De Belastingdienst een deel van uw gift laten betalen? Dat kan. Als u ons vijf jaar lang met een vast, zelf gekozen bedrag steunt en dit vastlegt in een overeenkomst, is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting.

Afhankelijk van uw inkomen krijgt u tot de helft van uw gift terug. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Belastingdienst. Uw gift is dus meer waard, zonder dat het u meer kost! Voorheen was hiervoor een notari√ęle akte vereist, maar nu kunt u dit direct online met ons regelen.

Belastingvoordeel berekenen

Digitaal regelen

Een periodieke schenkingsovereenkomst is eenvoudig en snel online te regelen.

Formulier downloaden

Liever printen en opsturen? Download dan het schenkingsformulier en stuur deze ondertekend retour.

Wat is een periodieke schenking?

We spreken van een periodieke schenking wanneer u uw gift aan Wilde Ganzen schriftelijk vastlegt. Hiermee kunt u uw gift aftrekken van de belasting. De Belastingdienst stelt hiervoor voorwaarden:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan Wilde Ganzen. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift ineens of in termijnen betaalt.
  • U betaalt het bedrag vijf jaar achter elkaar. Langer mag ook.

Wanneer zijn mijn giften fiscaal aftrekbaar?

Bij uw jaarlijkse belastingaangifte kunt u het bedrag dat u in het jaar van aangifte aan Wilde Ganzen hebt gedoneerd, van uw inkomsten aftrekken.

Een periodieke gift is dus meer waard doordat u meer kunt geven zonder dat het u meer kost. Door slim om te gaan met dit belastingvoordeel kunt u uw donatiebedrag zelfs verhogen. De belastingdienst betaalt in dat geval mee aan uw gift. Bruto geeft u meer, maar netto blijft u hetzelfde betalen. Voordeel is dat Wilde Ganzen meer kan investeren in projecten en programma’s. Via de rekenhulp kunt u dit voordeel berekenen.

U kunt de overeenkomst eenvoudig digitaal invullen en ondertekenen. Een kopie van de overeenkomst ontvangt u van ons retour. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de donateursservice.

Ja, u kunt de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Let wel op: als u stopt met geven binnen 5 jaar (zonder geldige reden) dan vervalt het recht om de schenking af te trekken. Ook van eerdere jaren waarin de schenking wel werd voldaan.

Ja, deze termijn van 5 jaar is verplicht. Uitzonderingen zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.

Wanneer uw donatie is vastgelegd, kunnen wij ervan uitgaan dat het bedrag daadwerkelijk binnenkomt. Het geeft ons dus zekerheid qua inkomsten op de langere termijn. Hierdoor kunnen wij beter inschatten hoeveel wij kunnen investeren in de projecten.

Een ander voordeel geldt als u ervoor kiest om uw fiscale voordeel ook aan Wilde Ganzen te geven. In dat geval krijgen wij meer inkomsten, terwijl u hetzelfde betaalt.

In de bevestiging van de overeenkomst ontvangt u van ons een uniek transactienummer. Dit unieke nummer dient u door te geven aan de Belastingdienst. In het begin van elk kalenderjaar ontvangt u van ons een bevestiging van uw giften over het afgelopen jaar.

Daarnaast heeft u bij het invullen van uw belastingaangifte het RSIN-nummer van Wilde Ganzen nodig. Dit is het nummer waaronder Wilde Ganzen bij de Belastingdienst bekend is. Ons RSIN-nummer is 004040569.

Dit is geen probleem. De overeenkomst stopt altijd bij overlijden. U zult uw nabestaanden er dus nooit mee belasten. Voor ieder jaar dat u de overeenkomst hebt, ontvangt u wel het fiscale voordeel.

Dit gaat automatisch. Uw lopende donatie komt automatisch te vervallen wanneer u een periodieke schenking aangaat.

Ja, dat kan. U bent wel verplicht om vóór 1 januari het hele jaarbedrag te betalen. Dit betekent dat u in het resterende deel van het eerste jaar evenveel betaalt als wat u daarna per jaar betaalt. Dit is een regel van de Belastingdienst.