Wilt u iets blijvends nalaten? Neem Wilde Ganzen dan op in uw testament en schenk uw nalatenschap aan een goed doel. Ook u kunt door iets na te laten aan Wilde Ganzen bijdragen aan een wereld waarin mensen hun leefomstandigheden écht kunnen verbeteren. Is dat geen mooie gedachte?

Nalaten aan een goed doel

Dankzij nalatenschappen worden overal ter wereld scholen gebouwd, waterpompen aangelegd en klinieken gebouwd in gebieden waar voor mensen geen goede medische zorg bestond. Nalaten aan een goed doel zorgt bij anderen voor een betere toekomst.

Hoe kan ik nalaten aan Wilde Ganzen?

Met een nalatenschap aan Wilde Ganzen draagt u bij aan een wereld waarin mensen die in armoede leven hun leefomstandigheden zelf kunnen verbeteren. Als u er niet meer bent, zorgen wij ervoor dat uw idealen voortleven en de dromen van mensen in ontwikkelingslanden werkelijkheid kunnen worden.

U kunt op twee verschillende manieren aan ons nalaten. Klik voor meer informatie:

U kunt ervoor kiezen om Wilde Ganzen als (mede)erfgenaam op te nemen in uw testament. U kunt één of meerdere erfgenamen benoemen en bepalen welk percentage van uw nalatenschap iedere erfgenaam ontvangt. Na aftrek van kosten, schulden en legaten wordt uw nalatenschap verdeeld onder de erfgenamen.

U kunt uw legaat nalaten aan een goed doel en Wilde Ganzen benoemen tot legataris. Wij krijgen dan een legaat. Dat is een vastgesteld bedrag, een percentage van uw nalatenschap of bepaalde goederen zoals een huis of een kunstwerk. Een combinatie van erfstelling en legaat kan ook. Een notaris kan u hier advies over geven.

Jacqueline Kraft van Ermel foto en copyright Leonard Fäustle

Met uw nalatenschap armoede bestrijden

Jacqueline Kraft nam Wilde Ganzen op in haar testament

“Samen met Emmy Janssen van Wilde Ganzen heb ik specifiek bepaald dat mijn geld straks naar onderwijsprojecten voor meisjes in Azië gaat. De wetenschap dat mijn geld een goede bestemming krijgt geeft rust. Het geeft me een goed gevoel dat als ik er straks niet meer ben, ik nog steeds iets beteken voor anderen.””

Meer over een nalatenschap aan Wilde Ganzen

  • Heeft u een bijzondere band met een specifiek land of thema – bijvoorbeeld onderwijs of medische zorg? Laat het ons vooraf weten, dan kijken we samen naar een specifieke besteding van uw nalatenschap.
  • U kunt de hele afwikkeling van uw nalatenschap aan ons overdragen. Als executeur wikkelen wij dan alle praktische, administratieve en financiële zaken na uw overlijden zorgvuldig af. Precies zoals u dat wenst. Wanneer u dit overweegt, neem dan contact met ons op om de voorwaarden te bespreken.
  • Wilde Ganzen hoeft geen erfbelasting te betalen, dus het gehele bedrag dat u nalaat gaat naar armoedebestrijding.

Handig: een erfenisdossier helpt u op weg

Het is niet alleen fijn, maar ook efficiënt voor de executeur als hij of zij op de hoogte is van de belangrijkste praktische en administratieve zaken. Daarvoor hebben wij het erfenisdossier opgesteld.Hierin kunt u eenvoudig een overzicht maken van uw uitvaartwensen, bezittingen, financiën, verzekeringen en lidmaatschappen. We sturen het graag vrijblijvend naar u toe.

Nalaten aan een goed doel
Nadenken over uw nalatenschap is een bijzonder moment. Het kan lastig zijn, want aan wie gaat u uw vermogen nalaten? Stel dat u een deel wilt nalaten aan een goed doel als Wilde Ganzen, hoe moet u dat dan regelen?
Nalaten aan een land of thema
Uw nalatenschap is persoonlijk. Als u Wilde Ganzen in uw testament opneemt heeft u daarom invloed op hoe het geld besteed wordt. U bepaalt dus welk land, onderwerp of project u steunt.
Persoonlijke begeleiding
Emmy Janssen helpt mensen die erover denken om Wilde Ganzen op te nemen in hun testament. "Afhankelijk van wat mensen prettig vinden stuur ik ze informatie op of ga ik bij ze langs. Dit is altijd vrijblijvend."
Emmy Janssen
Emmy Janssen

Vragen over nalaten aan een goede doel?

Emmy Janssen is Relatiemanager Nalatenschappen bij Wilde Ganzen en gaat graag persoonlijk met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken en uit te leggen.

“Gesprekken over iemands nalatenschap duren vaak anderhalf uur. Soms zelfs langer, want er is een hoop te bespreken. Ik leg uit waar mensen aan moeten denken voordat ze naar de notaris gaan. En wat de mogelijkheden zijn als ze willen nalaten aan Wilde Ganzen.” Deze gesprekken vinden vaak plaats bij mensen thuis. “Thuis voelt het vaak wat laagdrempeliger. Mensen kunnen daardoor ook makkelijker de vragen stellen die ze willen stellen.”

Interesse? Neem contact op met Emmy via 033-2045522 of emmy@wildeganzen.nl.