In principe is er voldoende kennis en technologie om de gezondheid van mensen in armoede te verbeteren en sterftecijfers terug te dringen. Dat dit maar moeizaam lukt heeft verschillende oorzaken zoals de onbereikbaarheid van gezondheidscentra, de beperkte capaciteit en/of slechte kwaliteit van de zorg en schadelijke tradities. Mensen die in een land met een laag inkomen wonen, lopen veel meer kans om te overlijden aan een overdraagbare ziekte dan aan een niet-overdraagbare ziekte (Bron: WHO). Malaria, tuberculose en hiv/aids staan in deze landen in de top 10. Ook diarree is een belangrijke doodsoorzaak in lage-inkomenslanden.

Goede gezondheidszorg: een basisrecht

Een gezonde bevolking zorgt voor meer welvaart en vooruitgang. Verbetering van gezondheidszorg leidt niet alleen tot gezondheid, maar draagt ook bij aan economische ontwikkeling en sociale stabiliteit. Goede gezondheidszorg is daarmee essentieel in de strijd tegen armoede.

Problemen met gezondheidszorg in arme landen

In principe is er voldoende kennis en technologie om de gezondheid van mensen in armoede te verbeteren en sterftecijfers terug te dringen. Dat dit maar moeizaam lukt heeft verschillende oorzaken zoals de onbereikbaarheid van gezondheidscentra, de beperkte capaciteit en/of slechte kwaliteit van de zorg en schadelijke tradities.

De praktijk

Goede gezondheidszorg is voor lang niet iedereen vanzelfsprekend. En dat terwijl er voldoende kennis en technologie is om deze sterftecijfers terug te dringen. Dat dit maar moeizaam lukt heeft verschillende oorzaken zoals de onbereikbaarheid van gezondheidscentra, de beperkte capaciteit en/of slechte kwaliteit van de zorg.

De oplossing

Betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen. Wilde Ganzen vindt het belangrijk dat lokale gezondheidscentra en ziekenhuizen in DAC-landen zelfstandig kunnen opereren.

Onze aanpak

Wilde Ganzen zet zich in om de capaciteit en de zelfredzaamheid van ziekenhuizen in ontwikkelingslanden uit te breiden. We besteden daarbij extra aandacht aan verbeteren van moeder- en kindzorg.

Gezondheid volgens WHO

De World Health Organization (WHO) is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties en heeft tot doel om de gezondheid van de wereldbevolking te verbeteren. Dit doet de WHO door wereldwijde standaarden voor gezondheidszorg te bevorderen, door bijvoorbeeld programma’s voor inenting en ter bestrijding van besmettelijke ziektes te ontwikkelen.

Ziektes in landen met lage- en middeninkomenslanden

Mensen die in een land met een laag inkomen wonen (Wilde Ganzen hanteert hiervoor de DAC-landenlijst), lopen veel meer kans om te overlijden aan een overdraagbare ziekte dan aan een niet-overdraagbare ziekte (Bron: WHO). Malaria, tuberculose en hiv/aids staan in deze landen in de top 10. Ook diarree is een belangrijke doodsoorzaak in lage-inkomenslanden.

Veel van deze ziektes zijn goed te bestrijden met betrouwbare gezondheidszorg en betere toegang tot schoon water.

Miljoenen kinderen sterven voor hun zesde

Elk jaar sterven nog steeds miljoenen kinderen voor hun vijfde levensjaar. De belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen jonger dan vijf jaar zijn complicaties bij vroeggeboorte, asfyxie/trauma bij de geboorte, longontsteking, aangeboren afwijkingen, diarree en malaria. Allemaal oorzaken die voorkomen hadden kunnen worden of goed te behandelen zijn mits er er toegang tot goede betaalbare zorg is, en er gezonde voeding en veilig drinkwater voorhanden is.

Moedersterfte vooral in lage- en middeninkomenslanden

94% van alle moedersterfte vindt plaats in lage- en middeninkomenslanden (Bron: WHO). Vrouwen overlijden als gevolg van complicaties tijdens en na de zwangerschap en bevalling. De meeste van deze complicaties zijn te voorkomen of te behandelen. De belangrijkste factoren die vrouwen ervan weerhouden zorg te ontvangen of te
zoeken tijdens zwangerschap en bevalling zijn:

  • armoede
  • afstand tot voorzieningen
  • gebrek aan informatie
  • ontoereikende en slechte kwaliteit diensten
  • culturele overtuigingen en gebruiken

Om moedersterfte te voorkomen is niet alleen goede zorg rondom een zwangerschap belangrijk. Het is ook belangrijk om ongewenste zwangerschappen te voorkomen. Alle vrouwen, inclusief adolescenten, hebben toegang nodig tot anticonceptie.