Jaarlijks steunen wij honderden kleinschalige projecten met geld, advies, expertise en ons netwerk. We maken een strategisch meerjarenplan en ieder jaar doen we in ons jaarverslag uitgebreid verslag van de resultaten van Wilde Ganzen en onze financiën.

Strategisch meerjarenplan 2024-2026

Wilde Ganzen bestrijdt armoede door kleinschalige, concrete projecten van lokale partnerorganisaties te ondersteunen. We zijn uniek op twee fronten: samenwerking met particuliere ontwikkelingsinitiatieven in Nederland en lokale fondsenwerving in ontwikkelingslanden. En we zijn mede-initiatiefnemer van het debat over shift the power in de Nederlandse sector van internationale samenwerking.

De keuzes die we maken voor de komende jaren zijn gebaseerd op mensgerichte principes, lokalisatie en shift the power. Je kunt alles lezen over onze doelen in het Strategisch meerjarenplan 2024 – 2026:

Strategisch meerjarenplan 2024-2026

Theory of Change

Wil je meer lezen over onze aanpak? In onze Theory of Change lees je welke drie strategieën wij volgen om zoveel mogelijk impact te maken.

Jaarverslag 2023

2023 was ronduit een fantastisch jaar voor Wilde Ganzen. We ondersteunden wereldwijd maar liefst 330 projecten.  Dit konden we mede realiseren dankzij het verdiepen en verbreden van onze relaties met Particuliere Ontwikkelingsinitiatieven (POI). Meer hierover lees je in ons jaarverslag.

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Na de coronapandemie ging in 2022 de wereld weer open. We sloten het jaar boven verwachting af met 273 gesteunde projecten.

Jaarverslag 2021

Het jaat 2021 stond opnieuw in het teken van de coronapandemie. Desondanks is het een mooi resultaat dat we 283 projecten konden goedkeuren.