Draai bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking terug

Kees de Jong

Door Kees de Jong

Kees de Jong is sinds 2018 directeur bij Wilde Ganzen. Hiervoor was hij directeur bij Edukans.

Meer van Kees Kees de Jong

Wilde Ganzen roept samen met ruim honderd ontwikkelingsorganisaties op tot het terugdraaien van bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking en een plafond in te stellen voor de asielkosten betaald uit het ontwikkelingsbudget. De hoop is gevestigd op een volgend kabinet.

Al jaren wordt er door de overheid bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Was Nederland vroeger een van de gulste gevers, tegenwoordig halen we de internationale norm die wereldwijd is afgesproken al lang niet meer. Groot was dan ook de verontwaardiging toen dit voorjaar bleek dat het kabinet Rutte IV plannen had om nog eens 3,4 miljard euro te bezuinigen op armoedebestrijding en noodhulp. Wilde Ganzen was een van de meer dan honderd ontwikkelingsorganisaties die het kabinet opriep om deze bezuinigingsplannen terug te draaien. En voorlopig met succes!

Opvang asielzoekers
Wat veel mensen niet weten, is dat lang niet al het geld voor ontwikkelingssamenwerking besteed wordt aan bestrijding van armoede in het buitenland. Een flink deel wordt door de overheid ingezet om de opvang van asielzoekers in ons eigen land te financieren. Doordat er meer geld nodig is voor deze opvang, lag er een plan om minder in het buitenland uit te geven. Natuurlijk vinden wij dat asielzoekers goed opgevangen moeten worden, maar niet ten koste van armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Naar mijn mening is juist op lange termijn te voorkomen dat er meer asielzoekers naar ons land komen, door te investeren in perspectieven voor jongeren in de landen zelf.

Investeren loont
Dat is wat wij ook regelmatig zien bij de projecten die we steunen in bijvoorbeeld Marokko of Ethiopië. Jongeren raken enthousiast als ze kunnen werken met nieuwe landbouwtechnieken en krijgen weer hoop als ze weten dat er oplossingen zijn voor klimaatproblemen in eigen regio. Wij blijven kleine projecten op dat gebied steunen. Tegelijk hebben we daarbij een overheid nodig die betrouwbaar en structureel internationale hulp geeft aan mensen en landen die niet op eigen kracht vooruit kunnen komen.

Volgend kabinet
Ik hoop dat een volgend kabinet met een eerlijk plan komt om ook op lange termijn geld veilig te stellen voor bestrijding van armoede, honger en conflict in het buitenland.