Goed onderwijs: een basisrecht

Onderwijs is een van de belangrijkste wapens tegen armoede. Goede scholing zorgt ervoor dat kinderen die opgroeien in arme gezinnen, niet arm hoeven te blijven voor de rest van hun leven. Over het algemeen geldt: hoe langer je studeert des te beter je inkomen wordt. Maar dan moet het natuurlijk wel mogelijk zijn om naar school te gaan.

De praktijk
Slecht of geen onderwijs is in veel landen een obstakel. Het zorgt ervoor dat arme mensen zich moeilijk kunnen ontwikkelen en weinig kansen krijgen om zelfstandig een bestaan op te bouwen. Ontsnappen aan armoede wordt hierdoor bijna onmogelijk.
De oplossing
Goed onderwijs moet toegankelijk worden voor arme en kwetsbare mensen, overal ter wereld. Denk bijvoorbeeld aan: gekwalificeerde docenten, toegang tot onderwijs in de regio, veilige schoolgebouwen en goede bereikbaarheid.
Onze aanpak
De ondersteuning van Wilde Ganzen is gericht op de ontwikkeling van overheidsscholen. Daarnaast schenken we specifiek aandacht aan gender, inclusiviteit, vakonderwijs, duurzaamheid en participatie van de gemeenschap.