Een vuile leefomgeving: ultieme uiting van armoede

Mensen die in armoede worden geconfronteerd met slecht drinkwater, verontreinigd oppervlaktewater, een vervuilde bodem en vuile lucht. Een schoon en gezond milieu bepaalt in hoge mate de kansen op een gezond leven en op gezonde voeding. Leven in een vervuild milieu zorgt voor ziekte en gebrek.

Impact van de klimaatcrisis

De klimaatcrisis zorgt ondertussen voor extra risico’s voor kwetsbare gemeenschappen. Droogte en overstromingen zorgen voor misoogsten en extreme hitte maakt hele gebieden onleefbaar. Ook verslechtert de watervoorziening door het smelten van gletsjers en verdrogen van bossen en moerassen. Klimaatrampen komen steeds vaker voor. Juist gemeenschappen die in armoede leven zijn zeer kwetsbaar voor de impact van de klimaatcrisis.

Lees onze whitepaper over klimaatverandering

De praktijk

Mensen die leven in armoede worden als eerste getroffen door een vervuild milieu. Daarnaast komen klimaatrampen steeds vaker voor en juist gemeenschappen die in armoede leven zijn zeer kwetsbaar voor de impact van de klimaatcrisis.

De oplossing

Lokale gemeenschappen kunnen zelf aan de slag met het verbeteren van hun leefomgeving. Belangrijk is dat zij door hun overheid gezien en erkend worden. De gevolgen van klimaatverandering zijn vooral de verantwoordelijkheid van de rijke landen. In 2015 is het klimaatverdrag ondertekend in Parijs.

Onze aanpak

Wilde Ganzen steunt projecten die geen onherstelbare milieuschade veroorzaken en die passen binnen de ecologische draagkracht van het gebied waar het project plaatsvindt. Ook steunen we projecten die zuinige en duurzame technieken gebruiken om energiegebruik te verminderen of om energie op te wekken.

Het Klimaatakkoord van Parijs en Nederland

Het Klimaatakkoord van Parijs is een internationaal verdrag, waarbij afspraken zijn gemaakt tussen 195 landen (inclusief de Verenigde Staten en China) om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het doel is dat in 2050 de CO2-uitstoot compleet afgebouwd is om de opwarming van de aarde te beperken. In juli 2017 stemde het Nederlandse parlement officieel voor dit internationale verdrag.

Het Klimaatakkoord in Nederland is een overeenkomst tussen veel organisaties en bedrijven in Nederland om de opwarming van de aarde tegen te gaan. In het Klimaatakkoord staan zeshonderd maatregelen om broeikasgassen te verminderen. Deze nationale afspraken zijn een onderdeel van het Klimaatakkoord van Parijs.

Duurzaam energie opwekken in ontwikkelingslanden

Duurzame energie is energie die nooit opraakt omdat ze uit een natuurlijke, hernieuwbare bron komt. Wanneer we de 700 miljoen mensen die nog geen toegang hebben tot elektriciteit is het dus logisch om aan te sluiten op duurzame energie. Wilde Ganzen steunt daarom projecten die zuinige en duurzame technieken gebruiken om energiegebruik te verminderen of om energie op te wekken. Bijvoorbeeld door:

  • zonne- en windenergie via zonnepanelen en windmolens;
  • energie uit biomassa door het verbranden van organisch materiaal van planten en dieren;
  • aardwarmte via het omhoog pompen van warm water uit de kern van de aarde;
  • waterkracht via snelstromend water in een rivier of snelstromend water dat van een hoog punt (zoals een dam) afloopt;
  • getijden- en golfenergie door gebruik te maken van het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed, en de snel wisselende waterhoogte op zee door aanwezigheid van golven.