Nationale partnerorganisaties

Partin is de brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven (PI). Zij wil het PI een stem geven bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en de belangen behartigen van deze groep. De lijfspreuk Samen kunnen we meer, samen doen we meer vormt de basis achter de activiteiten die Partin ontplooit. Wilde Ganzen en Partin werken samen om het particulier initiatief te ondersteunen.

Naar de website

 

Better Care Network Netherlands is een open en onafhankelijk netwerk dat zich inzet om de hulp aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg te verbeteren¬† door samen te werken met verschillende organisaties. Door goede ervaringen, geleerde lessen en methodieken ‚Äď opgedaan in een land of regio ‚Äď met anderen te delen en op die manier de toepassing in andere landen en regio‚Äôs te bevorderen. Wilde Ganzen is lid van het Better Care Network dat een open en onafhankelijk netwerk is.

Better Care Network Netherlands voerde in 2018 en 2019 de campagne ‚ÄėStop Weeshuistoerisme‚Äô. Hierin worden jongeren ontmoedigd vrijwilligerswerk te doen in een weeshuis. Via social media krijgen ze heldere informatie over de risico‚Äôs die gepaard gaan met dit soort werk en wat goede alternatieven zijn als je een bijdrage wilt leveren aan een betere wereld.

In Nederland is een groot aantal organisaties al jarenlang in binnen- en buitenland actief betrokken bij de zorg voor kinderen zonder adequate ouderlijke zorg. Een aantal organisaties, waaronder Wilde Ganzen, heeft in 2007 het initiatief genomen om een Nederlandse afdeling van Better Care Network op te richten.

Het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind (1989) en de Richtlijnen voor Alternatieve Zorg voor Kinderen (2009) zijn richtinggevend voor het werk van Better Care Network Netherlands.

Naar de website

Sinds 2020 werkt Wilde Ganzen samen met het 4e Pijlerstandpunt van 11.11.11 in¬†Belgi√ę.¬†Het 4e Pijlerstandpunt steunt Belgische burgerinitiatieven voor ontwikkelingssamenwerking.¬†De Belgen werven voor ons mogelijke nieuwe samenwerkingspartners in Vlaanderen, ze beoordelen projectidee√ęn en voeren de drempelcriteria uit. Ook bieden ze trainingen en workshops¬†aan Vlaamse organisaties. Nederlandse ontwikkelingsinitiatieven kunnen hier bij aansluiten.

Naar de website

 

De Evangelische Omroep (EO) is onderdeel van de Nederlandse Publieke Omroep. De EO is een zelfstandige omroepvereniging binnen het publieke bestel. Een groot aantal betrokken leden zorgt voor verankering in de samenleving. De EO representeert IKON dat in 2016 is opgeheven nadat de subsidie door de overheid was stopgezet. Wilde Ganzen zendt elke zondagochtend het 1- minuutprogramma Project van de Week uit binnen de zendtijd van de EO. In dat programma wordt een project verder uitgelegd en gevraagd om steun om het project uit te voeren.

Naar de website

 

De Nationale Postcode Loterij steunt goede doelen die actief zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, natuurbescherming, milieu en sociale cohesie in Nederland. Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij kunnen goede doelen hun belangrijke werk voortzetten en nieuwe projecten starten. De helft van ieder verkocht lot gaat rechtstreeks naar deze organisaties waar Wilde Ganzen er een van is. Elk jaar mogen wij 900.000 euro in ontvangst nemen. Dat geld kunnen we vrij besteden om ons werk goed te doen. Wilde Ganzen is heel blij met deze jaarlijkse bijdrage; het geeft aan dat onze manier van armoedebestrijding door anderen
gesteund wordt.

Meer over Wilde Ganzen en de Nationale Postcode Loterij.

Naar de website

 

Wilde Ganzen ondersteunt een driejarig wetenschappelijk onderzoek naar particuliere ontwikkelingsinitiatieven in Nederland. Met de inzichten uit dit onderzoek willen we onze eigen werkwijze beter laten aansluiten bij de doelstelling toonaangevend support aan particuliere ontwikkelingsinitiatieven en hun lokale partners te verlenen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Dr. Sara Kinsbergen van de afdeling Antropologie en Ontwikkelingsstudies van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Naar de website

 

Wilde Ganzen is actief lid van de Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD), een platform van organisaties en individuen dat zich bezighoudt met lobby, pleitbezorging en kennisdeling ten behoeve van inclusie van mensen met een beperking in ontwikkelingslanden.

Naar de website

 

Wilde Ganzen is lid van Netherlands Water Partnership (NWP). Deze organisatie ondersteunt de watersector bij internationale waterprojecten. De expertise van NWP gebruiken we bij de beoordeling van projecten op het gebied van water en onze kennis delen we vervolgens weer met de particuliere initiatieven waar we mee samenwerken.

Naar de website

 

Nacht van de Fooi is een jaarlijks terugkerend initiatief van studenten in elf steden. Zij maken afspraken met horecagelegenheden in Nederland om hun fooi voor een nacht te doneren aan projecten die door Wilde Ganzen zijn geselecteerd. Wij verdubbelen het opgehaalde bedrag, waardoor projecten volledig gefinancierd kunnen worden.

Naar de website

 

Journalistiek magazine over mondiale samenwerking. Wilde Ganzen werkt met Vice Versa samen om het belang van onderwerpen als lokale fondsenwerving en duurzaamheid onder een breder publiek bekend te maken.

Naar de website

 

Wilde Ganzen maakt deel uit van de Civic Engagement Alliance: het Strategisch Partnerschap tussen het Ministerie van Buitenlandse zaken en ICCO, CNV International, Prisma, Edukans, Kerk in Actie en Wilde Ganzen. Binnen dit partnerschap worden in acht landen op basis van de Change the Game Academy-methode meer dan driehonderd maatschappelijke organisaties en informele groepen getraind om bij de overheid op te komen voor hun belangen.

 

Stichting Global Exploration (SGE) brengt jongeren over de hele wereld met elkaar in contact en laat ze van elkaar leren. Wilde Ganzen werkt met SGE aan een campagne rond klimaatverandering: My Climate Action

Naar de website

 

 

Internationale partnerorganisaties

Voor het uitvoeren van de trainingen en het geven van coaching van de Change the Game Academy werkt Wilde Ganzen samen met de volgende internationale partners:

 • Association Burkinab√® de Fundraising (Burkina Faso / Franstalig Afrika)
 • CESE (Brazili√ę)
 • Development Expertise Center (Ethiopi√ę)
 • ICCO (Bangladesh, Benin, Guatemala, India, Mali, Nepal en Oeganda)
 • Kenya Community Development Foundation (Kenia en Oost-Afrika)
 • Uganda National NGO Forum (Oeganda)
 • West Africa Civil Society Institute (Ghana, Engelstalig West-Afrika)
 • The Foundation for Civil Society Tanzania (Tanzania)
 • Smile Foundation (India)
 • Assembly for Social Mobilization en TiME (Sri Lanka)
 • Cooperation Committee for Cambodia en Advocacy Policy Institute (Cambodja)
 • TEWA (Philanthropy for Equitable Justice and Peace), Community Self-Reliance Centre en Sahakarmi Samaj (Nepal)