Frénk met metselaar

Onze tv-spot: zo besteden wij uw donatie

Bouw mee aan een toekomst zonder armoede. Dat is de oproep in onze tv-reclame. Met een donatie aan Wilde Ganzen draagt u bij aan kleine projecten die een groot verschil maken voor mensen in ontwikkelingslanden.

Doneer nu

Welke projecten steunt u met deze tv-campagne?

Uw bijdrage gaat niet naar één specifiek project, maar naar alle projecten die we jaarlijks steunen. Elk project dat Wilde Ganzen steunt, pakt de diepere oorzaken van armoede aan en helpt de mensen in de buurt vooruit. Die projecten zijn altijd heel concreet. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een school of kraamkliniek. In 2023 zijn er met de hulp van Wilde Ganzen 350 projecten opgezet.

Over Frénk van der Linden

Frénk is een bekend televisiemaker en donateur van Wilde Ganzen. Hij voelt zich aangetrokken tot onze missie. Als jongen van eenvoudige komaf kreeg hij alle kansen om zicht te ontwikkelen. Frénk vindt het belangrijk dat kinderen in ontwikkelingslanden dezelfde kansen krijgen. Daarom verleent hij graag zijn medewerking aan onze tv-spot.

Het investeren in marketing- en tv-campagnes is essentieel om het werk Wilde Ganzen onder de aandacht te brengen en nieuwe donateurs aan ons te binden. Zouden wij dit niet doen, dan zal onze naamsbekendheid rap afnemen en uiteindelijk ook het aantal donateurs. Uiteraard is het belangrijk dat we verantwoord omgaan met de financiële middelen die ons worden toevertrouwd, zodat zoveel mogelijk van iedere gedoneerde euro rechtstreeks naar projecten gaat.

Uw donatie komt terecht bij organisaties waar wij nauw mee samenwerken, bij mensen die we vaak persoonlijk kennen en die een steuntje in de rug nodig hebben om een project tot een succes te maken. Alle donaties voor een project zijn geoormerkt, dat betekent dat uw donatie alleen bestemd is voor een specifiek project. Met een structurele donatie steunt u honderden projecten, die Wilde Ganzen jaarlijks helpt te realiseren.

Voor de productie van de tv-spot en online advertenties hebben we een aantal dagdelen een beroep op Frénk gedaan. Hiervoor is een onkostenvergoeding gerekend.