Een van de deelnemende organisaties aan het programma Strenghten the Roots is Concerned Citizens of Atewa Landscape in Ghana. “Als het bos verdwijnt, heeft dat ernstige gevolgen voor het levensonderhoud van veel mensen.”

In het Atewa Forest Reserve in Ghana staan de biodiversiteit en watervoorziening onder druk. Dit is het gevolg van zwak bestuur, onvoldoende wetshandhaving en gebrek aan participatie van de lokale gemeenschappen bij het beheer van het reservaat. Ondanks de wettelijke status als reservaat wordt het bos aangetast door illegale activiteiten zoals houtkap, jacht, landbouw en illegale goudwinning.  

Ernstige gevolgen

Concerned Citizens of Atewa Landscape

Emmanuel Tabi is coördinator van Concerned Citizens of Atewa Landscape, een organisatie met ongeveer 500 leden uit de 53 gemeenschappen van Atewa. “We hebben ons gerealiseerd dat we meer moeten doen om het bos te beschermen. Ongeveer 80 procent van de mensen rond Atewa is werkzaam in de landbouw. Als het bos verdwijnt, zal de wateraanvoer in de regio veranderen en dat heeft ernstige gevolgen voor het levensonderhoud van veel mensen”, legt Tabi uit.  

Bomen en rivieren hebben geesten

“De bossen zijn erg belangrijk voor ons. We geloven dat bomen en rivieren geesten hebben. Die moeten we beschermen om onszelf te beschermen, zowel op spirituele als op meer praktische manieren. Concerned Citizens of Atewa Landscape onderwijst mensen in de Atewa gemeenschappen hierover.”

© Concerned Citizens of Atewa Landscape