Binnen Wilde Ganzen is een duidelijke scheiding tussen toezichthouders en bestuur. Zo hebben wij een Raad van Toezicht met onderstaande leden. De taken en bevoegdheden van het bestuur (directeur Kees de Jong) en de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en reglementen die je op deze pagina kunt vinden.

Raad van Toezicht

mr. drs. A.T. van Koningsveld – van der Wal
Functie: Voorzitter + voorzitter remuneratiecommissie
Benoemd: 2016
Werkzaam als: directeur Quatrospect bv
Relevante nevenfuncties: lid van de Raad van Toezicht MBO Rijnland, lid Raad van Commissarissen KWH (kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector), lid Commissie van Bezwaar Stichting Certificering Openbare Bibliotheken

drs. J.L. Sebel
Functie: vice-voorzitter, tevens voorzitter auditcommissie
Benoemd 2014
Werkzaam als: toezichthouder
Relevante nevenfuncties: lid bestuur Stichting Schoolfonds Christelijk Voortgezet Onderwijs Huizen, lid en tevens lid auditcommissie en beleggingsadviescommissie Stichting KNGF Geleidehonden, voorzitter raad van toezicht HandicapNL, voorzitter bestuur Stichting Fair Capital Impact Fund

dr. M.C.M. Senten MBA
Functie: lid, tevens lid auditcommissie
Benoemd: 2017
Werkzaam als: hoofd Allianties, Wetenschap & Innovatie, Hartstichting
Relevante nevenfuncties: geen

drs. P. Eenhoorn
Functie: lid, tevens lid remuneratiecommissie
Benoemd: 2018
Werkzaam als: hoofd Marketing en Communicatie, Faculteit der Wiskunde,
Natuurwetenschappen en Informatica, Universiteit van Amsterdam
Relevante nevenfuncties: geen

dhr. R.J.T. van der Veen
Functie: lid
Benoemd: 2021
Werkzaam als: Manager Kennis en Innovatie Hersenstichting
Relevante nevenfuncties: Ledenraad Menzis coöperatie

drs. T.J. Terpstra
Functie: lid
Benoemd: 2021
Werkzaam als: Plaatsvervangend Directeur Protocol en Gastlandzaken bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Relevante nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Delftse Montessorischool en Adviseur voor het Center for Strategic and International Studies (CSIS), Washington DC.

Statuten en reglementen

Raad van Toezicht & Bestuur

Integriteit

 

Certificering

 

Wilde Ganzen heeft een eigen Arbeidsvoorwaardenregeling.

Complainst procedure in other languages

If you have a complaint you wish to submit, please read:
Complaints procedure of Wilde Ganzen for partners in developing countries which is also available in Spanish, French and Portugese.