In de regio Jalihal in India is het al jaren veel te heet. De regen die er valt kan niet verhelpen dat het land er stoffig en kaal is. Door deze klimaatverandering zijn de akkers nauwelijks meer geschikt om voedsel op te verbouwen en trekken boeren weg naar de grote steden. Om het tij te keren is het plan om een miljoen bomen te planten. Ze zijn al flink op weg, help jij mee om dit groene project te voltooien?

Bandupanth Sankh woont samen met zijn vrouw, dochter en kleinzoon in Jalihal. Hij is boer en probeert ieder jaar genoeg voedsel te oogsten voor eigen gebruik en verkoop. Zijn land is dor, moeilijk te bewerken en niet erg vruchtbaar. Net als vele buren overwoog hij te stoppen. Maar waar moet hij heen? Hij kent zoveel verhalen van mensen die naar de steden trokken, in kleine huizen terecht kwamen en slechte baantjes moesten accepteren…

Ja, ik steun Bandupanth Sankh

De beste manier om de akkers weer vruchtbaar te krijgen is door het planten van bomen. Maar dat moeten er dan wel heel veel zijn. Pas dan ontstaat er een beter microklimaat. Door de bomen wordt het koeler, remt de wind af, houden de wortels van de bomen het regenwater langer vast en wordt de grond weer vruchtbaar.

Één miljoen bomen

In 2019 kreeg Bandupanth Sankh de kans mee te doen aan het project Een Miljoen Bomen van de Indiase hulporganisatie Yerala Projects Society (YPS) en de Nederlandse Stichting Jalihal. Bundapanth kreeg 150 bomen en struiken en investeerde zelf nog eens vijftig planten. Alles staat of valt met een goede watervoorziening en compost. YPS helpt de deelnemers aan dit project hierbij. Er zijn goede contacten met de overheid en alleenstaande vrouwen die meedoen krijgen een irrigatiesysteem. Het resultaat: 90% van alle kokosbomen, vijgen en rozenstruiken groeit en bloeit. De planten die het niet halen, worden vervangen.

De familie verzorgt de gewassen zorgvuldig en laat met trots de bomen en struiken rond hun huis zien. Ze eten fruit, zoals vijgen, custardappels en guave en voeren er hun dieren mee. Moesten ze vroeger dikwijls geld lenen om boodschappen te kunnen doen op de markt, nu kunnen ze anderen bloemen, kruiden en fruit geven. Ze voelen zich vrij.

Aparna Kunte uit India

Aparna Kunte: coördinator van dit project

1 miljoen bomen planten is niet niks. Daar is een goede organisatie voor nodig. Die rol neemt YPS op zich, met Aparna Kunte als coördinator. “Elk jaar zoeken we duizend deelnemers voor dit project”, vertelt ze. “Weduwen krijgen extra aandacht, omdat zij vaak worden verstoten. Ze zijn altijd afhankelijk van anderen. Met dit project kunnen ze zélf anderen helpen. Dat gevoel is onbeschrijfelijk, je zou hun blije gezichten moeten zien.”

Steun dit project: geef een boom

Wilde Ganzen steunt dit project al sinds 2018. Inmiddels zijn al honderdduizenden bomen geplant. Met een hoopvol resultaat. Maar we zijn er nog niet, er staan nog veel meer boeren te springen om ook deel te nemen aan dit project.

Het doel van dit project is dus om in totaal 1 miljoen bomen te planten. Een boom kost 1,11 euro. Dus:

  • 27,75 euro zorgt voor 25 bomen
  • 55,50 euro zorgt voor 50 bomen
  • 83,25 euro zorgt voor 75 bomen

Doet u mee? Elk bedrag is welkom, dank u wel.

Wat is er nodig?

  • Planten van in totaal 1 miljoen bomen
  • Aanleg van irrigatiesystemen
  • Trainingen en technische ondersteuning

Dit gaat zorgen voor:

  • Een beter klimaat en vruchtbare bodem
  • Meer voedsel, gezondheid, energie en hoop voor de boeren
  • Meer biodiversiteit

We kunnen de grote problemen rond het klimaat niet zomaar oplossen. Wel kunnen we 1 miljoen bomen planten voor het vergroenen van onze aarde én om mensen als Bandupanth vooruit te helpen. Doet u mee?

Veelgestelde vragen

Dit gebied in India kent een heet en droog klimaat. De grond is arm omdat in het verleden veel kunstmest is gebruikt. Daarbij komt dat de klimaatverandering de regio hevig treft. De vooruitzichten voor de boeren zijn niet goed en daar zijn ze zich inmiddels van bewust.

De beste manier om klimaatverandering in deze regio tegen te gaan is door het planten van bomen. Maar dat moeten er dan wel heel veel zijn. Pas dan ontstaat er een beter microklimaat. Door de bomen wordt het koeler, remt de wind af, houden de wortels van de bomen het regenwater langer vast en wordt de grond weer vruchtbaar.

Dit project wordt niet in één jaar uitgevoerd. In 2018 is YPS al begonnen met een pilotproject om te kijken wat werkt en wat niet werkt. Sinds 2019 worden er ieder jaar 1000 mensen geselecteerd die mee mogen doen aan dit project. Zij krijgen elk 150 bomen en struiken en kopen er zelf nog eens vijftig.

Eind 2023 hopen we 5.000 deelnemers te hebben voorzien van in totaal 200 bomen, dat maakt een miljoen bomen!

Dit project wordt uitgevoerd door Yerala Projects Society, een hulporganisatie in India. Zij nemen de rol van sterke leider op zich en dat geeft de boeren in Jalihal het vertrouwen om zich aan te sluiten bij dit project. YPS heeft het overzicht, denkt vooruit en houdt de kwaliteit in de gaten. YPS staat midden tussen de boeren in.

Elk jaar sluiten 950 boeren, 35 vrouwen en 15 lokale gemeenschappen zich bij dit project aan. Zij worden allemaal persoonlijk begeleid door YPS. Dat vrouwen meedoen is vooral van betekenis voor hun plaats binnen de traditionele opvattingen op het platteland van India. Met name weduwen worden vaak met de nek aangekeken. Met dit project krijgen ze een stukje onafhankelijkheid terug en groeit hun zelfvertrouwen.

Alle deelnemers volgen een training om vertrouwd te raken met de nieuwe gewassen. Ze verwijderen zelf alle stenen uit de grond en maken de bodem los. Daarna graven de deelnemers gaten voor de beplanting en strooien ze compost en absorber.

Dit laatste is een complexe eiwitverbinding die er voor zorgt dat water maandenlang in de bodem wordt vastgehouden en langzaam aan de wortels wordt afgegeven. Het blijft drie tot vijf jaar werkzaam, breekt volledig af en is niet schadelijk voor de bodem.

De selectie van bomen en struiken wordt gedaan door twee biologen die weten welke gewassen in dit klimaat kunnen groeien. Het gaat om bomen als vijgen, papaja, mango en kokosbomen. En om struiken als zwarte bes en kruisbes. Een compleet overzicht vind je op de site van Stichting Jalihal.

In zo’n droog en heet klimaat is water ontzettend belangrijk. De bomen krijgen bij het planten een absorber. Dit is een complexe eiwitverbinding die er voor zorgt dat water maandenlang in de bodem wordt vastgehouden en langzaam aan de wortels wordt afgegeven. Het blijft drie tot vijf jaar werkzaam, breekt volledig af en is niet schadelijk voor de bodem.

De vrouwelijke deelnemers krijgen daarnaast een irrigatiesysteem. Onze lokale partner YPS is tien jaar geleden al bij de overheid gaan pleiten om water beschikbaar te stellen voor de Jalihal regio. In de zomer van 2019 is de overheid overstag gegaan en is er water uit een nabijgelegen rivier naar een bassin gepompt. Via een betonnen geul komt het in de regio terecht. Daarnaast was er dit jaar en vorig jaar een groot geluk: er viel voldoende regen om de aanplant te laten groeien.

Dit project loopt al een paar jaar en er is veel kennis verzameld over wat wel en wat niet werkt. Bomen die het niet redden worden vervangen door nieuwe exemplaren. YPS bezoekt iedere deelnemer en houdt alles nauwkeurig bij.

Schade en de aanwezigheid van plaagdieren worden direct gemeld en samen wordt naar oplossingen gezocht. Bij een werkbezoek van Stichting Jalihal in 2020 werd geconstateerd dat de gewassen er goed bij staan en dat de 10% die het niet gehaald heeft, is vervangen door nieuwe beplanting.

Het project Een Miljoen Bomen is in verschillende fases opgedeeld en loopt van 2019 tot en met 2023. Dit jaar kost het project 250.654 euro. Per boom kom je uit op 1,11 euro.

Er staan straks een miljoen bomen en struiken in deze regio. Het microklimaat wordt verbeterd en de boden wordt weer vruchtbaar. Dat maakt dat kleinschalige land- en tuinbouw en veeteelt weer winstgevend wordt en de gezondheid van de boeren en mensen in de regio toeneemt.

Ook zorgt dit project voor een betere onderlinge samenwerking en goed watermanagement. Uiteindelijk wordt de kwaliteit van leven in de hele regio er door verhoogd.