Wilde Ganzen heeft twee programma’s ontwikkeld die voortkomen uit de projecten die we steunen. Deze komen tegemoet aan de behoeftes van Particuliere Initiatieven en/of lokale organisaties. Allen van groot belang als investering in de toekomst.

Change the Game
Via het Change the Game programma worden organisaties in lage en middeninkomenslanden getraind om fondsen te werven en hun rechten te claimen in eigen land. Zo legt Change the Game de verantwoordelijkheid daar waar die uiteindelijk thuishoort: bij overheden, de middenklasse en het bedrijfsleven zelf!

De verdeling van rijkdom in de wereld verandert. Daarom heeft Wilde Ganzen het Change the Game Programma geïnitieerd;  een website, online en offline cursussen voor organisaties in lage- en middeninkomenslanden om rechten te claimen en fondsen te werven.

Wist je dat Wilde Ganzen meerdere keren per jaar een introductieworkshop Change the Game Academy organiseert voor Nederlandse organisaties? Zo kun je direct ontdekken wat de meerwaarde is van het programma voor jouw lokale partner.
Frame, Voice, Report!
Ken jij de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN? Te weinig mensen weten wat deze 17 doelen zijn. Wilde ganzen daagt -samen met de 4e Pijler uit Vlaanderen -organisaties uit in Nederland en Vlaanderen om daar verandering in te brengen. Bedenk een communicatieactie rond een of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelen en betrek daarbij je partnerorganisatie in het zuiden.

Wilde ganzen daagt -samen met de 4e Pijler uit Vlaanderen -organisaties uit in Nederland en Vlaanderen om daar verandering in te brengen. Bedenk een communicatieactie rond een of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelen en betrek daarbij je partnerorganisatie in het zuiden.