De eerste jaren van je leven zijn allesbepalend

Wanneer je geboren wordt en opgroeit in armoede, begin je direct met een enorme achterstand. In veel landen zijn ouders gedwongen om hun kinderen voor een groot deel niet thuis te laten opgroeien. De schade die dit kan veroorzaken dragen kinderen de rest van hun leven mee. Een veilige thuissituatie is essentieel voor een kansrijke toekomst.

Wat is de praktijk
Wereldwijd zitten veel kinderen in weeshuizen of andere instellingen. Door gebrek aan liefde en steeds wisselende opvoeders worden deze kinderen belemmerd in hun psychische, sociale en emotionele ontwikkeling.
Wat is de ideale situatie
De inzet van Wilde Ganzen is erop gericht dat ieder kind zich gezond en veilig kan ontwikkelen. Naast het basisrecht op onderwijs stellen wij daarom ook het recht op opgroeien in een liefdevol gezin centraal.
Hoe pakken wij dat aan
Wij steunen organisaties die creatieve alternatieven en oplossingen bieden voor onderwijs, waarbij de school naar de kinderen wordt gebracht en niet andersom.