Goede gezondheidszorg: een basisrecht

Een gezonde bevolking zorgt voor meer welvaart en vooruitgang. Verbetering van gezondheidszorg leidt niet alleen tot gezondheid, maar draagt ook bij aan economische ontwikkeling en sociale stabiliteit. Goede gezondheidszorg is daarmee essentieel in de strijd tegen armoede.

Elk jaar sterven nog steeds 6 miljoen kinderen voor hun vijfde levensjaar. Moedersterfte is in ontwikkelingslanden 14 keer hoger dan in ontwikkelde landen. Ook epidemieën zoals HIV/aids, tuberculose, malaria, ebola en andere tropische ziektes leiden tot hoge sterftecijfers in ontwikkelingslanden.

De praktijk
Goede gezondheidszorg is voor lang niet iedereen vanzelfsprekend. En dat terwijl er voldoende kennis en technologie is om deze sterftecijfers terug te dringen. Dat dit maar moeizaam lukt heeft verschillende oorzaken zoals de onbereikbaarheid van gezondheidscentra, de beperkte capaciteit en/of slechte kwaliteit van de zorg.
De oplossing
Betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen. Wilde Ganzen vindt het belangrijk dat lokale gezondheidscentra en ziekenhuizen in DAC-landen zelfstandig kunnen opereren.
Onze aanpak
Wilde Ganzen zet zich in om de capaciteit en de zelfredzaamheid van ziekenhuizen in ontwikkelingslanden uit te breiden. We besteden daarbij extra aandacht aan verbeteren van moeder- en kindzorg.