Kinderen in de townships van Zuid-Afrika haken vaak af tijdens of na de basisschool. Door te investeren in peuter- en kleuteronderwijs krijgen deze kinderen een betere start van hun leven. 

In Zuid-Afrika is de ongelijkheid ontzettend groot. Een groot deel van de zwarte bevolking woont in townships: arme wijken die totaal verpauperd zijn. Kinderen die hier opgroeien, komen dagelijks in aanraking met armoede, drugs, geweld en misbruik. Zij nemen gedrag van hun ouders over, waardoor fouten worden herhaald en een betere toekomst alleen maar een droom is.

Veel te winnen met goede opvang

Een eerste stap om misstanden op te lossen, is door beter onderwijs te geven. Veel kinderen die in Zuid-Afrika in extreme armoede opgroeien, haken op de basisschool al af. Ze kunnen niet meekomen op school en ouders geven niet altijd het goede voorbeeld. Met goede kinderopvang en kleuteronderwijs is veel te winnen in Zuid-Afrika. Op deze plekken worden kinderen en hun ouders voorbereid op de basisschool en leren ze belangrijke vaardigheden om mee te kunnen doen met andere kinderen.

Gelukkig zijn er in de townships heel veel vrouwen die zelf zo’n kinderdagverblijf hebben opgezet. Vaak zijn dit informele centra voor peuters en kleuters aan huis. De faciliteiten zijn beperkt en doordat deze vrouwen zelf weinig onderwijs hebben gehad, is het onderwijsniveau laag.

Betere kwaliteit van onderwijs

Bij Kaapstad is daarom dit project opgezet om deze kinderdagverblijven te professionaliseren, te registreren en financieel op eigen benen te laten staan. True North, onze partner in Vrygrond en Overcome Heights, werkt met een app waarmee op een eenvoudige manier inzichtelijk wordt gemaakt waar ‘hun’ 29 kinderdagverblijven zich bevinden op de weg naar registratie.

Voor de nog te nemen stappen kunnen de vrouwen vervolgens naar eigen inzicht een beroep doen op training, onderwijsmateriaal en andere onmisbare middelen. Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren worden workshops en groepsbijeenkomsten opgezet, zodat ouders en begeleiders van peuters en kleuters van elkaar kunnen leren en aangemoedigd worden. True North fungeert daarbij als kenniscentrum en biedt ondersteuning en begeleiding.

Bijna 85% van het menselijke brein ontwikkelt zich in de leeftijd tussen 0 en 5 jaar. Met dit project geven we kinderen in de townships van Kaapstad een betere start in hun leven. Gun jij ze dat ook?

Project in het kort