De armoede in de wereld is de reden dat Wilde Ganzen bestaat. We zijn geraakt door het onrecht en het leed dat armoede veroorzaakt. Daar iets aan doen is wat ons drijft.

Want armoede verlamt initiatief. Het ondermijnt relaties. Het negeert talent. Het ontneemt trots en vervult met schaamte. Miljoenen moedige, sterke en hardwerkende mensen worden tegengehouden door armoede. Ze geven het beste wat ze hebben. Maar armoede zet ze op achterstand. Elke dag opnieuw.

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Wij stimuleren projecten die opgezet zijn door mensen in ontwikkelingslanden, in samenwerking met ondernemende Nederlanders. Deze kleinschalige projecten steunen wij met geld, advies, expertise en netwerk. Ook versterken we de zelfredzaamheid van deze mensen en hun organisaties, met name in het werven van fondsen in eigen land. Voor een structurele verbetering van hun situatie en toekomst.

Onze aanpak

Wij steunen overal ter wereld aanpakkers die armoede van onderop doorbreken met kleine, slimme projecten. We vermenigvuldigen de impact van hun werk met onze kennis, een sterk netwerk en een financiële bijdrage. Zo zorgen we samen voor cruciale vooruitgang in buurten en dorpen én helpen we mensen hun dromen te realiseren.

Wilde Ganzen zet zelf geen projecten op, wij steunen initiatieven van aanpakkers: mensen die een probleem zien, concreet aan de slag gaan, volhouden en zorgen dat je écht resultaten boekt waar mensen profijt van hebben. Deze kleine projecten worden altijd opgezet door lokale mensen samen met ondernemende Nederlanders.

Van elke euro maken wij anderhalve euro
Elk project dat bij ons wordt ingediend beoordelen we. We kijken of het aansluit bij de behoefte van de lokale gemeenschap en of het duurzaam genoeg is. Ieder project moet de diepere oorzaken van armoede aanpakken en mensen in de buurt vooruit helpen. Is een project eenmaal goedgekeurd, dan geven we 50% premie op het geld dat de Nederlandse stichting hiervoor heeft opgehaald. Zo wordt elke euro dus € 1,50 waard en nemen wij één derde van het totaal benodigde projectbedrag voor onze rekening. Op deze manier steunen we jaarlijks zo’n 350 projecten.

Meer impact door onze kennis en een sterk netwerk

Wij brengen organisaties met een slim idee via ons sterke netwerk in contact met andere aanpakkers. Daarnaast vergroten we de impact van hun werk met onze kennis. We adviseren bij de opzet van een projectplan en denken mee over de uitvoering.

Goede relaties
Wij investeren in een goede relatie met onze partners in ontwikkelingslanden en met de particuliere initiatieven in Nederland. Vanzelfsprekend vragen we na afloop van een project om een verantwoording met een verslag, foto’s en bonnen. Ook bezoeken onze medewerkers zelf regelmatig projecten.

Duurzaamheid: maak mensen onafhankelijk van buitenlandse hulp

Voor ons is duurzaamheid een belangrijk onderdeel: het is mooi als er straks een schoolgebouw of waterput staat, maar wie zorgt voor het onderhoud en wie betaalt de salarissen van het personeel? Bovenal: hoe zorgen we er voor dat mensen niet afhankelijk blijven van buitenlandse hulp?

"Dat Wilde Ganzen lokale fondsenwerving stimuleert met de Change the Game Academy is fantastisch! Het is heel belangrijk dat je eigen krachten en verantwoordelijkheid stimuleert".

— Jan Schaardenburgh van Stichting Ifundi
Lokale bevolking Tanzania blij met schoon water
Een tappunt voor schoon drinkwater in Tanzania.

‘Change the Game’

Voor een antwoord op die laatste vraag hebben we de Change the Game Academy opgericht. Met trainingen helpen we mensen onafhankelijk te worden van buitenlandse steun. En natuurlijk helpen we mee bij de financiering van een project. Voor elke euro die een aanpakker ophaalt, leggen wij de helft bij.

Wilde Ganzen is daarmee onderdeel van een wereldwijde beweging die armoede van onderaf aanpakt. Met kleine, slimme projecten zorgen we samen met jou voor cruciale vooruitgang voor mensen die in armoede leven.

Meten is weten
De impact van de projecten die we steunen laten we ook wetenschappelijk onderzoeken door de Radboud Universiteit in Nijmegen (pdf, Engelstalig). Daaruit blijkt dat zeven van de tien projecten er na tien jaar nog steeds staan. Een resultaat waar we trots op zijn. Het toont aan dat onze kleinschalige aanpak werkt en écht grote verschillen maakt in de levens van mensen.