen.nl.