Het nieuwe kabinet heeft plannen om de giftenaftrek af te schaffen. Dankzij een periodieke schenkingsovereenkomst is je gift nu nog aftrekbaar van de belasting. Dat moet behouden blijven! 

De giftenaftrek stimuleert de inzet van betrokken Nederlandse burgers en hun organisaties bij het oplossen van allerlei maatschappelijke problemen – lokaal, nationaal en internationaal. Als je dit inperkt, komen veel burgerinitiatieven, kerken, goede doelen en verenigingen in grote financiële problemen, terwijl zij juist heel concreet hun medemensen helpen.  

Door de voorgenomen beperking van de giftenaftrek stuurt dit kabinet aan op een overheid die bijdragen van burgers niet ziet, niet erkent en niet stimuleert. Dit resulteert in ontbinding in plaats van verbinding. 

Daarom zeggen wij: red de giftenaftrek! 

Wij spreken ons uit, doe jij mee? 

Teken de petitie