Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet geldt voor alle stichtingen en verenigingen in Nederland, dus ook voor jou als Particulier Ontwikkelingsinitiatief. 

De WBTR stelt eisen aan de bestuurlijke structuur, de besluitvorming en het toezicht van jouw stichting of vereniging. Met als doel dat het bestuur en de toezicht wordt verbeterd.

Nieuw in deze wet is dat bestuursleden en toezichthouders de plicht hebben om het belang van de vereniging of stichting voorop te stellen, wat voorheen nog niet wettelijk was vastgelegd. Ook is er veel aandacht voor tegenstrijdige belangen, waardoor o.a. moet worden bepaald hoe besluitvorming plaatsvindt in het geval van belangenverstrengeling.

Vereniging NOV heeft een handig overzicht gemaakt wat jou helpt om te checken of jouw stichting al aan deze wet voldoet.