Kinderen in de townships van Zuid-Afrika haken vaak af tijdens of na de basisschool. Daarom heeft Wilde Ganzen samen met stichting Mzamomhle met dit project geïnvesteerd in peuter- en kleuteronderwijs, zodat deze kinderen een betere start van hun leven krijgen.

In Zuid-Afrika is de ongelijkheid ontzettend groot. Een groot deel van de zwarte bevolking woont in townships: arme wijken die totaal verpauperd zijn. Kinderen die hier opgroeien, komen dagelijks in aanraking met armoede, drugs, geweld en misbruik. Zij nemen gedrag van hun ouders over, waardoor fouten worden herhaald en een betere toekomst alleen maar een droom is.

Veel te winnen met goede opvang
Een eerste stap om misstanden op te lossen, is door beter onderwijs te geven. Veel kinderen die in Zuid-Afrika in extreme armoede opgroeien, haken op de basisschool al af. Ze kunnen niet meekomen op school en ouders geven niet altijd het goede voorbeeld. Met goede kinderopvang en kleuteronderwijs is veel te winnen in Zuid-Afrika. Op deze plekken worden kinderen en hun ouders voorbereid op de basisschool en leren ze belangrijke vaardigheden om mee te kunnen doen met andere kinderen.

Gelukkig zijn er in de townships heel veel vrouwen die zelf zo’n kinderdagverblijf hebben opgezet. Vaak zijn dit informele centra voor peuters en kleuters aan huis. De faciliteiten zijn beperkt en doordat deze vrouwen zelf weinig onderwijs hebben gehad, is het onderwijsniveau laag.

Betere kwaliteit van onderwijs
Bij Kaapstad was daarom dit project opgezet om deze kinderdagverblijven te professionaliseren, te registreren en financieel op eigen benen te laten staan. Zo hielp True North, onze partner in de townships Vrygrond en Overcome Heights 29 kinderdagverblijven om zich officieel te registreren.

Het mooiste is dat de vrouwen die de kinderdagverblijven runnen met elkaar in contact zijn gebracht. Elke maand zijn er ontmoetingen, bespreken ze hun problemen en ondersteunen ze elkaar bij het vinden van oplossingen. True North fungeert daarbij als kenniscentrum en biedt ondersteuning en begeleiding. Van de vrouwen zelf horen we dat dit ontzettend waardevol is. “Voor mij betekent deze gesprekgroep dat ik kan leren van anderen”, vertelde Gertrude van Little Daisys Children Centre. “Ik hou ervan om ideeën uit te wisselen en samen te bespreken wat we meemaken. Dit jaar gaan we elkaars kinderdagverblijven bezoeken om te zien hoe anderen werken.”

“De ondersteuning die ik krijg is onbetaalbaar. Ik kan zonder bezwaar iedereen om advies vragen, zelfs voor persoonlijke en spirituele vragen.” Gail Morris – Happy Explorers Educare

Dankzij dit project kunnen deze vrouwen de kinderen in hun townships een betere start in hun leven geven. Bedankt voor je bijdrage!