Wereldwijd leven er 385 miljoen kinderen in extreme armoede. Wanneer je geboren wordt en opgroeit in armoede, begin je direct met een enorme achterstand. In veel landen zijn ouders gedwongen om hun kinderen voor een groot deel niet thuis te laten opgroeien. De schade die dit kan veroorzaken dragen kinderen de rest van hun leven mee. Een veilige thuissituatie is essentieel voor een kansrijke toekomst.

Van internaat naar thuis

In veel ontwikkelingslanden wonen kinderen op school. Dit wordt ook wel een internaat, boarding school of kostschool genoemd. Vaak zijn ze er het hele jaar en gaan de kinderen alleen tijdens schoolvakanties naar huis. Vaak wordt gedacht dat kinderen op een internaat de beste begeleiding krijgen, zelfredzaam worden en leren samen te werken. Daarnaast zijn er gebieden waar de afstand tot school groot is en vervoer niet aanwezig of onbetaalbaar. Een internaat wordt dan als de oplossing gezien voor toegang tot onderwijs. Maar kinderen kunnen op een internaat helaas blijvende emotionele schade oplopen. Wilde Ganzen wil juist voorkomen dat kinderen in het basisonderwijs op een internaat terecht komen. Lees er meer over in onze whitepaper Van internaat naar huis.

Wat is de praktijk

Wereldwijd zitten veel kinderen in weeshuizen of andere instellingen. Door gebrek aan liefde en steeds wisselende opvoeders worden deze kinderen belemmerd in hun psychische, sociale en emotionele ontwikkeling.

Wat is de ideale situatie

De inzet van Wilde Ganzen is erop gericht dat ieder kind zich gezond en veilig kan ontwikkelen. Naast het basisrecht op onderwijs stellen wij daarom ook het recht op opgroeien in een liefdevol gezin centraal.

Hoe pakken wij dat aan

Wij steunen organisaties die creatieve alternatieven en oplossingen bieden voor onderwijs, waarbij de school naar de kinderen wordt gebracht en niet andersom.

Wat zijn eigenlijk de rechten van een kind?

Ieder kind heeft basisrechten. Deze kinderrechten gelden voor alle kinderen wereldwijd en zijn vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, ook wel kinderrechtenverdrag. In dit verdrag staat beschreven waar een kind vanaf de geboorte tot en met zijn of haar achttiende verjaardag mee te maken kan krijgen. Het gaat over voeding, school, wonen en gezondheid. Over geloof, ouders en vrienden. Maar het gaat ook over mishandeling, kinderarbeid, oorlog en vluchten. Het verdrag geeft belangrijke uitgangspunten en verplichtingen mee. En het doel: ervoor zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Lees meer over het belang van de internationale rechten van het kind in deze blog.

Kinderarbeid en armoede

Dat kinderarbeid nog steeds een groot probleem is, blijkt wel uit de cijfers. Ruim 160 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar oud werken als kinderarbeider (Bron: Unicef). En vaak ook nog eens onder gevaarlijke omstandigheden. Armoede is één van de oorzaken van kinderarbeid. Maar ook het gebrek aan goed onderwijs en het niet naleven van het kinderrechtenverdrag.