Bij de bestrijding van armoede worden ontwikkelingsprojecten vaak in rijke landen bedacht en door witte mensen uitgevoerd. Dat kan en moet anders vinden drie buitenlandse organisaties, samen met Wilde Ganzen.

Armoede kun je het beste kunt aanpakken door mensen in de gemeenschappen zélf de prioriteiten te laten bepalen en hen te stimuleren te investeren in sociale verandering. Wanneer kleine maatschappelijke organisaties in eigen buurten fondsen en middelen werven voor hun werk, raken mensen om wie het gaat vanzelf betrokken. Zo worden zij aanjagers van verandering, in plaats van ontvangers van hulp.

Zo worden zij aanjagers van verandering, in plaats van ontvangers van hulp

Daarom traint Wilde Ganzen samen met Nationale Partnerorganisaties in twaalf landen al jaren middels ons programma Change the Game Academy lokale maatschappelijke organisaties om in hun eigen land fondsen te werven. Recent hebben we de handen ineen geslagen met drie andere organisaties die onze visie delen en zich hier ook al jaren voor inzetten: Global Fund for Community Foundations, Africa Philanthropy Network en Kenya Community Development Foundation. Deze organisaties behoren wereldwijd tot de koplopers als het gaat om het bevorderen van lokale fondsenwerving en lokaal eigenaarschap over de projecten. Die combinatie van lokale fondsenwerving en lokaal eigenaarschap wordt ook wel ‘community philanthropy’ genoemd. Samen zijn we door de Nederlandse overheid geselecteerd om een vijfjarig programma uit te werken om lokaal geven te bevorderen.

We gaan maatschappelijke organisaties steunen

We gaan maatschappelijke organisaties in Afrika, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika ondersteunen. Niet alleen organisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding, maar bijvoorbeeld ook organisaties die zich richten op mensenrechten en opkomen voor minderheden. We willen ze helpen om lokaal een achterban op te bouwen en hun stem te laten horen richting de overheid. Door zich te richten op de middenklasse en bedrijven in eigen land worden deze organisaties minder afhankelijk van buitenlandse hulp. Met een grote eigen achterban wordt tevens hun stem sterker, waardoor het makkelijker wordt om de lokale overheid aan te spreken op haar verantwoordelijkheid. Want helaas wordt deze organisaties nog te vaak door de overheid het zwijgen opgelegd.

Eigen samenleving en toekomst vorm geven met Giving for Change

Maar dat is niet alles. Ook de overheden zelf willen we stimuleren om de maatschappelijke organisaties in hun land de ruimte te geven om te groeien, bijvoorbeeld door wetgeving aan te passen. Tevens willen we andere goede doelen en donoren aanspreken om niet projecten voor mensen te financieren, maar om te ondersteunen wat door mensen zelf gedaan wordt. Zo worden mensen in staat gesteld zelf hun samenleving en toekomst vorm te geven.

Dit programma, met de naam ‘Giving for Change’, wordt op dit moment verder uitgewerkt en gaat – bij definitieve goedkeuring door het Ministerie van Buitenlandse Zaken – op 1 januari 2021 van start.

Onderstaande projectaanvraag is door het Ministerie voorlopig goedgekeurd en wordt nu verder uitgewerkt: