Jaarlijks steunen wij honderden kleinschalige projecten met geld, advies, expertise en ons netwerk. We maken een strategisch meerjarenplan en ieder jaar doen we in ons jaarverslag uitgebreid verslag van de resultaten van Wilde Ganzen en onze financiën.

Strategisch meerjarenplan 2024-2026

Wilde Ganzen bestrijdt armoede door kleinschalige, concrete projecten van lokale partnerorganisaties te ondersteunen. We zijn uniek op twee fronten: samenwerking met particuliere ontwikkelingsinitiatieven in Nederland en lokale fondsenwerving in ontwikkelingslanden. En we zijn mede-initiatiefnemer van het debat over shift the power in de Nederlandse sector van internationale samenwerking.

De keuzes die we maken voor de komende jaren zijn gebaseerd op mensgerichte principes, lokalisatie en shift the power. Je kunt alles lezen over onze doelen in het Strategisch meerjarenplan 2024 – 2026:

Strategisch meerjarenplan 2024-2026

Theory of Change

Wil je meer lezen over onze aanpak? In onze Theory of Change lees je welke drie strategieën wij volgen om zoveel mogelijk impact te maken.

Jaarverslag 2022

Na de coronapandemie ging in 2022 de wereld weer open. Onze partners konden een inhaalslag maken en het werd weer mogelijk elkaar ‘in het echt’ te zien. Dat gaf extra glans aan het 65-jarig jubileum dat we dit jaar vierden. Uiteindelijk sloten we het jaar boven verwachting af met 273 gesteunde projecten. Je leest er alles over in ons jaarverslag.

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Het jaat 2021 stond opnieuw in het teken van de coronapandemie. Desondanks is het een mooi resultaat dat we 283 projecten konden goedkeuren.

Jaarverslag 2020

Met het Wilde Ganzen Coronafonds verleenden we in 2020 met 263 extra projecten hulp, om zo mensen door die eerste moeilijke periode heen te helpen.