Binnen Wilde Ganzen is een duidelijke scheiding tussen toezichthouders en bestuur. Zo hebben wij een Raad van Toezicht met onderstaande leden. De taken en bevoegdheden van het bestuur (directeur Kees de Jong) en de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en reglementen die je op deze pagina kunt vinden.

Raad van Toezicht

mr. H.J.E. Bruins Slot
Functie: voorzitter + lid remuneratiecommissie
Benoemd: 2016
Relevante nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht Geldersch Landschap & Kastelen en voorzitter Raad van Toezicht Omroep Gelderland

dhr. R. Vermaas
Functie: vice-voorzitter
Benoemd: 2013, herbenoemd 2017
Relevante nevenfuncties: geen

drs. J.L. Sebel
Functie: lid, tevens voozitter auditcommissie
Benoemd 2014
Werkzaam als: toezichthouder
Relevante nevenfuncties: lid bestuur Stichting Schoolfonds Christelijk Voortgezet Onderwijs Huizen, lid en tevens lid auditcommissie en beleggingsadviescommissie Stichting KNGF Geleidehonden, voorzitter raad van toezicht HandicapNL, voorzitter bestuur Stichting Fair Capital Impact Fund

mr. drs. A.T. van Koningsveld – van der Wal
Functie: lid, per 2018 voorzitter remuneratiecommissie
Benoemd: 2016
Werkzaam als: directeur Quatrospect bv
Relevante nevenfuncties: lid van de Raad van Toezicht MBO Rijnland, lid Raad van Commissarissen KWH (kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector), lid Commissie van Bezwaar Stichting Certificering Openbare Bibliotheken

dr. M.C.M. Senten MBA
Functie: lid, per 2018 lid auditcommissie
Benoemd: 2017
Werkzaam als: hoofd Allianties, Wetenschap & Innovatie, Hartstichting
Relevante nevenfuncties: geen

drs. P. Eenhoorn
Functie: lid
Benoemd: 2018
Werkzaam als: hoofd Marketing en Communicatie, Faculteit der Wiskunde,
Natuurwetenschappen en Informatica, Universiteit van Amsterdam
Relevante nevenfuncties: geen

Statuten en reglementen

Raad van Toezicht & Bestuur

Integriteit

Certificering

Wilde Ganzen heeft een eigen Arbeidsvoorwaardenregeling.

Complainst procedure in other languages

If you have a complaint you wish to submit, please read:
Complaints procedure of Wilde Ganzen for partners in developing countries which is also available in Spanish, French and Portugese.