Alle projecten die Wilde Ganzen steunt dragen bij aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (in het Engels: Sustainable Development Goals of SDG’s). Deze duurzame ontwikkelingsdoelen zijn in 2015 aangenomen door alle lidstaten van de Verenigde Naties. Het is een to-do lijst voor de wereld; 17 doelen voor een duurzame en eerlijke wereld in 2030.

Onze generatie heeft de beste mogelijkheden om wereldwijd te zorgen voor meer
gelijkwaardigheid en minder armoede, het tegengaan van klimaatverandering en veiligheid en vrede te bevorderen. In zo’n wereld kan iedereen bloeien, van individu tot multinational. Dat zijn woorden van het SDG Charter, een organisatie die in Nederland samenwerking faciliteert rondom de Sustainable Development Goals (SDGs).

Ook Wilde Ganzen maakt zich sterk voor de realisatie van deze duurzame ontwikkelingsdoelen. “De SDGs zijn in 2015 aangenomen door alle lidstaten van de Verenigde Naties”, vertelt Rosalie de Bruijn van het SDG Charter. “Het is een to-do lijst voor de wereld; 17 doelen voor een duurzame en eerlijke wereld in 2030. Onder de SDGs wordt niet alleen milieu verstaan, ook sociale, economische en veiligheidsdoelen behoren tot de duurzame ontwikkelingsdoelen.”

“Vaak wordt gedacht dat de doelen vooral voor ontwikkelingslanden gelden, maar ook in Nederland hebben we nog een flinke slag te slaan. Om alle uitdagingen aan te pakken hier in Nederland én wereldwijd, is samenwerking essentieel. Want samen kunnen we meer dan waar we zelfs maar van durven dromen.”

Zo helpt Wilde Ganzen mee

Alle projecten die Wilde Ganzen steunt dragen bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. De bouw van een school in Kenia zorgt voor beter onderwijs (SDG 4). De aanleg van een waterput geeft mensen toegang tot schoon drinkwater (SDG 6) en vrouwen een moestuin geven draagt bij aan doel 8, waardig werk en economische groei. De vrouwen kunnen immers de opbrengst van de tuin verkopen op de markt. Doordat ze zelf in hun inkomen voorzien, zorgt het ook voor gendergelijkheid (SDG 5) en het vermindert de armoede (SDG 1). De verbouwde groente kunnen de vrouwen aan hun gezin voorzetten (SDG 2, geen honger) en met de inkomsten kunnen ze hun kinderen naar school sturen, waardoor ook een bijdrage aan SDG 4 wordt geleverd. Uiteindelijk is ons doel om armoede de wereld uit te krijgen en daarmee ook Wilde Ganzen overbodig te maken.

Maar we doen meer

Door het versterken van de kracht van mensen in ontwikkelingslanden, willen we mensen minder afhankelijk maken van buitenlandse hulp en ze optimisme en zelfvertrouwen terug geven. Met trainingen op onze Change the Game Academy dringen we de ongelijkheid in de wereld terug (SDG 10).