In het noorden van Malawi konden kinderen geen goede oogzorg krijgen. Ze bleven daardoor rondlopen met problemen die al lang op te lossen waren. Met de aankoop van materialen en vooral het trainen van artsen en verpleegkundigen en het geven van informatie is dit probleem aangepakt.

“Onze partnerorganisatie in Malawi, BICO, heeft voor dit project samengewerkt met een ziekenhuis in het noorden en stichting Fight for Sight”, vertelt Marian van Weverwijk, Adviseur Projecten bij Wilde Ganzen. “Er stonden in dat ziekenhuis veel kinderen op de wachtlijst voor een oogoperatie. BICO heeft ervoor gezorgd dat professionals de kinderen in korte tijd konden opereren. Tegelijkertijd trainden ze verplegers van het ziekenhuis en leidden ze een arts op om ook operaties uit te voeren. De ouders hoeven nu niet meer met kinderen met oogproblemen naar het zuiden te reizen. Ze kunnen nu ook in het noorden van Malawi, dichterbij huis, geholpen worden ”

Aandacht voor lobby en informatie

“Daarnaast zijn docenten van basisscholen getraind in het signaleren van oogproblemen bij de leerlingen, zodat zij kinderen kunnen doorverwijzen naar het ziekenhuis. Ook was er bij dit project aandacht voor lobby-activiteiten om de overheid en andere belanghebbenden meer bij het probleem van slecht zicht en blindheid te betrekken (iets wat in de meeste gevallen te genezen is). Dit hadden ze willen doen met een beleidsworkshop, maar vanwege corona hebben ze daar een andere draai aan gegeven. Aanvullend is er een radioprogramma geweest waarbij in werd gegaan op het belang van goede oogzorg. Zo is op een duurzame manier de gezondheidszorg verbeterd.”