In Burkina Faso, een van de armste landen ter wereld, werkt onze partner Association Burkinabé de Fundraising (ABF) aan het versterken van maatschappelijke organisaties zoals scholen, klinieken, hulporganisaties voor kinderen met een beperking. Dat doen ze op een bijzondere manier: ze trainen hen om hun eigen fondsen te werven en te lobbyen. Dat dat zelfs in dit arme land mogelijk is, illustreert de voorzitter Patrice Syan.

“In Burkina Faso hebben we veel kleine stichtingen die worstelen om genoeg fondsen te werven om hun projecten uit te voeren. Ze zijn vaak erg afhankelijk van buitenlandse organisaties. We helpen hen om het slimmer aan te pakken: bijvoorbeeld een kleine bijdrage te vragen voor hun diensten, loterijen te organiseren of gebruik te maken van de lokaal aanwezige fondsen. Typisch Burkinabees is bijvoorbeeld dat jongeren afkomstig uit een bepaald dorp een vereniging oprichten om geld te werven voor dat dorp, als ze succesvol zijn in de stad. Er zijn veel meer mogelijkheden dan mensen denken.”

ABF is partner in de Change the Game Academy. Komende jaren trainen ze partners van Wilde Ganzen in Burkina Faso op het gebied van lokale fondswerving en lobby. Ook gaan ze experimenteren met e-learning op het platteland.