Van India tot Peru. En van Ghana tot Mongolië. Corona kent geen grenzen. De impact van deze pandemie in ons eigen land is al enorm, maar de coronacrisis is een catastrofe voor ontwikkelingslanden. De maatregelen komen extra hard aan bij mensen die in armoede leven.

De meeste mensen in ontwikkelingslanden zijn niet ziek, maar worden wel zwaar getroffen. Door de wereldwijde economische gevolgen van de coronacrisis zijn miljoenen mensen extra in armoede terecht gekomen.

Wilde Ganzen Coronafonds

Gelijk toen de coronacrisis uitbrak heeft Wilde Ganzen een coronafonds opgericht om noodhulp te geven. We hebben 263 projecten gefinancierd om mensen te helpen die in acute problemen waren gekomen.

Zo steunden we een jongerencentrum in Oeganda, kregen kinderen met een beperking in Colombia extra aandacht en werden straatmeiden in Ghana ervaren cateraars.

Een man sjouwt stenen in Bangladesh.

Wanhopig doordat er geen geld binnen komt

Zoals een vader in Bangladesh. Gelijk na de invoering van de lockdown verloor hij zijn baan als bouwvakker. Net als veel arme mensen is hij een dagloner: aan het eind van elke werkdag krijgt hij een klein salaris waar voedsel van gekocht wordt. Geen inkomen betekent geen eten op tafel. Zonder spaargeld en financiële steun van de overheid raken mensen het geloof in een betere toekomst kwijt. Deze vader verkocht uit wanhoop zijn enige bron van inkomsten: een cementmolen waarmee hij dagelijks naar bouwplaatsen ging…

Problemen stapelen zich op

Maar de klappen van de coronacrisis gaan nog een hele tijd nadreunen. We zijn er nog lang niet. Overal lijden mensen inkomensverlies. Ze eten kleinere porties of slaan maaltijden over. Er is hoge werkeloosheid, marktprijzen stijgen en er komen minder toeristen. Dit voelen mensen in ontwikkelingslanden gelijk in hun portemonnee.

Dankzij korte lijntjes mensen vooruit helpen

Dankzij korte lijntjes met onze partners kan Wilde Ganzen lokale initiatieven ondersteunen die mensen vooruit helpen. Samen met docenten, artsen, verplegers, sociaal werkers en bouwvakkers zetten we onze schouders onder projecten die mensen concreet vooruit helpen in deze crisistijd.

Draag bij aan concrete projecten

Jij kunt ons daarbij helpen. Of het nou gaat om het opzetten van moestuinen, het geven van trainingen of het verbeteren van de gezondheidszorg: met een éénmalige gift draag je bij aan kleine, duurzame projecten die hoop bieden, vooruitgang en geluk.

Samen helpen we mensen uit de crisis

Help je mee om overal in de wereld, in kleine dorpen en buurten, dit soort positieve initiatieven mogelijk te maken? Met een donatie aan Wilde Ganzen steun je aanpakkers en zorgen we er samen voor dat mensen die in armoede leven uit deze crisis komen!