CBF-keurmerk

Wilde Ganzen heeft sinds 2001 een CBF-Keurmerk. Met dit keurmerk geeft het Centraal Bureau Fondsenwerving aan dat Wilde Ganzen verantwoord omgaat met het geld dat jij aan Wilde Ganzen schenkt. Alle houders van het CBF-keurmerk houden zich aan dezelfde keurmerkregels voor bestuur, beleid, fondsenwerving, bestedingen en verslaggeving. Via onderstaande knop kun je ons erkenningspaspoort bij het CBF bekijken.

Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een erkend goed doel kun je dus gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

ANBI

Wilde Ganzen is een algemeen nut beogende instelling, en heeft daarmee de ANBI status. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Het voordeel van de ANBI status is dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel jou als gever, als voor Wilde Ganzen als ontvanger bepaalde belastingvoordelen gelden.

De fiscale voordelen houden in:
• Wilde Ganzen hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het kader van het algemeen belang.

• Uitkeringen die Wilde Ganzen doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
• Als donateur kan je giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, mits jouw giften aan Wilde Ganzen en/of andere ANBI’s gezamenlijk minimaal een vastgesteld percentage van het inkomen bedragen.

Bekijk voor meer informatie over de fiscale aftrek van jouw giften op de website van de belastingdienst.

ISO 9001

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan alle normeisen voldoet. Wilde Ganzen wordt jaarlijks extern geaudit door een onafhankelijke partij. Onze organisatie heeft het ISO 9001 certificaat sinds 2010.

Partos 9001:2015

Wilde Ganzen is het eerste Partos-lid dat het certificaat behaalde voor de Partos 9001:2015, de hernieuwde sectorspecifieke toepassing van de ISO 9001.

Partos ISO 9001 2015