Binnen Wilde Ganzen is een duidelijke scheiding tussen toezichthouders en bestuur. Zo hebben wij een Raad van Toezicht met onderstaande leden. De taken en bevoegdheden van het bestuur (directeur Kees de Jong) en de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en reglementen die je op deze pagina kunt vinden.

Raad van Toezicht

mr. drs. A.T. van Koningsveld – van der Wal
Functie: Voorzitter + lid remuneratiecommissie
Benoemd: 2016
Werkzaam als: directeur Quatrospect bv
Relevante nevenfuncties: lid van de Raad van Toezicht MBO Rijnland, lid Raad van Commissarissen KWH (kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector), lid Raad van Toezicht Studiekeuze 123, voorzitter Bestuur Stichting Jan van der Snel Fonds, lid Commissie van Bezwaar Stichting Certificering Openbare Bibliotheken

dr. M.C.M. Senten MBA
Functie: lid, tevens lid auditcommissie
Benoemd: 2017
Werkzaam als: hoofd Allianties, Wetenschap & Innovatie, Hartstichting
Relevante nevenfuncties: geen

drs. P. Eenhoorn
Functie: lid, tevens voorzitter remuneratiecommissie
Benoemd: 2018
Werkzaam als: hoofd Marketing en Communicatie, Faculteit der Wiskunde,
Natuurwetenschappen en Informatica, Universiteit van Amsterdam
Relevante nevenfuncties: geen

dhr. R.J.T. van der Veen
Functie: lid
Benoemd: 2021
Werkzaam als: Manager Kennis en Innovatie Hersenstichting
Relevante nevenfuncties: Ledenraad Menzis coöperatie

Dhr. T. de Ruijter
Functie: lid, tevens voorzitter auditcommissie
Benoemd: 2022
Werkzaam als: Chief Compliance Officer Achmea
Relevante nevenfuncties: geen

Statuten en reglementen

Raad van Toezicht & Bestuur

Integriteit en voorwaarden

Klachtenprocedure

Gedragscode

Klokkenluidersregeling

Voorwaarden

 

Certificering

 

Wilde Ganzen heeft een eigen Arbeidsvoorwaardenregeling.