Armoede wordt het beste doorbroken als mensen in de gemeenschappen zélf de prioriteiten bepalen en investeren in sociale verandering. Wanneer kleine maatschappelijke organisaties in eigen buurten fondsen en middelen werven voor hun werk, raken mensen om wie het gaat vanzelf betrokken. Zo worden zij aanjagers van verandering, in plaats van ontvangers van hulp. Wij promoten deze aanpak met onze programma’s.

Change the Game studenten

Change the Game Academy

Veel organisaties waar Wilde Ganzen in het buitenland mee samenwerkt, zijn voor een groot deel afhankelijk van buitenlandse financiering. Dit maakt hen kwetsbaar en zorgt vaak voor scheve machtsverhoudingen. Ook zien we dat overheden steeds vaker het werk van maatschappelijke organisaties dwarsbomen, bijvoorbeeld als die zich richten op mensenrechten of milieukwesties.

Change the Game Academy geeft een antwoord op deze uitdagingen. Dit doen we door:

  • Lokale organisaties te trainen in eigen land fondsen te werven.
    Dit zorgt voor minder afhankelijkheid van donoren uit het buitenland en het vergroot de betrokkenheid van de gemeenschap.
  • Lokale organisaties te trainen in het mobiliseren van steun en het aanspreken van hun eigen overheden.
    Met een grote achterban zijn organisaties beter in staat hun regering ter verantwoording te roepen.

Lees meer over de Change the Game Academy

Giving for Change

Met het programma Giving for Change zetten we een stap verder in het ondersteunen van maatschappelijke organisaties in Afrika, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. Organisaties op het gebied van armoedebestrijding, mensenrechten en opkomen voor minderheden helpen we een achterban op te bouwen in eigen gemeenschap en hun stem te laten horen richting de lokale overheid.

Samen met lokale partners stimuleren we de overheid om wetgeving aan te passen, zodat maatschappelijke organisaties meer ruimte krijgen om te groeien. En in Nederland pleiten we binnen de sector van ontwikkelingssamenwerking voor gelijke machtsverhoudingen.

Dit programma is opgezet in samenwerking met Global Fund for Community Foundations, Africa Philanthropy Network en Kenya Community Development Foundation en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Strengthen the Roots

In natuurgebieden over de hele wereld wonen mensen die voor hun inkomen, voedsel en water vaak afhankelijk zijn van het landschap waarin ze leven. De natuurlijke hulpbronnen en de rechten van deze mensen worden steeds meer bedreigd. Samen met natuurorganisatie IUCN NL heeft Wilde Ganzen het driejarige programma Strengthen the Roots opgezet. Tussen 2022 en 2025 worden kleine organisaties in zes prachtige gebieden in Bolivia, Ghana en Indonesië ondersteund die opkomen voor de natuur in hun regio.

Samen met de lokale partnerorganisaties WACSI, A Rocha Ghana, WARSI en Nature Bolivia worden trainingen opgezet en netwerken versterkt. Het doel is om tegen het einde van 2025 een kleine dertig organisaties in zes unieke natuurgebieden, verspreid over drie landen, in staat te stellen hun leefgebieden te beschermen en zelf de aanjagers te worden van verandering. Dit komt direct of indirect ten goede aan de ongeveer 1 miljoen mensen die in deze gebieden wonen. Daarnaast worden de trainingen via een online platform gratis beschikbaar gesteld aan natuurbeschermers wereldwijd.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Matchfunding

Dit programma richt zich op lokale organisaties in Brazilië, Cambodja, Ghana, Kenia en Oeganda waar we nog niet eerder mee hebben samengewerkt en die geen banden met een Nederlandse organisatie hebben. Deze organisaties volgen eerst de training Lokale Fondsenwerving bij Change the Game Academy. Daarna halen ze in eigen buurt de helft van het budget voor hun project op. Wilde Ganzen en onze partner in het land zelf dragen de andere helft bij. Zo stimuleren wij lokale fondsenwerving en maken we organisaties sterker.