Van India tot Peru. En van Ghana tot Mongolië. De impact van de coronacrisis is in ons eigen land al enorm, maar het is een catastrofe voor ontwikkelingslanden. De gevolgen komen extra hard aan bij mensen die in armoede leven. Bij mensen die afhankelijk zijn van wat ze dagelijks verdienen. En bij mensen die ziek zijn en honger hebben. Jij kunt helpen, met een éénmalige gift aan het Wilde Ganzen Coronafonds.

Direct doneren

In Cambodja was van de ene op de andere dag iedereen in de kledingindustrie zijn baan kwijt. In Kameroen zaten blinde mensen noodgedwongen thuis, zonder maatschappelijke steun, zonder hulp. In Sri Lanka kregen mensen in een opvangcentrum geen voedsel meer van buurtbewoners, iedereen moest thuisblijven en had zelf al te weinig te eten…

Wil je mensen helpen die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen? Maak dan vandaag nog een gift over naar het Wilde Ganzen Coronafonds.

Veel projecten die Wilde Ganzen steunt zijn hierdoor tijdelijk stopgezet of lopen vertraging op. Dat is nog niet eens het allerergste: veel mensen in ontwikkelingslanden zijn in acute problemen gekomen doordat ze hun baan verloren hebben, geen voedsel meer kunnen betalen of omdat iemand in hun gezin ziek is geworden.

Onze medewerkers houden dagelijks contact met alle organisaties waar wij mee samenwerken. We kijken per project naar noodhulp en hoe we verder kunnen helpen om mensen te ondersteunen. Bovendien geven we extra financiële steun en versoepelen regels waar dat nodig is.

Het Wilde Ganzen Coronafonds

Om mensen die door de crisis het zwaarst getroffen worden te helpen, hebben we het Wilde Ganzen Coronafonds opgericht. Jouw gift voor dit fonds komt terecht bij organisaties waar wij nauw mee samenwerken, bij mensen die we vaak persoonlijk kennen en die elke vorm van hulp op dit moment ontzettend hard nodig hebben.

Wil je mensen helpen die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen? Maak dan vandaag nog een gift aan ons over. Wij zorgen ervoor dat je donatie terecht komt daar waar hulp het hardst nodig is.

We houden alle gevers per e-mail op de hoogte van de ontwikkelingen. De laatste verhalen over de situatie in ontwikkelingslanden lees je hier.

Een coronamasker

Zelf een gift overmaken?

Liever zelf een donatie overmaken? Dat kan naar:

IBAN: NL53 INGB 000 00 40 000

t.n.v. Stichting Wilde Ganzen/IKON o.v.v. coronafonds.