Het klimaat is hot. Daarom steken wereldburgers van de toekomst de handen uit de mouwen om de gevolgen van de opwarming van de aarde tegen te gaan. Zowel hier als in ontwikkelingslanden met de campagne My Climate Action. In Limburg gingen ze vorig jaar al van start.

Je las er al eerder over op onze site: scholen in heel Nederland doen mee aan de campagne My Climate Action, waarbij leerlingen in actie komen voor een groen project, dichtbij én ver weg. Deze klimaatactie is een initiatief van Wilde Ganzen, samen met Global Exploration, een organisatie die van jongeren nieuwe wereldburgers maakt. Een van die scholen is het Bernardinuscollege in Heerlen. Onderwijsdirecteur Peter-Paul Lenssen vertelt er over.

Peter-Paul Lenssen
Peter-Paul Lenssen

Waarom doen jullie met de school mee aan My Climate Action?
“Het Bernardinuscollege organiseert ieder schooljaar een Franciscusdag. Op deze dag komt de hele school in actie om een steentje bij te dragen aan een betere en gelijkere wereld. My Climate Action past perfect in dat streven. Daarnaast stelt deze campagne, door het educatieve spel, ons ook in staat om de leerlingen actief te betrekken bij de klimaatdoelen die we met z’n allen nastreven.”

Voor welke projecten zamelen jullie geld in?
“Wij hebben gekozen voor het wereldproject in Tanzania omdat een grote groep leerlingen van onze school een paar jaar geleden op een interculturele stage is geweest naar Tanzania, Dit liep via stichting Global Exploration. Wij snappen dus goed onder welke uitdagende omstandigheden onze collega’s en leerlingen in Tanzania onderwijs volgen. Wij zijn er trots op dat we een klein steuntje in de rug hebben kunnen geven via My Climate Action.

“Het spel zit vol met leuke en leerzame vragen.”

— Een leerling over My Climate Action

Op onze eigen school hebben we gekozen voor een project over afvalscheiding en de vergroening van het schoolplein. Beide projecten zijn kleinschalig en werden bedacht en nu ook uitgevoerd door leerlingen van onze eigen school.”

Merk je dat de betrokkenheid van de leerlingen bij ons klimaat door deze campagne toeneemt?
“Zeker! Het project heeft in vele klassen tot mooie inhoudelijke discussies geleid. De inhoud van het spel is prikkelend en leidt tot inhoudelijke inzichten bij leerlingen. Het is daarom extra mooi om te zien dat diezelfde leerlingen nu actief zijn bij de uitwerking van onze twee schoolprojecten. Dat is de relevantie en betrokkenheid die we nastreven met het onderwijs op het Bernardinuscollege.”

My Climate ActionKende je de organisaties die er achter zitten al voordat je betrokken raakte: Wilde Ganzen en Global Exploration?
“Het Bernardinuscollege neemt al tien jaar deel aan de projecten van stichting Global Exploration. Ieder schooljaar vinden er zo uitwisselingen met het buitenland plaats en af en toe mogen wij ook docenten en leerlingen uit de Global-landen op onze eigen school ontvangen. Via Global ken ik Wilde Ganzen dan ook omdat Wilde Ganzen de projecten van Global Exploration ondersteunt.”

Wat hoop je dat leerlingen uiteindelijk meekrijgen of leren van bewustwording over het klimaat?
“Om te beginnen de dialoog tussen leerlingen en binnen de school over klimaat. Idealiter zetten zij de dialoog daarna om in actie. Leven in onze wereld lijkt een vanzelfsprekendheid maar is het natuurlijk niet. Het klimaat is een onderwerp dat iedereen raakt: van de plastic bekertjes in de school, de bomen op het schoolplein, puffen vanwege de oplopende temperaturen in de zomer tot het smelten van de ijskappen en de plastic soep in de wereldzeeën. Als jonge mensen komen tot bewustwording vanuit hun directe leef-en leeromgeving ontstaat er steeds meer begrip voor de grote klimaatvraagstukken. Dan is de cirkel rond en bouwen onze leerlingen aan een gezonder klimaat in een goede toekomst.”

Doen jouw (klein)kinderen, neefjes en nichtjes of buurkinderen al mee? Ga naar myclimateaction.nl en vertel de school van deze actie!