De Klimaatcrisis: urgenter dan ooit

ErnstJan Stroes

Door ErnstJan Stroes

ErnstJan Stroes is coördinator programma’s bij de afdeling projecten en beheert vanuit Wilde Ganzen het secretariaat van het Europese Netwerk voor de ondersteuning van particuliere initiatieven. Hij heeft leiding gegeven aan het kennisplatform MyWorld voor particuliere initiatieven en was projectadviseur bij NCDO. Van 1992 tot 2002 woonde en werkte hij in Polen voor Nederlandse uitwisselingsprojecten en voor het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP). Hij is gespecialiseerd in milieu en duurzaamheid.  

Meer van ErnstJan ErnstJan Stroes

In 2020 stelde ik zonder te weten dat corona en de oorlog in OekraĂŻne zouden komen een klimaatbeleid op voor Wilde Ganzen. Toen was dat al een ambitieus beleid waarin we als Wilde Ganzen zo snel mogelijk ons zelf in lijn wilde brengen met de doelen van Parijs en met de projecten die we mede financieren nog meer wilde bij dragen aan het verminderen en voorkomen van de uitstoot van broeikasgassen en wilde helpen om meer broeikasgas vast te leggen. Want we zagen toen steeds duidelijker hoe het juist de armen zijn die slachtoffer worden van de klimaatcrisis en het extreme weer dat daarvan het gevolg is.

Catastrofaal

Maar ondertussen veranderde de wereld op een radicale manier. Corona legde de samenleving en economie lam en zorgde ervoor dat we bijna twee jaar rigoureus minder fossiele brandstof verbruikte. Na corona viel het leger van Poetin OekraĂŻne binnen en bleek opeens dat onze verslaving aan goedkope fossiele brandstoffen het voeren van een afschuwelijke oorlog mogelijk maakt.

Daar tussendoor kwam de laatste rapportage van het internationale panel van de Verenigde Naties over klimaatverandering waarin een wetenschappers een steeds waarschijnlijkere catastrofalere toekomst schetsen. Op de noord- en de zuidpool werden ondertussen temperaturen gemeten die tussen de 30 en de 40 graden hoger waren dan normaal.

Actie

Actie op het gebied van klimaat is dus alleen maar urgenter geworden. Zo snel mogelijk moeten we af van het ongebreidelde verbruik van fossiele brandstoffen en zullen we grote hoeveelheden koolstof opnieuw moeten vastleggen in bossen of veengebieden. In een steeds instabieler klimaat zullen dat uitdagingen van formaat zijn.

Als Wilde Ganzen willen we ons nog actiever inzetten voor het bestrijden van de klimaatcrisis.

Als Wilde Ganzen willen we ons daarom nog actiever inzetten voor het bestrijden van de klimaatcrisis. Dat doen we door substantieel minder energie te gebruiken, vooral groene energie in te kopen en minder te reizen en als we reizen dat zo slim mogelijk te doen. Jaar na jaar zullen we onze acties verder aanscherpen om zo onze klimaatvoetafdruk verder te laten afnemen. Dat wat we aan broeikasgassen uitstoten compenseren we met een bijdrage aan een eigen klimaatfonds waaruit we nieuwe klimaatprojecten financieren.

Mee doen

Maar we willen ook jullie als onze partners inspireren om meer actie te ondernemen en klimaat een prominentere plek te geven in jullie werk. Wellicht is er ook voor jullie ruimte om bijvoorbeeld minder te reizen, vaker gebruik te maken van de digitale tools of zijn er juist mogelijkheden om broeikasgassen vast te leggen of over te schakelen van fossiele op duurzame energieproductie in jullie activiteiten.

Daarom willen ik samen met jullie aan de slag om elkaar te inspireren tot meer klimaatactie. Ik nodig jullie daarom uit voor een speciale klimaatwerkgroep waarvoor je je aan kan melden door mij een mail te sturen (ernstjan@wildeganzen.nl) onder vermelding van ‘klimaatwerkgroep’. Ik zie er naar uit om met jou in gesprek te gaan.