Wilde Ganzen directeur Kees de Jong

Directeur-bestuurder
Kees de Jong

De directeur-bestuurder van Wilde Ganzen is Kees de Jong. Hij zet de koers uit en is samen met de leden van het managementteam verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.

Kees was hiervoor jarenlang betrokken bij stichting Edukans, als medeoprichter en directeur. “Wilde Ganzen is een van de weinige organisaties in Nederland die kleine projecten van burgers steunt. Ik zie dagelijks hoe succesvol deze initiatieven zijn. Daarom investeren wij niet alleen in deze concrete, kleine projecten, maar ook in de organisaties erachter. Zo maken we concreet een blijvend verschil in het leven van mensen in armoede.”

Management Team

Maaike Koomen: Manager Marketing
Yvonne Heselmans: Manager Projecten
Erik van Meerveld : Manager Finance & Control
Nienke Nuijens: Manager Programma’s

Voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter van de Raad van Toezicht is Anita van der Wal. Zij is als toezichthouder vanaf 2016 betrokken bij Wilde Ganzen en vervult sinds 2021 de rol van voorzitter. “Het is goed te zien dat zo veel mensen zich sterk maken om armoede te bestrijden. Bevlogen mensen en organisaties die de handen ineenslaan om mensen die het nodig hebben meer zelfredzaam te maken en zo bijdragen aan hun toekomst.”

mr. drs. A.T. van Koningsveld – van der Wal
Functie: Voorzitter + lid remuneratiecommissie
Benoemd: 2016
Werkzaam als: directeur Quatrospect bv
Relevante nevenfuncties: lid van de Raad van Toezicht MBO Rijnland, lid Raad van Commissarissen KWH (kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector), lid Raad van Toezicht Studiekeuze 123, voorzitter Bestuur Stichting Jan van der Snel Fonds, lid Commissie van Bezwaar Stichting Certificering Openbare Bibliotheken

dr. M.C.M. Senten MBA
Functie: lid, tevens lid auditcommissie
Benoemd: 2017
Werkzaam als: Programmadirecteur Samenwerking Infectieziekten & AntiMicrobiële Resistentie, Samenwerkende Gezondheidsfondsen.
Relevante nevenfuncties: geen

drs. P. Eenhoorn
Functie: lid, tevens voorzitter remuneratiecommissie
Benoemd: 2018
Werkzaam als: hoofd Marketing en Communicatie, Faculteit der Wiskunde,
Natuurwetenschappen en Informatica, Universiteit van Amsterdam
Relevante nevenfuncties: geen

R.J.T. van der Veen
Functie: lid
Benoemd: 2021
Werkzaam als: Manager Kennis en Innovatie Hersenstichting
Relevante nevenfuncties: Ledenraad Menzis coöperatie

drs. T. de Ruijter RA
Functie: lid, tevens voorzitter auditcommissie
Benoemd: 2022
Werkzaam als: Chief Compliance Officer Achmea
Relevante nevenfuncties: geen