Onderwijs in ontwikkelingslanden

Onderwijs is de beste garantie op een baan. Het bestrijdt armoede. Maar ook kinderarbeid: kinderen die op school zitten, kunnen niet werken. Meisjes die naar school gaan worden minder vaak uitgehuwelijkt of slachtoffer van huiselijk geweld. Door onderwijs en werk kunnen jongeren en vrouwen eigen keuzes maken.

Goed onderwijs: een basisrecht

Onderwijs is een van de belangrijkste wapens tegen armoede. Goede scholing zorgt ervoor dat kinderen die opgroeien in arme gezinnen, niet arm hoeven te blijven voor de rest van hun leven. Over het algemeen geldt: hoe langer je studeert des te beter je inkomen wordt. Maar dan moet het natuurlijk wel mogelijk zijn om naar school te gaan.

De praktijk

Slecht of geen onderwijs is in veel landen een obstakel. Het zorgt ervoor dat arme mensen zich moeilijk kunnen ontwikkelen en weinig kansen krijgen om zelfstandig een bestaan op te bouwen. Ontsnappen aan armoede wordt hierdoor bijna onmogelijk.

De oplossing

Goed onderwijs moet toegankelijk worden voor arme en kwetsbare mensen, overal ter wereld. Denk bijvoorbeeld aan: gekwalificeerde docenten, toegang tot onderwijs in de regio, veilige schoolgebouwen en goede bereikbaarheid.

Onze aanpak

De ondersteuning van Wilde Ganzen is gericht op de ontwikkeling van overheidsscholen. Daarnaast schenken we specifiek aandacht aan gender, inclusiviteit, vakonderwijs, duurzaamheid en participatie van de gemeenschap.

Onderwijs voor iedereen: inclusiviteit is belangrijk

Kort samengevat betekent inclusiviteit dat iedereen telt. Wie je ook bent, iedereen heeft gelijke rechten en moet dus ook op een gelijkwaardige manier behandeld worden.

Zo is onderwijs belangrijk voor ieder kind. Vooral meisjes en kinderen met een beperking worden vaak buitengesloten. Een laag opleidingsniveau bij meisjes heeft niet alleen negatieve gevolgen voor henzelf, maar ook voor hun kinderen, familie, gemeenschap en de maatschappij.

Onderwijs zorgt voor betere kansen op een fatsoenlijke baan met een goed inkomen. Als meisjes net als andere kinderen goed onderwijs krijgen, betekent dit tegelijkertijd ook een vermindering van problemen als kind huwelijken en tienerzwangerschappen.